Anzora Čentieva vydalo Slovensko do Ruska

Убийца омоновцев экстрадирован из Словакии в Россию

.
.
06.07.2014   17:23
.
Словакия выдала России Анзора Чентиева, подозреваемого в убийстве омоновца в городе Грозном в 2001 году, передает ИТАР-ТАСС. Чентиев также обвиняется в бандитизме, вооруженном разбое, незаконном проникновении на частную территорию и краже оружия, сообщили в Генпрокуратуре России.

В 2005 Анзор Чантиев был объявлен в федеральный розыск, а в 2006 – в международный. Благодаря Интерполу его удалось поймать в Словакии. Находясь под арестом Чентиев обращался к властям Словакии за предоставлением ему статуса беженца и подавал жалобу в ЕСПЧ на решение об экстрадиции в РФ. Оба раза ему было отказано. В мае 2014 года вынесено окончательное решение о выдаче Чантиева российским правоохранительным органам.

.

–––––––

.

Application no. 40943/14

ESLP      +33 3 88 41 39 00                                    CHENTIEV v. SLOVAKIA

URGENT – under rule 39

Vážený Soude,

opakovaná prohlášení zástupkyně SR v ESLP M.Pirošíkové ve  slovenském rozhlase s odkazem na  jednání ESLP varují před velkým nebezpečím, že extradice p.Čentieva může být vykonána bez toho, abychom se o tom dozvěděli. Európsky súd pre ľudské práva stále nevydal predbežné opatrenie voči vydaniu Čentieva do Ruska. Podľa Marice Pirošíkovej – zástupkyni Slovenska pred týmto súdom – by to európsky sudcovia dávno urobili, ak by Rusku neverili, že s Čečencom budú zaobchádzať v súlade s ľudskými právami.“ – viz. http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/radiozurnal-o-12-00/archiv?date=27.06.2014&station=slovensko

Současná situace je taková, že p.Čentiev je sice žadatelem o azyl na Slovensku, ale jeho žádost může být (a existuje velká pravděpodobnost to očekávat) posouzena ze strany Migračního úřadu SR jako opakovaná. V důsledku toho může dojít k zastavení řízení, a p.Čentiev dál nebude mít ve spojení se skutečností, že ministr spravedlnosti již podepsal povolení k jeho vydání, možnost žádného opravného prostředku s odkladným účinkem a může dojít k jeho okamžitému vydání do RF – viz. příloha ředitele MÚ SR Priecela, která byla Soudu zaslána p.Pirošíkovou dříve.

V případě takového postupu by hrozilo porušení čl. 33 Úmluvy – non refoulement.  Zde dále odkazuji na další narušení čl.3 a 6 Úmluvy – viz. můj dopis Soudu ze dne  15.6.2016 (doplnění ve věci) a dva dopisy ze dne 24.6.2014.

Hrozbu nespravedlivého soudu a nelidského zacházení vidíme mimo jiné  v posledních zprávách, jako je  např .:

-          soudní jednání v Čečně ve věci Ruslana Kutaeva, kde dle listu Novaya gazeta představitelé režimu Kadyrova zasahují nezákonně do soudního řízení a účastní se mučení obviněného (na základě zfabrikovaných důkazů)  http://www.novayagazeta.ru/inquests/64211.html?fb_action_ids=10152516301578610&fb_action_types=og.recommends

-         smrt gen. Kolesnikova během výslechu na policii http://www.lidovky.cz/zahadna-smrt-ruskeho-vysetrovatele-rezim-lidi-jako-kolesnikov-znici-12z-/zpravy-svet.aspx?c=A140619_182128_ln_zahranici_msl

-         mučení novináře Olega Sencova za jeho postoj k událostem na Ukrajině http://www.lidovky.cz/rusko-vezni-znameho-rezisera-mucili-ho-a-znasilnili-rika-jeho-pravnik-1ek-/zpravy-svet.aspx?c=A140625_095646_ln_zahranici_msl

-         výpověď Alexeje Torubarova – dle Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26.6.2014  nezákonně vydaného z ČR v době, kdy byl žadatelem o azyl – o tom, jak se s ním zacházelo v Rusku po jeho vydání  http://www.lidovky.cz/lide-tam-ve-veznicich-hniji-zaziva-popisuje-do-ruska-vydany-torubarov-1e8-/zpravy-domov.aspx?c=A140515_162209_ln_domov_ogo

-         článek o zavraždění 2 nevinných lidí, které MV Čečny vydávalo za vrahy A.Dapaeva http://www.habar.org/?p=31736

-         vydání předběžného opatření ESLP ze dne 27.6. 2014 č.46630/14 A.M. v. Russia  http://www.pytkam.net/press-centr.novosti/4058

-         Další materiály, svědčící o hrozbě pro p.Čentieva a porušení non-refoulement v případě vydání zde: http://helpaman.org/new/?cat=9

   

Důvody žádosti o azyl, které jsem doporučila p.Čentievovi uvést – viz. Příloha č.1 (dopis mu byl odeslán slovenskou poštou opakovaně 25. a 26.6. do vazby, nemohu ověřit, zda jej obdržel), nelze kvalifikovat jako opakované. Avšak postup pracovníků cizinecké policie ve věci podání poslední žádosti o azyl p.Čentievem byl natolik nezákonný, že máme obavy o zákonnost dalšího jejich jednání ve věci.

Advokát ex-offo p.Čentieva Mgr.Stanko odjel na 14-denní dovolenou bez toho, aby to p.Čentievovi  sdělil. Ani já jsem o tomto nebyla informovaná. Situace je tedy taková, že advokát se zachoval neeticky, je nečinný, a proto jsem v dopise zaslaném p.Čentievovi (společně s prozatímní přílohou k azylové žádosti, jak výše uvedeno), doporučila p.Čentievovi požádat o přidělení nového advokáta ex-offo.

P.Čentiev je tedy nyní v situaci, kdy se ocitl v kritických chvílích bez právního zastoupení.

Ze všech výše uvedených důvodů žádám Soud o přijetí předběžného opatření, které by zamezilo vydání p.Čentieva do Ruské federace.

S pozdravem,

Hana Demeterová, hana.demeterova@gmail.com                                                                                                 

                                                                                                    Tirana 1.7.2014

Příloha č.1:      Příloha k žádosti o azyl

Já, níže podepsaný Anzor Čentiev, sděluji, že doplňuji nové okolnosti mé žádosti o azyl ke své opakované žádosti. A to:

  1. 1.     Zhoršující se psychický i fyzický stav – zrak na oku se mi velmi zhoršil. Pod vlivem psychického tlaku z nezákonné délky vazby i zdravotních problémů jsem nevydržel a zastavil azylový proces, rovněž proto, že na mou rodinu je vyvíjen dlouhodobý nátlak ze strany úřadů, jak jsem již uvedl.
  2. 2.     Když jsem nevyhověl ruskému velvyslanectví a odmítl se dobrovolně nechat vydat, můžu čekat, že se mi za to pomstí.
  3. 3.     V Rusku se více a více upevňuje diktatura a pravomoci nezákonně jednajících úředníků, mučení ve vězení je již každodenním jevem, spravedlivý justiční systém nefunguje – viz. níže uvedené odkazy (případ Kutajeva, smrt Kolesnikova při výslechu a další). Jelikož jsem odtržen od reality a znám jen kusé informace, nemůžu se vyjadřovat k uvedeným článkům podrobněji, avšak jsme informován, že se v nich uvádí velmi důležité informace ohledně ruské reality, proto žádám, aby byly jako důkazy přiloženy k mé azylové žádosti.

Protože můj advokát mne neinformoval při návštěvě dne 20.6.2014, že na 14 dní odjíždí na dovolenou, zůstal jsem bez právní pomoci, žádám o uskutečnění všech úředních úkonů až poté, co mi bude přidělen nový advokát.

http://www.lidovky.cz/rusko-vezni-znameho-rezisera-mucili-ho-a-znasilnili-rika-jeho-pravnik-1ek-/zpravy-svet.aspx?c=A140625_095646_ln_zahranici_msl

http://www.lidovky.cz/zahadna-smrt-ruskeho-vysetrovatele-rezim-lidi-jako-kolesnikov-znici-12z-/zpravy-svet.aspx?c=A140619_182128_ln_zahranici_msl

http://www.lidovky.cz/stihal-ruske-korupcniky-pak-celil-obvineni-po-vyslechu-vypadl-z-okna-a-zemrel-1xe-/zpravy-svet.aspx?c=A140617_162829_ln_zahranici_msl

http://helpaman.org/new/?cat=9

http://helpaman.org/new/?cat=24

http://helpaman.org/new/?p=7348                                                                                                       

Anzor Čentiev, nar.28.8.1983

podpis

ESLP neodpověděl

P.S. dopis, který Anzor poslal 18.6.2014 z bratislavské vazby známému do Košic, tam přišel 3.7. Anzorův advokát Stanko se má z nečekané dovolené zrovna vrátit. Nečekané proto, že z ní poslal sms, že se údajně teprve v sobotu dozvěděl, že v neděli odlétá na 14 dní na dovolenou na Kapverdy… Dílo se podařilo.