Rozkladová komise MV SR zrušila rozhodnutí Migračního úřadu o zastavení řízení ve věci azylu Aliho Ibragimova. Takže azylový proces začne po téměř 9 letech od začátku – zatímco Ali sedí DEVÁTÝM rokem nezákonně ve vazbě.

Ústavní soud SR konstatoval v r. 2013 porušení práv p.Ibragimova, protože slovenské soudy několik let nerozhodovaly o jeho stížnosti na neúnosnou délku vazby – viz. http://helpaman.org/new/?p=7755
Nařídil Krajskému soudu v Košicích jednat. Ten jednal – že vazba skutečně trvá nepřiměřeně dlouhou dobu, ale jen ať ještě dále sedí. Nejvyšší soud SR se přidal. Zpět k Ústavnímu soudu SR se stížnost p.Ibragimova nedostala, protože mu nebyl přidělen právník, který by ji podal.
Právník, který psal první stížnost k ÚS, požádal prostřednictvím Krajského soudu v Košicích 554.05 euro –  nehledě na to, že p.Ibragimov je zcela bez peněz. Stejný právník proto také odmítl napsat další stížnost k ÚS. Krajský soud v Košicích napsal, že není oprávněn ustanovit advokáta, který by napsal stížnost k ÚS (případně ESLP), stejně odpověděla Slovenská advokátní komora. Ta jen zaslala seznam advokátů, kterým p.Ibragimov napsal, nikdo ale neodpověděl. “Volné kapacity” nemělo ani Centrum právní pomoci. Tak utekla 2-měsíční lhůta k podání ústavní stížnosti…
O nějakých zákonných právech p.Ibragimova není ani řeči.
V posledních měsících se snažili najít v SR advokáta i lidé z vedení renomovaných zahraničních lidskoprávních organizací, kteří měli do té doby problém uvěřit, že je možné právní pomoc pro Aliho prostě nenajít. Nenašli ani oni.
dále viz.  http://helpaman.org/new/?cat=24