Zástupkyně Slovenska v ESLP Pirošíková informovala ESLP, že Anzor Čentiev podal novou žádost o azyl a proto nemůže být vydán, dokud Migrační úřad SR nerozhodne o jeho nové žádosti o azyl. K tomu přiložila dokument od ředitele Migračního úřadu Priecela, kde se uvádí, že v případě OPAKOVANÉ žádosti o azyl je vydání přípustné…

Přílohu z velvyslanectví RF, kterou zástupkyně SR rovněž aktivně k ESLP odeslala, nemá snad ani smysl komentovat.

Application no. 40943/14

ESLP      +33 3 88 41 39 00                                          CHENTIEV v. SLOVAKIA

URGENT – under rule 39

 

Vážení,

děkuji za Vaše sdělení.

V odpověď na Vaši otázku uvádím, že Mgr.Stanko posílal dne 16.6.2014 Ústavnímu soudu SR ústavní stížnost proti rozhodnutí ministra spravedlnosti SR o povolení vydání se žádostí o vydání předběžného opatření. Bohužel z rodinných důvodů není momentálně na řádném spojení až do začátku června, dle informace, kterou jsem od něj obdržela dříve, ale stejného dne odfaxoval ústavní stížnost Vašemu Soudu. Jeho spolupracovník mi dnes sdělil, že o žádném rozhodnutí Ústavního soudu SR v uvedené věci p.Čentieva doposud není informován.

Je zarážející, že p.Pirošíková informuje Soud jménem vlády SR, že jelikož p.Čentiev je opět žadatelem o azyl, jako takový nemůže být vydán do rozhodnutí o azylu. Zároveň však přikládá zprávu ředitele Migračního úřadu SR o tom, že při opakovaném podání žádosti o azyl vydání nic nebrání.

Rovněž se pozastavujeme nad definicí § 501 Trestného poriadku SR tak, jak je citován v uvedené zprávě Migračního úřadu SR. Nadřazuje totiž vnitrostátní předpis nad princip non-refoulement. Povinnost, jež Slovenské republice plyne z mezinárodního práva, však nepřipouští porušení mezinárodních závazků zejména v oblasti lidských práv. Ve věci tak závažné, jako je ukončení pobytu žadatele o mezinárodní ochranu, je nepřípustné, aby se Ministerstvo vnitra SR (Migračný úrad) tohoto zákonem svěřeného mezinárodního závazku zprostilo takovýmto způsobem. Právě MV SR je zde subjektem, na němž spočívá největší závazek k tomu, aby Slovenská republika neporušila zásadu non-refoulement, a neporušila tak povinnost, jež jí plyne z mezinárodního práva.  Opakovaná žádost o azyl s sebou přece může nést především doplňující prvky, nové okolnosti a důkazy. V případě p. Čentieva se jedná nejen o zhoršující se zdravotní stav v důsledku nezákonné délky vazby v SR a posttraumatického válečného syndromu, ale také o doplnění nových důkazů ohledně jednání ruských úřadů, situace v ruské justici atd.

K informaci z ruského velvyslanectví, že p.Čentiev „dobrovolně“ žádal o návrat do RF, jsme se již opakovaně vyjadřovali. Přikládám rovněž jeho vysvětlující dopis, který mi napsal v dubnu t.r. Dovoluji si požádat, aby z obav o příbuzné žijící v RF, které v dopise vyjadřuje, tento byl využit pouze jako informace Soudu.

S pozdravem,

Hana Demeterová, hana.demeterova@gmail.com

Příloha – 1 str.

Tirana 24.6.2014

.