JUDr. Pavlu Rychetskému, předsedovi Ústavního soudu ČR

Vážený pane předsedo,

velmi nerada Vás obtěžuji, ale dovoluji si upozornit na situaci p. Torubarova, jehož ústavní stížnost z 13.7.2013 proti nezákonné extradici z ČR do Ruska  se nachází u Vašeho soudu.

P. Torubarov byl nucen po nezákonném postupu českých úřadů opět opustit za dramatických okolností Rusko. Nejen že byl po předání Českou republikou do rukou ruských bezpečnostních složek mučen a ohrožen na zdraví i životě, ale i jeho manželka a nezletilý syn, žijící trvale v ČR, si rovněž prožili doslova své peklo.

Po útěku se p.Torubarov dostal do Maďarska, kde byl nucen požádat opět o azyl, a již půl roku čeká na rozhodnutí o své žádosti. Tamější orgány se k němu chovají velmi korektně a slušně, což se nedá říct prakticky o žádném úřadu v ČR.

Dle informace novináře Kundry z Respektu se ředitel OAMP MV Haišman vyjádřil po jeho útěku do Maďarska tak, že p.Torubarov nemá možnost žádat dále o azyl v ČR, protože již prostor Evropské unie opustil (!), vrátil se do Ruska, a dle dublinské dohody může opětovně požádat o azyl pouze v první bezpečné zemi, do které se zase dostal – v tomto případě tedy v Maďarsku.

Haišman ovšem ignoroval situaci, že p.Torubarov byl z ČR vydán nezákonně, jelikož byl v době vydání žadatelem o azyl, i když více než rok o jeho žádosti nebylo Haišmanovým úřadem vydáno vůbec žádné rozhodnutí! Ten samý úřad přitom v době podání žádosti o azyl p.Torubarovem písemně upozornil další české instituce, včetně ministerstva spravedlnosti, že “v  souladu s článkem 1 a čl. 33 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, § 3f zákona o azylu  a § 350b odst.4  tr.řádu  znemožňuje do pravomocného ukončení správního řízení realizovat  u výše  jmenovaného  trest  vyhoštění  či  vydání do cizího státu”.

I dle tohoto vyjádření je tedy jasné (přestože bylo ignorováno tehdejším ministrem spravedlnosti Blažkem), že p.Torubarov byl donucen nezákonně opustit území ČR, kde byl oprávněným žadatelem o azyl, a měl tedy po svém opětovném nuceném opuštění Ruska nárok, aby jeho žádost o azyl byla nadále projednávána v ČR.

Z ČR byl totiž doslova unesen.

Žena p.Torubarova je ve velmi špatném zdravotním stavu, ani po několikaměsíční hospitalizaci na tom není bohužel lépe. Rodina nemůže žít spolu, i syn se nachází již dlouhou dobu v maximálně vypjaté atmosféře, která už také na něm zanechává stopy. Vydáním p.Torubarova z ČR došlo mimo jiné k porušení čl.8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod – respektování rodinného života.

Ústavní soud ČR opakovaně zrušil rozhodnutí ex-ministra spravedlnosti Pospíšila  povolující vydání žadatele o azyl do ciziny mimo jiné s tím, že dospěl Ústavní soud k závěru, že ministr spravedlnosti rozhodl o povolení vydání, aniž by vyčkal rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, resp. rozhodnutí správních soudů o přezkumu tohoto rozhodnutí ministerstva vnitra, čímž porušil základní práva stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a práva požádat o poskytnutí azylu garantovaného v čl. 43 Listiny ve spojení se zásadou non-refoulement obsaženou v čl. 33 odst. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků” (III. ÚS 665/11)“.

Obracím se k Vám s prosbou o urgentní vydání nálezu ve věci p.Torubarova, aby mohl svou již tak složitou rodinnou situaci co nejrychleji řešit.

Mám za to, že ČR je mu dlužna mnohem více.

S díky za pochopení,

Hana Demeterová

o.s. Pomoz jednomu člověku

www.helpaman.org

8.4.2014