From: Martin Sefranko
Date: 2014-06-12 18:16 GMT+02:00
Subject: Žiadosť o nevydanie Anzora Čentieva
To: info@vlada.gov.sk
Cc: silvia.belesova@vlada.gov.sk, beatrice szaboova <beatrice.szaboova@vlada.gov.sk>, info@mzv.skinformacie@prezident.sk

.

.

Vážení páni,
týmto Vás žiadam o nevydanie p. Anzora Čentieva do Ruskej federácie.
Jestvujú indície, že konanie migračnej služby  zástupkyňa SR v ESLP riadne neprekontrolovala a ELSP bola poskytnutá nepravdivá informácia o stave azylového konania pána Anzora Čentieva.
.
Ďakujem Vám za opätovné prešetrenie prípadu.
S úctou
.
Martin Šefranko
evanjelický a. v. farár
sefrankom@gmail.com
Legionárska 6
811 07 Bratislava I