Application no. 65916/10

Ibragimov v. Slovakia

ESLP  +33 3 88 41 39 00                                           

URGENT – under rule 39

 

Vážení,

žádám Vás o přijetí opatření k zamezení mučení a nelidského zacházení ze strany Slovenské republiky v případě Aliho Ibragimova, kdy dochází k porušení čl.3 Úmluvy.

P.Ibragimov se nachází cca 2 týdny ve vězeňské nemocnici Trenčína. Po transportu z vazební věznice Košice, kde se nacházel DEVÁTÝM rokem, předpokládal, že bude vyšetřen, zda se u něj projevují následky posttraumatického (válečného) syndromu, jak dlouho žádal. Žádné vyšetření se však neprovádí, pouze dostává neznámé injekce a tabletky, po kterých je mu nejen hůř, ale doslova se vyjádřil v telefonickém hovoru matce, že ztrácí nad sebou kontrolu a obává se, že bude přiveden do takového psychické stavu, že už se z něj nemusí ve zdraví dostat.

Dle jeho dopisu z 13.7.2014 se nachází v nevětrané špinavé místnosti, kde je plíseň, matrace a polštář páchnou močí, záchod je bez poklopu. Na vycházky ho nepouštějí, v noci nevypínají světlo, neustále ho hlídá ozbrojená ochrana. K telefonu na chodbu ho vedli v poutech, když dostal povolení zatelefonovat matce. Vše to považuje za psychický nátlak, neustále je dle svých slov omámený léky, téměř pořád spí „jako mrtvola“ a aspoň pár hodin denně bojuje sám se sebou, aby byl při vědomí. Píše, že i dopis se mu těžko píše, protože je stále velmi unavený, „nonstop zdrogovaný“. Vzhledem k jeho dalším zdravotním potížím, o kterých jsme Soud informovali již dříve – včetně žaludečních vředů, kterými trpí mnoho let, shledáváme jeho stav velice vážným, vedoucím k nenapravitelnému poškození na zdraví, a rovnajícímu se mučení.

P.Ibragimov si po celou dobu svého věznění takto silně NIKDY nestěžoval, vždy se držel statečně. Poprvé od něj dostáváme natolik šokující zprávy.

O vyšetření ohledně vlivu a následků posttraumatického syndromu v důsledku prožitých válečných událostí žádal již roky a celou dobu jsme neustále bezvýsledně poukazovali na to, že se jeho psychický stav zhoršuje, až se před nějakou dobou začaly u něj objevovat halucinace, začal slyšet zvuky. Na to jsme upozorňovali také, ovšem způsob „léčení“, jak se momentálně provádí, se dá nazvat pouze mučením a nelidským zacházením.

Od 1.1.2014 se dle nové zákonné úpravy SR může v extradiční vazbě nacházet vazebně stíhaný pouze s tím, kdo je rovněž v extradiční vazbě. Jelikož v Košicích nikdo další nebyl, p.Ibragimov se nacházel na samotce. Během vazby předtím strávil na samotce již několik let, převážnou část z toho coby „zvláště nebezpečný terorista“ (dle zfabrikovaného obvinění ruské prokuratury) v kleci postavené uvnitř cely. Stěžoval si roky na bolesti žaludku, protože trpěl žaludečními vředy, ale až po pětiletém pobytu ve vazbě, kdy jsme navštívili ředitele věznice s českým ex-ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem, disidentem Viktorem Fainbergem a dalšími lidmi, však začal být léčen. Byl odsouzen k 5-leté podmínce za napadení spoluvězně v čekárně u lékaře, kam přišel s bolestmi, a neměl si kam sednout. Napadený ho odmítl pustit na volnou židli, a jak sám potom u soudu prohlásil, byl to on, kdo p.Ibragimova vyprovokoval.

Posléze byl p.Ibragimov 31.1.2013 prozatím nepravomocně Okresním soudem v Košicích odsouzen za „napadení“ dozorce, 14.10.2013 Krajský soud v Košicích toto rozhodnutí zrušil a vrátil zpět k projednání okresnímu soudu s tím, že má být  vykonána expertíza zdravotního stavu p.Ibragimova na jeho žádost – zda trpí posttraumatickým syndromem. Přestože byli určeni soudní experti, k expertíze dosud nedošlo. Místo toho je bez vysvětlení držen v nelidských podmínkách a násilně drogován neznámými preparáty.

„Napadení“ dozorce bylo prokazatelně provokací vůči p.Ibragimovovi. Údajně obvyklé kontroly cely kde se nacházel sám, se účastnilo ŠEST dozorců (dříve přicházeli dva-tři). P.Ibragimov měl dle obžaloby napadnout na jednoho z nich. Pět údajně nestranných svědků-dozorců potvrdilo do policejního protokolu, že p.Ibragimov napadeného škrtil či mu položil ruce na krk. Na stejnou otázku vyšetřovatele však sám „napadený“ uvedl, že mu ruce na krk nedal, protože to nestihl. Kamerový záznam údajně zrovna v tomto momentu nefungoval, ale fotografie z kamery byly věznicí předloženy soudu.  Ty však dokumentovaly pouze zákrok dozorců nad p.Ibragimovem viz. zde:  http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/absurdistan-dvaja-cecenci-sedia-slovenskej-vazbe-deviaty-rok-bez-sudu.html   O těchto skutečnostech jsme Soud již dříve informovali.

Azylový proces se táhne bez viditelného konce – jedna soudní instance přehazuje rozhodnutí druhé instanci a tak opakovaně.

Vše uvedené, včetně nezákonného vydání 6.7.2014 slovenskými úřady do Ruska Anzora Čentieva, se kterým v r. 2006 požádal v SR o azyl, musí mít nutně neblahý vliv na zdravotní stav p.Ibragimova. Délka vazby je zcela bezprecedentní doba: „táto skutočně trvá neprimerane dlhú dobu“ – konstatoval i Krajský soud v Košicích ve svém rozhodnutí již 23.10.2013. Je omezena zcela nezákonně jeho svoboda, avšak i Ústavní soud SR žalobu na délku vazby zamítl. Mnohokrát se obracel k soudům s prosbou o právní pomoc v této věci, rovněž kvůli profesionálnímu zastoupení před ESLP. Efektivní právní pomoci se mu však nedostalo a nedostává. Slovenská advokátní komora mu pouze poslala seznam advokátů, ti postupně právní pomoc odmítali pro zaneprázdnění. Toto se týká rovněž jeho pobytu ve vězeňské nemocnici. Nemá žádného právníka, který by mu v této situaci pomohl. Centrum právní pomoci, které ho zastupuje v azylovém řízení, rozšíření své pomoci odmítlo z nedostatku kapacit. Obracel se opakovaně písemně se žádostí o pomoc v řešení této situace k ESLP, odesílal Soudu veškerá soudní rozhodnutí, ale dle informace od něj dostal od Soudu k vyplnění pouze formulář Žádosti k vyplnění, ovšem sám neví, co s ní dělat, když žádost u ESLP je podaná již několik let.

Obracela jsem se mnohokrát s prosbou o pomoc ke členům vlády SR, poslancům, médiím. Bezvýsledně. O nezákonné extradici „teroristy“ Čentieva v tomto měsíci nenapsala slovenská média ani slovo. Přestože Amnesty International a další organizace apelovaly na slovenskou vládu, aby nebyl p.Čentiev vydán. Přičemž slovenská vláda dala v jeho případě garanci Soudu (Application no. 40943/14 Chentiev v.Slovakia), že se jedná o žadatele o azyl, a do rozhodnutí o jeho žádosti nebude vydán. Rozhodnutí vydáno nebylo, ale extradice byla vykonána. Informace zde: http://helpaman.org/new/?cat=24

Obáváme se dalšího z řady nezákonných postupů slovenských úředníků i v případě p.Ibragimova a žádáme Soud o přijetí opatření, aby nedošlo k dalšímu nezvratnému poškození jeho zdraví.

Jak jsem Soud již dříve informovala, nemám z mnoha důvodů možnost poskytnout kvalitní zastoupení p.Ibragimovovi v ESLP. Přestože jsem nadále vedena jako jeho zástupkyně v ESLP, již několik let mu soud nepovolil telefonický kontakt se mnou. Toto je zoufalý pokus pomoci mu, ale obávám se, že stejně jako v případě p.Čentieva se spravedlnosti nemusím dovolat.

 

Hana Demeterová

o.s.Pomoz jednomu člověku, Praha

hana.demeterova@gmail.com

Nacházím se dlouhodobě v Albánii, korespondence na místo mého pobytu nechodí spolehlivě (proto také nemohu být v dobrém kontaktu s p.Ibragimovem – část jeho korespondence zaslané mně včetně některých soudních rozhodnutí jsem nedostala), proto Vás žádám o e-mailový kontakt.

Tirana 21.7.2014

.


Application no. 65916/10

Ibragimov v. Slovakia

ESLP  +33 3 88 41 39 00

URGENT – under rule 39

.

Vážení,

teprve nyní jsem obdržela kopii nálezu Ústavního soudu SR ve věci stížnosti  p.Čentieva na nezákonnou délku vazby.

Upřesňuji tedy včerejší podání Soudu: Ústavní soud SR 18.4.2013 zamítl žádost o propuštění z vazby s tím, že přiznal, že práva p.Ibragimova byla narušena v důsledku nečinnosti Krajského soudu v Košicích, a tomu nařídil jednat.

KS v Košicích následně 23.10.2013 návrh na propuštění z vazby zamítl.

P.Ibragimov žádal přiděleného advokáta ex-offo, aby se se mnou spojil e-mailem či telefonicky a informoval mne o nových skutečnostech, abych je mohla sdělit ESLP. Bohužel se se mnou advokát nespojil. P.Ibragimov mne ale informoval, že Soudu rozhodnutí zaslal.

Rozhodnutí jsou rovněž na webu našeho občanského sdružení zde: http://helpaman.org/new/?p=7755

 

Hana Demeterová

o.s.Pomoz jednomu člověku, Praha

hana.demeterova@gmail.com

Tirana 22.7.2014


.


http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145296

 

 

Communicated on 3 June 2014

 

THIRD SECTION

Application no. 65916/10
Ali Nurdinovich IBRAGIMOV
against Slovakia
lodged on 15 November 2010

 

 

The facts and complaints in this case have been summarised in the Court’s decision, which is available in HUDOC.

 

QUESTION

 

Did the applicant have at his disposal an effective domestic remedy for his complaint under Article 3, as required by Article 13 of the Convention? In particular, has the renewed asylum request of the applicant met the criteria of quality, speediness and suspensive effect as required by Article 13 of the Convention in similar cases (see also the recapitulation of the relevant case-law in A.C. and Others v. Spain, no. 6528/11, §§ 87-89, 22 April 2014, with further references)?