Application no. 40943/14

ESLP      +33 (0)3 88 41 39 00                                           CHENTIEV v.SLOVAKIA

URGENT – under rule 39

 

 Vážení,

 v Radiožurnálu Rádia Slovenska dnes, tj. 24.6.2014, ve 12.00, odezněla reportáž ohledně případu Anzora Čentieva.

 Zástupkyně SR v ESLP p.Pirošíková v ní potvrdila, že Anzor Čentiev opět požádal v SR o azyl, že Soud o této skutečnosti již informovala, ale ESLP nevydal předběžné opatření.

 

Odvolávala se na to, že pokud by ESLP viděl nebezpečí pro p.Čentieva v případě vydání do Ruska, jistě by předběžné opatření vydal. Údajně vzhledem k tomu, že jeho případ je veřejně známý, mu prý nebezpečí v případě extradice nehrozí, jelikož by už žádná jiná země pak Čečence nevydala!!!

Je zde evidentní, že Slovensko je připraveno porušit Úmluvu a princip non-refoulement! Je připraveno vydat žadatele o azyl bez řádného posouzení jeho žádosti.

V  souladu s článkem 1 a čl. 33 Úmluvy o právním postavení uprchlíků  je znemožněno do pravomocného ukončení správního řízení realizovat  u žadatele o azyl vyhoštění  či  vydání do cizího státu.

Audio k dispozici : http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/radiozurnal-o-12-00/archiv?date=24.06.2014&station=slovensko

Přikládám textovou přílohu s vyjádřením p.Pirošíkové.

Žádám Vás o přijetí předběžného opatření, aby Slovenská republika nemohla p.Čentieva vydat bez řádného rozhodnutí o jeho azylové žádosti.

S pozdravem,

Hana Demeterová, hana.demeterova@gmail.com

Tirana 24.6.2014

.

Příloha: 1 str. – email od redaktora p.Racze

Už 9 rokov sú na Slovensku vo väzení dvaja Čečenský utečenci. Vo väzbe sú pre obvinenie ruskej prokuratúry, podľa ktorej sú vrahovia a teroristi. Žiada preto o ich vydanie. Pravdou však môže byť aj to, že sú iba  – pre Rusov – nepohodlný svedkovia bombardovania civilistov v Čečenskej vojne. Jednému z nich aktuálne hrozí vydanie do Ruska.

Vydaniu čečencov do Ruska bránilo predbežné opatrenie eúrópskeho súdu pre ľudské práva. Čečenec Anzor Čentiev však v januári stiahol návrh na opatrenie a takisto žiadosť o azyl. Podľa Hany Demeterovej z neziskovej organizície Pomoc jednému človeku, ktorá je splnomocnená Čentieva zastupovať to však bolo iba dočasné psychické zlyhanie, svoj krok oľutoval a podal nové žiadosti, aby ho do Ruska nevydali.

Medzičasom však minister spravodlivosti podpísal súhlas s jeho extradíciou – teda vydaním do Ruska. hovorkyňa Alexandra Donevová.

„Vzhľadom na neexistenciu právnych prekážok vydania a berúc do úvahy záruky poskytnuté ruskou stranou minister spravodlivosti podpísal súhlas s vydaním A.Č. do Ruskej federácie.“

Marica Pirošíková zástupkyňa Slovenska pred europskym súdom pre ludské prava už súd informovala, že Čentiev podaL NOVú žIADOSť o azyl. Podľa jej informácii nové predbežné opatrenie, ktoré by bránilo vydaniu čečenca do ruska, však súd zatiaľ nevydal.

„Ak by Európsky súd mal zato, že sťažovateľ je vystavený v prípade vydania do Ruskej federácie riziku mučenia a ponižujúcemu zaobchádzania – predbežné opatrenie by určite vydal.“

Spomínaná splnomocnená zástupkyňa Čentieva – Hana Demeterová je iného názoru.

„On odmietol tú našu sťažnosť proti Slovensku pre neprijateľnosť – práve preto, že nemôžeme doložiť, že skutočne ten Anzor o azyl požiadal. Ale ako to máme doložiť, keď advokát podal už tri žiadosti, prišli za ním (pozn.red. Anzorom Čentievom) aj do väzby v Bratislave, on im tiež povedal do protokolu, že chce žiadať o azyl, ale inak nám nikto žiadny dokument nedá…“

V súčasnosti je už Čentiev z Leopoldova prevezený do Bratislavy a je pravdepodobné, že k jeho vydaniu príde v najbližšej dobe. Polícia však k prípadu neposkytuje žiadne informácie, takisto ako aj ministertvo vnútra. Anzor Čentiev mal byť ako 17 ročný svedkom bombardovania mesta Katyr-Jurt v čase keď Rusko vyhlasovalo, že je tam mier. Zomrelo tam vtedy viac ako 170 civilistov. Čentiev sa potom pridal na stranu čečenského odporu voči Rusom. Práve preto si Demeterová myslí, že spavodlivý proces Čentieva v Rusku nečaká.

„Títo ľudia, ktorí boli naozaj za nezávislosť Čečenska, tak sú prenasledovaní do dnes.“

Podľa Zástupkyňe Slovenska pred európskym súdom pre ludske práva však Rusom v tomto prípade je možné dôverovať, vzhLadom na to ako je osud Anzora Čentieva sledovaný verejnosťou. Podľa nej ak by ho Rusi mučili, či nespravodlivo odsúdili, žiadneho ďalšieho čečenca by im už európsky súd pre Ĺudské práva nikdy nevydal. Zoltán Rácz, rtvs.

Zoltan.Racz@rtvs.sk

24.6. 2014, 12:34