Stručný návod, jak rozumět tomu, proč prezident není prezidentem

http://www.lidovky.cz/strucny-navod-jak-rozumet-podstate-sporu-mezi-cervickem-a-pecinou-1d1-/zpravy-domov.aspx?c=A140106_164935_ln_domov_spa

.
7.1.2014
.

PRAHA -Závěr poradního senátu ministra vnitra Martina Peciny zazněl jasně: Martin Červíček je policejním prezidentem nezákonně. Na čem ale toto tvrzení staví? Jaká je podstata celé rozepře? Server Lidovky.cz přináší stručný návod, jak zásadnímu konfliktu mezi Pecinou a Červíčkem porozumět.

.
.

1. NÁMĚSTEK ČERVÍČEK
Ještě než se stal Martin Červíček v srpnu 2012 policejním prezidentem, působil ve funkci náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.

.

2. ARGUMENT MINISTROVÝCH RÁDCŮ
Poradní senát ministra Peciny v pondělí konstatoval, že je Červíček prezidentem protizákonně. Odůvodňuje to tím, že byl z předchozí funkce – funkce policejního náměstka - odvolán nekompetentní osobou, a tedy nikdy v podstatě odvolán nebyl a nemohl být ani jmenován do funkce jiné.

.

3.KDO ZASTUPUJE POLICEJNÍHO PREZIDENTA
Spor o zákonné odvolání Červíčka z funkce náměstka stojí na dvou dokumentech, které se mj. zabývají tím, kdo má zastupovat policejního prezidenta v době jeho nepřítomnosti.

  • Rozkaz policejního prezidenta č. 214/2008 ze dne 30. 12. 2008
    - O tento dokument se opírá Červíček a jeho advokát.
  • Rozkaz policejního prezidenta č. 21/2012 ze dne 31. 1. 2012
    - Tímto dokumentem argumentuje komise, potažmo Pecina.

Mezi těmito dvěma rozkazy je z pohledu aktuálního sporu jeden zásadní rozdíl:

  • První dokument (č. 214/2008) říká, že v případě nepřítomnosti policejního prezidenta ho zastupuje (jako první v pořadí) náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování (tím byl po odvolání Lessyho Červíček).
  • Druhý dokument (č. 21/2012) naopak říká, že je jako první na řadě náměstek pro ekonomiku (tehdy Pavel Osvald).

.

4. A NYNÍ TO ZÁSADNÍ
Když se v roce 2012 hledal nástupce odvolaného policejního prezidenta Petra Lessyho, ministr Jan Kubice vybral Červíčka. Jenže nejprve musel být Červíček odvolán z funkce náměstka. Tato pravomoc spadá do rukou  policejního prezidenta, ovšem ten v tu chvíli nebyl – Lessyho ministr odvolal. Červíček – v tu chvíli nejvýše postavený muž u policie (podle rozkazu č. 214/2008) – ale nemohl odvolat sám sebe. Této role se proto ujal jeho přímý nadřízený – sám ministr Kubice. Odvolal ho z funkce náměstka a jmenoval ho policejním prezidentem.

Avšak, podle poradního senátu to mělo být jinak. Čerpá totiž z rozkazu č. 21/2012, podle kterého měl být v tu chvíli nejvýše postaveným mužem u policie náměstek pro ekonomiku (tehdy Pavel Osvald), nikoli Červíček. A měl to být tedy on, kdo měl Červíčka odvolat z funkce náměstka.

.

5. PLATÍ, ČI NEPLATÍ?
Jenže Červíčkův advokát tvrdí, že rozkaz č. 21/2012 nikdy nevešel v platnost. “Tento rozkaz lze považovat za legislativní zmetek a paskvil, který je zmatečný, rozporuplný, neurčitý a tedy z něj nelze dovozovat žádné právní důsledky,” tvrdí Kopřiva.

Změny dané tímto rozkazem totiž podle něj nikdy neschválil ministr a tedy nejsou platné. “Tento (dokument) se pokouší v rozporu s platnými právními předpisy měnit Organizační řád policejního prezidia České republiky a to bez jakéhokoli schválení ministrem vnitra dle nařízení ministra vnitra č. 78/2002, čl. 9 odst. 5, kdy tímto způsobem je absolutně nezákonně, nepřípustně a účelově obcházeno toto nařízení ministra vnitra,” uvádí právník.

Kopřiva požadoval, aby spor, který ze dvojice dokumentů je platný, vyřešil Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Ministrova poradní komise ale požadavku nevyhověla.Další podrobnosti čtěte v následujícím dokumentu, v němž Červíčkův advokát Josef Kopřiva detailně popisuje spor o platnost zmíněných dokumentů.