Heřman Chromý

Šamotka 1988

269 01  Rakovník

chromy.sluzba@seznam.cz

 

V Rakovníku dne 18. května 2014

 

Vážený pane ministře,

děkuji za odpověď z 30. dubna 2014 (čj. 102.096/2014-SMN) na můj dopis ze 14. dubna 2014 ve věci návratu volyňských Čechů do České republiky. Bohužel, na druhou část mého dopisu – kritické vyjádření k vnitřním poměrům na MZV ČR a některým doporučením jak je ozdravit – odpověď nereflektovala.

V souvislosti s případem ruského podnikatele Alexeje Torubarova protiprávně vydaného Českou republikou do Ruské federace v roce 2013, a který nyní žádá o azyl v Maďarsku, dovoluji se na Vás obrátit s žádostí, aby v jeho případě Ministerstvo zahraničních věcí České republiky iniciovalo udělení azylu a Česká republika mu jej nabídla dle § 12 odst. a, b, § 13 odst. 2 a) a § 14 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. zák., nebo aby Česká republika oficiálně podpořila jeho žádost podanou v Maďarsku.

Dopis s touto žádostí postupuji dále na vědomí panu Ing. Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky, paní prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., ministryni spravedlnosti České republiky, panu Milanu Chovancovi, ministru vnitra České republiky a  panu Karlu Schwarzenbergovi a panu Mgr. Františkovi Bublanovi, předsedům zahraničních výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu

a Senátu Parlamentu České republiky.

Se zdvořilým pozdravem

Heřman Chromý

 

Vážený pan

Lubomír Zaorálek

ministr zahraničních věcí České republiky

Loretánské náměstí č. 5

118 00  Praha 1

-


-

Heřman Chromý

Šamotka 1988

269 01  Rakovník

chromy.sluzba@seznam.cz

 

V Rakovníku dne 18. května 2014

 

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vám v příloze postoupit dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky ve věci ruského podnikatele Alexeje Torubarova, protiprávně vydaného Českou republikou do Ruské federace v roce 2013.

Po dramatickém “odchodu“ či spíše únosu z České republiky než zákonném vydání

A. Torubarova do Ruské Federace v roce 2013, kde byl následně vězněn za podmínek ohrožující jeho život, a to i po jeho propuštění z vězení, se důvody rozšířily o další zákonný důvod – § 14 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. zák., kdy lze v případě hodném zvláštního zřetele udělit azyl
z humanitárního důvodu.

Dopis s touto žádostí postupuji dále na vědomí panu Ing. Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky, paní prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., ministryni spravedlnosti České republiky, a panu Karlu Schwarzenbergovi předsedovi zahraničního výborů a panu Františku Bublanovi předsedovi zahraničního výboru Senátu Parlamentu.

 

Se zdvořilým pozdravem

Heřman Chromý

 

Příloha – dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky

 

Vážený pan

Mgr. Milan Chovanec

ministr vnitra České republiky

170 34  P r a h a  7

-


-

Heřman Chromý

Šamotka 1988

269 01  Rakovník

chromy.sluzba@seznam.cz

 

V Rakovníku dne 18. května 2014

 

Vážený pane prezidente,

dovoluji si Vám v příloze postoupit dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky ve věci ruského podnikatele Alexeje Torubarova, protiprávně vydaného Českou republikou do Ruské federace v roce 2013.

Po dramatickém “odchodu“ či spíše únosu z České republiky než zákonném vydání

A. Torubarova do Ruské Federace v roce 2013, kde byl následně vězněn za podmínek ohrožující jeho život, a to i po jeho propuštění z vězení, se důvody rozšířily o další zákonný důvod – § 14 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. zák., kdy lze v případě hodném zvláštního zřetele udělit azyl
z humanitárního důvodu.

Dopis s touto žádostí postupuji dále na vědomí paní prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., ministryni spravedlnosti České republiky, panu Milanu Chovancovi, ministru vnitra České republiky a  panu Karlu Schwarzenbergovi a panu Mgr. Františkovi Bublanovi, předsedům zahraničních výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu a Senátu Parlamentu České republiky.

 

S projevem úcty

Heřman Chromý

 

Příloha – dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky

 

Vážený pan

Miloš Zeman

prezident České republiky

Pražský hrad

119 08  P r a h a  1

 

 

 

PŘÍLOHA – dopis panu Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky

 

Heřman Chromý

Šamotka 1988

269 01  Rakovník

chromy.sluzba@seznam.cz

 

 V Rakovníku dne 18. května 2014

 

Vážený pane ministře,

děkuji za odpověď z 30. dubna 2014 (čj. 102.096/2014-SMN) na můj dopis ze 14. dubna 2014 ve věci návratu volyňských Čechů do České republiky. Bohužel, na druhou část mého dopisu – kritické vyjádření k vnitřním poměrům na MZV ČR a některým doporučením jak je ozdravit – odpověď nereflektovala.

V souvislosti s případem ruského podnikatele Alexeje Torubarova protiprávně vydaného Českou republikou do Ruské federace v roce 2013, a který nyní žádá o azyl v Maďarsku, dovoluji se na Vás obrátit s žádostí, aby v jeho případě Ministerstvo zahraničních věcí České republiky iniciovalo udělení azylu a Česká republika mu jej nabídla dle § 12 odst. a, b, § 13 odst. 2 a) a § 14 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. zák., nebo aby Česká republika oficiálně podpořila jeho žádost podanou v Maďarsku.

Dopis s touto žádostí postupuji dále na vědomí panu Ing. Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky, paní prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., ministryni spravedlnosti České republiky a panu Milanu Chovancovi, ministru vnitra České republiky.

 

Se zdvořilým pozdravem

Heřman Chromý

 

Vážený pan

Lubomír Zaorálek

ministr zahraničních věcí České republiky

Loretánské náměstí č. 5

118 00  Praha 1

-


-

Heřman Chromý

Šamotka 1988

269 01  Rakovník

chromy.sluzba@seznam.cz

 

V Rakovníku dne 18. května 2014

 

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vám v příloze postoupit dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky ve věci ruského podnikatele Alexeje Torubarova, protiprávně vydaného Českou republikou do Ruské federace v roce 2013.

Po dramatickém “odchodu“ či spíše únosu z České republiky než zákonném vydání

A. Torubarova do Ruské Federace v roce 2013, kde byl následně vězněn za podmínek ohrožující jeho život, a to i po jeho propuštění z vězení, se důvody rozšířily o další zákonný důvod – § 14 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. zák., kdy lze v případě hodném zvláštního zřetele udělit azyl
z humanitárního důvodu.

Dopis s touto žádostí postupuji dále na vědomí panu Ing. Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky, paní prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., ministryni spravedlnosti České republiky, panu Milanu Chovancovi, ministru vnitra České republiky a panu Mgr. Františkovi Bublanovi, předsedovi zahraničního výboru Senátu Parlamentu České republiky.

 

 

S projevem úcty

Heřman Chromý

 

Příloha – dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky

 

Vážený pan

Karel Schwarzenberg

předseda zahraničního výboru

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 4

118 26  P r a h a  1 – Malá strana

-


-

Heřman Chromý

Šamotka 1988

269 01  Rakovník

chromy.sluzba@seznam.cz

 

V Rakovníku dne 18. května 2014

 

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vám v příloze postoupit dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky ve věci ruského podnikatele Alexeje Torubarova, protiprávně vydaného Českou republikou do Ruské federace v roce 2013.

Po dramatickém “odchodu“ či spíše únosu z České republiky než zákonném vydání

A. Torubarova do Ruské Federace v roce 2013, kde byl následně vězněn za podmínek ohrožující jeho život, a to i po jeho propuštění z vězení, se důvody rozšířily o další zákonný důvod – § 14 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. zák., kdy lze v případě hodném zvláštního zřetele udělit azyl
z humanitárního důvodu.

Dopis s touto žádostí postupuji dále na vědomí panu Ing. Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky, paní prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., ministryni spravedlnosti České republiky, panu Milanu Chovancovi, ministru vnitra České republiky a panu Karlu Schwarzenbergovi předsedovi zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

S projevem úcty

Heřman Chromý

Příloha – dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky

 

Vážený pan

Mgr. František Bublan

předseda zahraničního výboru

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské náměstí17/4

118 01  P r a h a  1

-


-

Heřman Chromý

Šamotka 1988

269 01  Rakovník

chromy.sluzba@seznam.cz

 

V Rakovníku dne 18. května 2014

 

Vážená paní ministryně,

dovoluji si Vám v příloze postoupit dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky ve věci ruského podnikatele Alexeje Torubarova, protiprávně vydaného ČR do Ruské federace v roce 2013.

Po jeho dramatickém “odchodu“ či spíše únosu z České republiky než zákonné vydání

A. Torubarova do Ruské Federace v roce 2013, kde byl následně vězněn za podmínek ohrožující jeho život, a to i po jeho propuštění z vězení, se důvody rozšířily o další zákonný důvod – § 14 zákona o azylu č. 325/1999  Sb. zák., kdy lze v případě hodném zvláštního zřetele udělit azyl z humanitárního důvodu.

Dopis s touto žádostí postupuji dále na vědomí panu Ing. Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky, panu Milanu Chovancovi, ministru vnitra České republiky a  panu Karlu Schwarzenbergovi a panu Mgr. Františkovi Bublanovi, předsedům zahraničních výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu a Senátu Parlamentu České republiky.

 

S projevem úcty

Heřman Chromý

 

Příloha – dopis adresovaný Lubomíru Zaorálkovi, ministru zahraničních věcí České republiky

 

Vážená paní

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

ministryně spravedlnosti České spravedlnosti

Vyšehradská 16

128 10  P r a h a  1