TŘI MINISTŘI SPRAVEDLNOSTI K NIČEMU, a cpou se dál do politiky? POSPÍŠIL a BLAŽEK nezákonně povolovali extradice, Benešová to považovala za normální…

Kdyby Ústavní soud nerozhodoval v tomto případě dva a půl roku, nedošlo by k nezákonnému vydání Alexeye Torubarova, a k povolením vydání dalších, kteří jen s vynaložením obrovského úsilí vydáni nebyli. Nedošlo by k ničení lidských osudů   několikaletým nehumánním zacházením s neodsouzenými lidmi v české vazbě, k težkým psychickým traumatům jejich rodin včetně dětí.

Ministři SPRAVEDLNOSTI (!) Pospíšil, Blažek, Benešová – všichni unisono tvrdili, že nezákonným rozhodnutím o vydání nic porušeno nebylo! Ústavní soud rozhodl, že bylo…a o čem tito profíci budou rozhodovat přístě???

 


 

http://www.helpaman.org/cz/category/uprchlici/ali/

http://helpaman.org/new/?p=57