Doplnění nové skutečnosti ve věci trestního oznámení na ministra Blažka

Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy

Datová schránka: rkiai5y

Dodáno 16.8.2013 07.26 hod.

 

Doplnění nové skutečnosti  ve věci trestního oznámení na ministra Blažka – Plénum ÚS ČR, stanovisko ze dne 13.8.2013 (viz. příloha)

Žádáme tímto o ŘÁDNÉ prošetření nezákonného postupu ve věci vydání do Ruska p.Alexeye Torubarova ze strany bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Věc byla Vámi odložena s tím, že Blažek postupoval správně. Dle nálezu Pléna ÚS to však není pravda:

…Na rozdíl od soudu, který mohl o přípustnosti vydání rozhodnout před skončením řízení o udělení mezinárodní ochrany, ministr spravedlnosti nemůže povolit vydání do doby, než bude toto řízení pravomocně skončeno, včetně případného navazujícího soudního přezkumu…

 

Žádáme rovněž o sdělení výsledku Vašeho vyšetřování v zákonné lhůtě.

Hana Demeterová

o..Pomoz jednomu člověku