Stanovisko senátorky Elišky Wagnerové, dlouholeté soudkyně Ústavního soudu ČR, k vydání žadatele o azyl

19. června 2013 17:20
Od: hana.demeterova@gmail.com
To: ew@eliskawagnerova.cz

Vážená paní senátorko,
zabývala jsem se a zabývám případem p.Alexeye Torubarova.
Prosila bych Vás o odpověď na tuto otázku: dle Vašeho názoru, je možné vydat žadatele o azyl v ČR do země, která žádá jeho extradici, bez toho, aby bylo ukončeno azylové řízení v jeho věci?
V případě p.Torubarova, který byl 2.5.2013 vydán našimi orgány do Ruska, nebylo o jeho žádosti o azyl vůbec rozhodnuto, a to od 27.3.2012, kdy o azyl požádal. Lhůta k vydání rozhodnutí byla neustále ze strany OAMP MV odkládána.
OAMP sám upozorňoval, že p.Torubarov coby žadatel o azyl nesmí být vydán (viz. příloha). Min. spravedlnosti jsme předkládali rovněž stejné jednoznačné stanovisko UNHCR i stejný názor NSS.
Bohužel, ministerstvo spravedlnosti i nyní tvrdí, že postupovalo v souladu se zákonem, a že nemusí čekat na rozhodnutí o azylové žádosti. Všechna ostatní expertní stanoviska jsou údajně jen “jiný právní názor”.
Hrozba extradice do bývalých zemí SSSR je urgentní i v dalších případech.

Předem Vám děkujeme za Vaše stanovisko.
S díky a pozdravem
Hana Demeterová
o.s.Pomoz jednomu člověku
www.helpaman.org

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
Mám za to, že MS nepostupovalo správně. Zákony sice neřeší vztah extradičního řízení a azylového řízení, avšak ESLP interpretuje Úmluvu tak, že osoba, které hrozí v zemi, do níž má být vydána kruté a nelidské zacházení, vydána být nesmí. Tyto skutečnosti se prošetřují právě až v azylovém řízení. A protože Úmluva stojí nad zákony, byl MS povinen ji respektovat, což neučinil.
 
Eliška Wagnerová