Application no. 40943/14

ESLP      +33 (0)3 88 41 39 00                                           CHENTIEV v.SLOVAKIA

URGENT – under rule 39

 

Vážení,

advokát p.Čentieva Mgr.Stanko se bude nacházet příštích 10 dní mimo území Slovenska a dosahu internetu, proto Vás žádám o zaslání případné korespondence na můj e-mail hana.demeterova@gmail.com , poštou nadále Mgr.Stankovi.

V odpověď na Váš dopis ze dne 20.6.2014 můžeme uvést pouze to, že OPĚT pracovníci policie navštívili a vypovídali p.Čentieva bez přítomnosti advokáta (viz. policejní protokol o podání vysvětlení, zaslaný Soudu 20.6.2014), přestože p.Čentiev si výslovně přítomnost advokáta přál, jak je jeho zákonným právem. Mgr.Stankovi sice zavolali předem z cizinecké policie, že přesunuli jeho věc z Nitry do Bratislavy po přesunu z věznice Leopoldova do bratislavské vazby, přičemž Mgr.Stanko  opakovaně požádal, aby měl možnost účastnit se návštěvy policie p.Čentiva ve vazbě. Avšak nebyl mu sdělen žádný termín, a návštěva byla vykonána bez něj. Opětovně tak došlo k narušení práv pana Čentieva.

P.Čentiev prostřednictvím svého advokáta Mgr.Stanka podal řádnou žádost o azyl, jak Vám bylo sděleno v první korespondenci Soudu se žádostí o vydání předběžného opatření. Jak jsme Vás dále informovali, není pravdou, že by svou žádost později vzal zpět, pouze u úředního jednání požadoval přítomnost svého advokáta. V tom mu nebylo vyhověno. Protokol z podání vysvětlení, které Vám 20.6.2014 Mgr.Stanko zaslal, hovoří o prověřování faktu, na který jsme poukázali, a p.Čentiev opět potvrdil, že na azylové žádosti trvá. Toto prohlášení učinil on i jeho advokát v posledních týdnech opakovaně i v písemné formě, azylové řízení tedy v SR dle zákona probíhat musí. Advokát není informovaný v podstatě o žádných opatřeních, týkajících se jeho klienta, což je PROTIPRÁVNÉ. Nevěděl týdny o podepsání ministrem spravedlnosti povolení o vydání svého klienta, o příčině jeho přesunu do jiné věznice, o krocích pracovníků cizinecké policie. Nadále není informovaný o tom, co se s jeho klientem plánuje. P.Čentiev je držen na samotce v cele Justičního paláce jako těžký zločinec, na procházku chodí pouze v poutech a nesmí se setkávat ani na chodbě s jinými vazebně stíhanými. Je dlouhodobě držen ve vazbě, jejíž délka je nezákonná. Psychický stav p.Čentieva, který netuší, co s ním dále bude, se rozhodně po všem přežitém zhoršuje. Obáváme se, že jednání úřadů SR může vyústit k nezákonnému vydání p.Čentieva do Ruska. Proto Vás žádáme o přijetí předběžného opatření dle pravidla 39 s tím, aby veškerému nezákonnému jednání úřadů Slovenské republiky vůči p.Čentievovi již bylo zabráněno. Sám nemá účinnou možnost se bránit ani prostřednictvím advokáta, jemuž je znemožňováno účastnit se úředních úkonů, rozhodujících o dalším životě jeho klienta.

S pozdravem,

Hana Demeterová, hana.demeterova@gmail.com

Tirana 23.6.2014