Application no. 40943/14

CHENTIEV v.SLOVAKIA

ESLP  +33 (0)3 88 41 39 00

 .

URGENT

Under rule 39

.

Vážení,

dnes advokát p.Chentieva Mgr. Stanko obdržel od Vás zprávu, že se nepřijímá předběžné opatření, aby nebyl vydán do RF ze Slovenska.

Zpráva p.Pirošíkové, představitelky vlády SR, je však nepravdivá!!!

Pracovníci migrační služby navštívili p.Chentieva BEZ vědomí jeho obhájce, přestože se předtím s ním domluvili, že se sejdou u p.Chentieva ohledně jeho žádosti o azyl společně. Návštěvu advokátovi oznámili až po odchodu z věznice! Jak vyplývá z přílohy, která Vám byla zaslána p.Pirošíkovou, pracovníkům migrační služby NEODMÍTL p. Chentiev žádost o azyl, nýbrž DLE SVÉHO ZÁKONNÉHO práva žádal o poradu s advokátem, nic jiného. Na své žádosti o azyl nadále trval a trvá, a slovní obrat, že „mimo zápisnici“ řekl pracovníkům migrační služby, že chce být vydán, je absolutně z právního hlediska neplatný! Pokud by něco takového opravdu žádal, proč by to nedali do zápisnice???

Ve Vaší dnešní zprávě se uvádí, že jste rozhodovali na základě dopisu advokáta ze dne 10.6.2014. Jenže on Vám dne 11.6. 2014 poslal další zprávu, do vypršení termínu 17.00, který jste mu dali, kde vysvětlil situaci se žádostí o azyl. Ovšem o tomto dopisu ze dne 11.6. není ve Vaší zprávě ani zmínka.

Žádáme Vás o vydání předběžného opatření, aby p.Chentiev nebyl násilně vydán, jelikož to odporuje veškerým možným mezinárodním dohodám – o mučení, lidských právech a svobodách. Postup pracovníků migrační služby i vlády SR je neuvěřitelně nezákonný. Věříme, že nebudete toto podporovat a naše vysvětlení, které Vám můžeme následně podrobně doložit (advokát p.Stanko má neodkladné soudní jednání), povede k tomu, aby se zabránilo deportaci p.Chentieva, který je psychicky i fyzicky zcela vyčerpán.

V dnešní politické situaci je strašné, že se chystá takovýmto způsobem vydat z Evropské unie do Ruska ČLOVĚK!!!

Je to obrovské nebezpečí pro nás všechny.

Z nedostatku času a technických možností prozatím posílám tuto zprávu bez příloh, jelikož je akutní nebezpečí, že p.Chentiev bude vydán v dalších hodinách.

 

S pozdravem

Hana Demeterová,

o.s.Pomoz jednomu člověku, Praha Česká republika

V příloze plná moc od p.Chentieva

12.6.2014

.

..

Poslala jsem k ESLP plnou moc Anzora, kterou vlastní rukou nedávno napsal a poslal mi ji, a z ESLP odepsali, že je nečitelná, proto je mé podání neplatné!

V případě žádosti o vydání předběžného opatření ale každý posílá faxem jen kopii, včetně advokátů! Navíc jsem Anzora zastupovala v ESLP více než 3 roky, plnou moc tam měli…
.

.

VERY URGENT – SAVE LIFE, PLEASE!

Dear Ladies and  Gentlemen,

 

On 11th June 2014 European Court of Human Rights  decided NOT to indicate interim measures  (enclosure 1), in the case of Anzor Chentiev,  a Chechen asylum-seeker, who has been staying  for over 8 years in detention in  Leopoldov prison in Slovakia

.

APPEAL of Amnesty International

here: http://amnesty.org/en/library/info/EUR72/002/2014/en

The ECHR  decision was based on the disinformation supplied by the Slovak Government.

Anzor Chentiev has been held in prison on terrorism-related charges initiated against him and Ali Ibragimov by Russian authorities, who demand their extradition. After 8 years in prison with no prospect of any solution to the case and under severe psychological pressure Mr. Chentiev suddenly dropped his asylum request. This was an act of sheer despair and he regretted it very soon. He asked his to submit a new asylum request to Slovak authorities and  a request to ECHR for new interim measures. The lawyer filed both requests, but meanwhile, the Slovak Minister of Justice Mr.Borec signed the decision to extradite  Mr.Chentiev toRussia.

Last week representative of the Slovak Ministry of Interior visited Mr. Chentiev in prison to conduct an asylum interview  - this was the consequence of his fresh asylum application. However, Mr Chentiev’s lawyer, Mr Stanko, was not invited to the interview, despite the earlier promises of the Ministry of the Interior to contact him and inform him of the planned visit. This  was not done.

Mr. Chentiev asked  for the presence of Mr.Stanko at the interview – but the people from the Mionistry denied him this  legitimate right. As a result of this –  they did not register his asylum request at all!

Replying to the ECHR questions (enclosure 2) a  Slovak representative in ECHR Mrs. Pirosikova said that  Mr. Chentiev is no longer an asylum seeker inSlovakia!

Mr.Stanko, Mr Chengtiev’s lawyer, explained the situation in his letter sent by fax to ECHR 11.6.2014 in good time (the deadline for answering the questions of ECHR was this date at 17.00 of French time), but ECHR did not acknowledge the receipt of this letter in the letter informing of their decision not to indicate the interim measures.

The case seems shocking. In a similar case last year  Mr. Alexey Torubarov was denied the interim measures by ECHR, although he was an asylum seeker in Czech Republic and NOT A SINGLE decision was taken in his case during the 14 months period. But, this fact was ignored and did not stop his extradition toRussia! He experienced torture while deportation and staying in Russian prison, and managed to escape thanks to  a mere chance only. Now, he is an asylum seeker inHungary:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/10090013/Fuel-tanker-ordered-to-block-Russian-plane-from-taking-off-at-Czech-airport.html

This happened last year  – in 2014 the lack of legality in Russia has become even more obvious.

Please, do not be indifferent and help to stop the unfair and illegal extradition of Mr. Chentiev! It could happen any time now.

 

Sincerely,

Hana Demeterová, Civic assotiation Help a man, Prague, Czech Rep.

www.helpaman.org

12.6.2014

.

viz: http://helpaman.org/new/?p=7159
      http://helpaman.org/new/?p=7183