A opět „kompetentní“ Pospíšil…

IV.ÚS 1755/1

28. 1. 2013

 Rozhodování o povolení vydání k trestnímu stíhání do Gruzie (extradice cizince)

I. Rozhodnutí Ministra spravedlnosti České republiky ze dne 30. dubna 2012 sp. zn.: 381/2010-MOT-T/102 se ruší, neboť jím bylo porušeno ustanovení čl. 3 a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 3 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

 

viz. http://helpaman.org/new/?p=57