Lhůta pro rozhodnutí o azylu byla prodloužena A.Torubarovovi ministerstvem vnitra ČR do 7.5.2013. Nezákonně deportován do Ruska byl 2.5.2013.