Demagogie ministerstva spravedlnosti pod vedením ministra Pelikána je nebezpečná, neprofesionální a stejně zavádějící, jako předchozí tvrzení ministra Blažka a jeho spolupracovníků.

Jen idiot může tvrdit, že ministr Blažek “nemohl předvídat”. Byl mnohokrát upozorňován na mezinárodní dohodu, dle které nebylo možno p.Torubarova deportovat násilně do RF před konečným rozhodnutím o jeho azylové žádosti, existuje o tom mnoho písemných dokladů (např. Helsinského výboru a dalších). Je to katastrofální tvrzení, svědčící o přetrvávající neschopnosti zaměstnanců MS, což zase můžou odnést další nešťastníci…

Především však bylo Ministerstvo spravedlnosti ČR o této skutečnosti informováno Odborem azylové a migrační politiky MV ČR ihned po přijetí azylové žádosti p. Torubarova. Opakovaně jsme na níže uvedený doklad ministerstvo spravedlnosti mimo jiné před nezákonnou extradicí upozorňovali.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kalousek-kvuli-nemu-zastavoval-letdlo-neuspesne-ted-chce-sti/r~e3c538ac484611e6bc7c0025900fea04/

Ministerstvo spravedlnosti již Torubarova částečně odškodnilo: Loni v říjnu, poté co podal žalobu, mu poslalo čtvrt milionu korun. “Přiznání peněžité částky ve výši 250 000 Kč se vzhledem ke stavu věci jeví jako dostatečné,” uvedlo v dopise, kterým se mu i omluvilo…

Ministerstvo navíc uvažovalo o tom, že by uvedenou částku požadovalo po exministru Blažkovi. Nakonec to ale zavrhlo. “Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zákonnosti extradice pana Torubarova nebylo možno předvídat,” vysvětlil Daniel Škvařil z kanceláře současného ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Podle Škvařila to byl totiž první případ, kdy se ústavní soudci kolizí azylového řízení a vydání zabývali. “Předpokladem pro vznik povinnosti úřední osoby hradit regresní náhradu je zavinění minimálně v rovině nevědomé nedbalosti a to by se nemohlo podařit dovodit,” dodal Škvařil.

“Já vycházel z judikatury, která existovala,” hájí se sám Blažek. Uvedené rozhodnutí Ústavního soudu sice respektuje, ale upozorňuje, že může mít nebezpečné důsledky. “Azylové řízení lze donekonečna protahovat, protože ty zákonné lhůty se málokdy dodržují. Ti, kteří u nás zůstanou a jsou to skutečně zločinci, toho zneužívají, jsou u nás za peníze daňových poplatníků i více než rok,” řekl Aktuálně.cz.

http://helpaman.org/new/?p=3226 , str.143
http://denikreferendum.cz/clanek/15651-torubarov-a-trivialni-prednost

http://zpravy.idnes.cz/torubarov-vydani-cizincu-z-ceska-pred-rozhodnutim-o-azylu-paz-/domaci.aspx?c=A130530_170937_domaci_hv

·

Alexej Torubarov na archivním snímku

Česko má více Torubarovů. Vydává je dříve, než se rozhodne o azylu

·

30. května 2013  19:17
·
V podobné situaci, v jaké Česko opustil Alexej Torubarov, se ocitlo nejméně deset dalších lidí. S příběhem ruského podnikatele je spojuje fakt, že ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o jejich vydání do vlasti, aniž by vyčkalo na výsledek azylového řízení. Obyvatelé bývalého Sovětského svazu žádost o azyl odůvodňují tím, že se ve vlasti obávají o život.

·

Alexej Torubarov na archivním snímku

·

Alexej Torubarov na archivním snímku | foto: archiv Helpaman.org

·

“Na Český helsinský výbor se v posledním roce obrátilo deset lidí nebo jejich právních zástupců, proti nimž je v České republice vedeno extradiční řízení o vydání do Ruské federace, Gruzie nebo Ukrajiny. Tedy do zemí, které jsou ze strany na sobě nezávislých vládních i nevládních zdrojů vystaveny kritice za nerespektování ochrany lidských práv,” stojí ve vyjádření výboru pro iDNES.cz.

“Jejich případy se přitom podobají případu pana Torubarova v tom směru, že obecné soudy a posléze i ministr spravedlnosti přistupují k upřednostnění závazků v oblasti mezinárodní justiční spolupráce před zájmem na ochraně jednotlivce před porušováním lidských práv,” upozorňuje nezisková organizace.

·

Kompetence

Extradiční řízení - je součástí mezinárodní spolupráce, kdy justice jedné země žádá o vydání občana v jiné zemi. O extradici v Česku rozhodují soudy, rozhodnutí podepisuje ministr spravedlnosti. Rozhodnutí je možné napadnout u Ústavního soudu.

Azylové řízení - správní řízení o udělení mezinárodní ochrany, vede jej ministerstvo vnitra. Uděluje se z důvodu pronásledování, za účelem sloučení rodiny nebo jako humanitární azyl.

Ruského podnikatele Alexeje Torubarova české úřady na začátku května za dramatických okolností vydaly do jeho vlasti. Torubarov se tomu bránil, ministerstvo spravedlnosti ale vyhovělo ruské žádosti. A to v době, kdy jiné ministerstvo rozhodovalo o Torubarovově žádosti o azyl. Tu podnikatel odůvodňoval obavou o své zdraví a život (více o případu čtěte zde).

·

První rozhodnutí o azylu, pak vydání

Žádost o azyl posuzuje ministerstvo vnitra, žádost cizí země o vydání jejího občana české soudy a ministr spravedlnosti. Nejvyšší správní soud (NSS), neziskové organizace či Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) míní, že krok ministra spravedlnosti nesmí přijít dřív, než ministerstvo vnitra rozhodne o tom, zda bude, či nebude žadateli udělen azyl.

“Úlohou extradičního řízení je povinnost státu navrátit osobu prchající před spravedlností do dožadujícího státu (…), zatímco azylovým právem je chráněna toliko nejvlastnější existence lidské bytosti a práva a svobody s ní spojené,” konstatoval NSS v srpnu roku 2010.

“Nejprve musí být vyjasněna otázka statutu uprchlíka a teprve poté lze rozhodnout, zda jsou splněné zákonné předpoklady pro extradici,” opřel se soud o stanovisko UNHCR, které zní podobně. Výjimkou jsou podle UNHCR pouze případy, kdy žadatel o azyl ohrožuje bezpečnost země, v níž o azyl žádá. Nebo to, když je ve své zemi pravomocně odsouzen za zvlášť těžký zločin.

·

Jeden člověk, dvě řízení

UNHCR i NSS vidí řešení situace v tom, že by se azylové a extradiční řízení spojila. “Bylo by to přínosné jednak z důvodů hospodárnosti, jednak proto, že v extradičním řízení mohou být získány informace, které budou významné z hlediska způsobilosti vyžádané osoby pro poskytnutí statutu uprchlíka,” stojí ve stanovisku NSS.

Ministerstva spravedlnosti a vnitra se k takovému kroku nechystají. A obhajují postup, kdy je cizinec vydán dříve, než se rozhodlo o jeho azylu. “Podle žádného předpisu ani mezinárodní smlouvy není nikde napsáno, že by extradice měla mít vztah k výsledku azylového řízení. Jsou to dvě řízení, která probíhají nezávisle na sobě,” podotkl mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák.

Ministerstvo vnitra v dokumentu o zahájení azylového řízení s Alexejem Torubarovem samo konstatuje, že zákon o azylu, trestní řád a Úmluva o postavení uprchlíků znemožňují u žadatelů o azyl jejich vydání či vyhoštění do cizího statu.

“Ministr spravedlnosti postupuje podle trestního řádu, zatímco ministr vnitra podle správního řádu,” řekl iDNES.cz bez dalšího komentáře první náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák.

·

Torubarov a ti další

Příběhy podobné tomu Torubarovovu mapuje občanské sdružení Pomoz jednomu člověku. Jeho předsedkyně Hana Demeterová říká, že Ukrajina, Rusko či Gruzie žádají nejčastěji o vydání kvůli údajným podvodům.

Mezi žadateli o azyl jsou i lidé, kteří se podle jejich domovských zemí měli podílet na vraždě. ”I takové obvinění může být zmanipulované. To je poměrně časté, protože žadatelské země potřebují dostat člověka zpět,” řekla Demeterová.

Sama ví o deseti případech za posledních několik let, kdy ministerstvo spravedlnosti podepsalo vydání cizince dříve, než bylo rozhodnuto o jejich žádosti o azyl.

Vysokoškolského profesora a onkologa Zuraba Nadiradzeho, odsouzeného v Gruzii v nepřítomnosti za vraždu, zadrželi čeští policisté týden předtím, než úřady vydaly Torubarova. Poté se advokát Nadiradzeho dozvěděl, že ministr již podepsal extradiční příkaz.

V Brně ve vazbě sedí od Vánoc obyvatel Čečenska, jenž podle Demeterové již dříve získal politický azyl v Německu. Zatykač na něj vydalo Rusko. Nyní jako žadatel o azyl čeká na rozhodnutí o vydání.

U části případů nakonec k extradici nedošlo.Vydání Čečence Ali Acajeva, kterého Rusko označilo za koordinátora čečenských zločineckých struktur ve východní Evropě, podepsal ještě ministr Jiří Pospíšil. Zvrátilo jej rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.

Mezi vydanými byl také Georgi Khmelidze. Když se o extradici dozvěděl, dostal podle Demeterové infarkt. Gruzie později žádost o vydání stáhla.

“Ke sloučení obou řízení, pokud je nám známo, nedošlo v žádném státě světa. Dokonce i ve Švýcarsku, v němž k určitému pokusu o sloučení došlo, se toto sloučení týká až závěrečné fáze soudního přezkumu, nikoli rozhodnutí v prvním stupni,” doplnila mluvčí ministerstva spravedlnosti Štěpánka Čechová.

Ministerstvo spravedlnosti ve středečním vyjádření k Torubarově případu uvedlo, že “ruskou federaci obecně nelze považovat za stát, ve kterém by docházelo k takovému porušování lidských práv, jež by zcela znemožňovalo vzájemné vydávání pachatelů trestných činů”. Ministr Pavel Blažek pak podotkl, že osud Torubarova ho zajímá, proto poslal do Ruska dopis (více čtěte zde).

A proč tedy vlastně ministerstvo spravedlnosti s vydáním cizinců tak spěchá? “Osoba, o jejíž vydání jde, je po dobu extradičního řízení držena v předběžné vazbě, nelze vyčkávat rozhodnutí v azylovém řízení, které je zpravidla velmi zdlouhavé. Naopak, vazební věci je nutno vyřizovat přednostně a s nejvyšším urychlením,” podotkla Čechová s tím, že soulad s lidskými právy před vydáním přezkoumávají krajské, vrchní soudy a případně i Nejvyšší či Ústavní soud.

Hana Demeterová z občanského sdružení Pomoz jednomu člověku ale upozorňuje, že někteří žadatelé o azyl jsou při extradičním řízení na svobodě, nikoliv ve vazbě.

“Buď to řízení chcete brát formálně, nebo ne. U pana Torubarova nebylo ukončeno azylové řízení, což je velmi závažné porušení zvyklostí, které tady existují. Odvolávat se na soudy, to je alibismus. Stejně jako tvrdit, že v Rusku je všechno v pořádku,” tvrdí Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru.

·
Autor: 
https://en.crimerussia.com/financialcrimes/sweden-fugitive-deputy-from-russia-with-fake-romanian-passport-detained-for-fraud/

Sweden: fugitive deputy from Russia with fake Romanian passport detained for fraud

Sweden: fugitive deputy from Russia with fake Romanian passport detained for fraud

Yevgeny Glazkov

Previously convicted at home for embezzling a large amount of money the former deputy of the Volgograd City Duma, Yevgeny Glazkov, was detained by Swedish law enforcers under an international warrant.

The regional politician is accused of car insurance fraud.

Russian citizen Yevgeny Glazkov, suspected of fraud, has been detained in Sweden, the Swedish newspaper Expressen reports with reference to the inspectors of the search special squad Fast-gruppen and other sources.

Glazkov, who had been on the international wanted list since January 2017, was detained on February 20. According to the newspaper, in Sweden he used a fake Romanian passport. In 2015, Glazkov received a business visa at the invitation of a Swedish construction company. After arriving in Sweden, he, knowing that he was being searched all over the world, went underground and lived on forged documents.

It is noted that the information received from the Russian law enforcement agencies helped to detain the suspect. The publication notes that the 46-year-old former regional politician was a member of a criminal organization whose members are accused of auto insurance fraud. Together with another Russian official and a former employee of the Russian security service, he is suspected of illegally receiving more than 7 million rubles (1 million Swedish crowns, $107,000) of insurance payments for cars, the newspaper writes.

According to Bloknot-Volgograd, ex-deputy Glazkov left a bright criminal mark in his homeland. In 2013, under the verdict of the military garrison court, Yevgeny Glazkov received 2.5 years in a penal colony for stealing a large amount from restaurateur Aleksey Torubarov. His accomplice, the captain of the Volgograd FSB Directorate, Andrey Chumanov, was announced wanted.

Once released, the criminal deputy took up a new type of fraud related to car accidents, which other deputies were busy with. In 2016, deputies of the City Duma Yevgeny Shchur and Alexey Zverev were arrested in this case. The third member of the group, ex-deputy of the city duma, Fyodor Litvinenko, disappeared at first, but then surrendered to the law enforcement authorities. The search for Yevgeny Glazkov was put an end to by the efforts of the Swedish police.

In the near future, the Swedish court will decide on the extradition of the former Volgograd deputy to Russia.