Měli občané Kalousek a další právo pokusit se zastavit extradici Alexeye Torubarova?

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Článek 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

Uhde v.r.

 

http://www.cssd.cz/media/projevy-a-clanky/l-zaoralek-pane-premiere-vysvetlete-kauzu-torubarov/

.

L. Zaorálek v PS: Pane premiére, vysvětlete kauzu Torubarov!

11.06.2013 Co se na letišti opravdu stalo? Jakou roli sehráli ministři Blažek a Kalousek? Jak je možné, že na sebe pan Kalousek bral zodpovědnost v situaci, která vůbec nespadá do jeho kompetence?

Dovolte mi, já bych chtěl přejít k jinému tématu. V případě povodní dávám přednost tomu, abychom se těmi otázkami zabývali nejdřív ve výborech. Chtěl bych ještě obrátit pozornost Sněmovny k poslední zahraničně politické cestě premiéra Petra Nečase. Já bych chtěl navrhnout zařazení dvou bodů, pokud by to bylo možné. Protože jsou to body na premiéra Petra Nečase, byly by to body příští týden v úterý ve 14 hodin.

Opakuji ten první bod. Byl bych rád, kdyby nám pan premiér mohl podat zprávu o své cestě do Ruska. Důvody jsou zřejmé. Ta cesta byla svým rozsahem mimořádná, byla to vlastně několikadenní cesta, ve které premiér navštívil několik míst na severu, jihovýchodě a západě Ruska a byl doprovázen poměrně početnou delegaci. V této chvíli máme informace především z veřejných zdrojů, nicméně já bych rád znal přesnější povahu toho, co je výsledkem této cesty a čeho se týkají přesněji ony dohody, které pan premiér podepsal. Zároveň ta cesta je významná také proto, že se děje v době, kdy vlastně probíhá velký tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín a samozřejmě to je také významná okolnost, která pravděpodobně souvisí s touto cestou, tím spíš, že ve vystoupení jednotlivých členů vlády v poslední době dochází k určitým diferencím. Mám na mysli vystoupení ministra financí Miroslava Kalouska k dostavbě Temelína a jiná vystoupení premiéra Petra Nečase. Já si myslím, že ta cesta je v tomto kontextu také mimořádně významná a stálo by za to, abychom podrobnější informace o jejích výsledcích od premiéra vyslechli.

A pak bych rád, kdyby na tento bod navazoval druhý bod, který bych nazval Kauza Torubarov, protože bych rád slyšel, co se tady vlastně v tom dnu – ono se to odehrálo, pokud vím, poměrně výrazně dříve, než jsme dostali informace z tisku, tuším někdy začátkem května a my jsme dostali informace se zpožděním. Rád bych tedy věděl, co se vlastně na letišti odehrálo, rád bych se dověděl něco o tom, jakou roli sehrál ministr spravedlnosti pan Blažek a jakou roli sehrál ministr financí Miroslav Kalousek. Já jsem mnohokrát viděl v televizi pana ministra Kalouska, který pořád opakoval, že na bere odpovědnost za všechno, co se na letišti událo kolem onoho jednoho letu Aeroflotu, nicméně jednak nevím přesně, za co pan Miroslav Kalousek na sebe tu odpovědnost bral, protože nikdo přesně neví, co se odehrálo, a druhá věc je, že já vlastně vůbec nestojím o to, aby pan Miroslav Kalousek na sebe přebíral odpovědnost za to, co se děje na Letišti Václava Havla, protože vůbec nechápu, proč by on měl být odpovědný za to, jak startují letadla. A pokud došlo k tomu, že na sebe pan ministr nějakou odpovědnost za to, co se tam dělo, bral, tak by mě zajímalo, na základě čeho to učinil, jestli proto, že je hlavním akcionářem Letiště Václava Havla, ale podle stejné logiky by mohl zítra volat do jaderné elektrárny Temelín a říci, že na svou odpovědnost bere to, že se má zvýšit výkon jaderného reaktoru a pokud se to stalo a byl takto vyslechnut, já nevím, jestli pozemním personálem nebo řízením letového provozu na letišti Praha, tak stejně ho zítra může poslechnout někdo v jaderné elektrárně Temelín a my se můžeme divit, co se bude dít a pan ministr nám zase bude vysvětlovat, že bere na sebe odpovědnost za to, že možná bude pozdě. (?)

Já dost dobře nechápu, jak je možné připustit, aby ministr takto bral rozhodování a právo do svých rukou v situacích a na místě, kde mu to vůbec nepřísluší. Navíc já bych rád se o tom tady ve Sněmovně pobavil, protože to vlastně není vůbec poprvé. Kdosi napsal, že pan ministr Kalousek je člověk, kterém u je moře malé po kotníky. A ono to vypadá, já vám připomenu, že podobně se choval ministr Kalousek v souvislosti s kauzou Vlasty Parkanové, kdy volal policejnímu prezidentovi a vyšetřovatelům a dalším a i tady to vypadalo, že pro něho zákony neplatí. Takže v případě Miroslava Kalouska to zřejmě není poprvé a já se obávám, že to nemusí být naposled, kdy takto vystupuje v televizi, povídá něco o tom, že pouštíme do Ruska nevinného člověka, který si jede pro jistou smrt.

Já jenom připomínám, že mám informace, které máte stejně, že ruská prokuratura nabídla české straně, aby se seznámila – možná taky osobně, jak jsem pochopil – se situací vězněného pana Torubarova v Rusku, takže pokud se naše zastupitelské úřady k tomu odhodlají nebo pokud toho budou schopny, protože v Rusku, tuším, také nemáme velvyslance, takže to také komplikuje situaci, tam se nám bohužel také nedaří na zastupitelském úřadě, tak se možná budeme mít skutečně možnost přesvědčit – možná i pan Kalousek by mohl zajet do Ruska, protože ten den to vypadalo, že mu nic tak neleží na srdci jako osud pana Torubarova. Takže tohle byl poměrně zvláštní obrázek, který nám pan Kalousek nabídl v těch dnech, kdy se to odehrávalo a já opakuji, já netoužím po tom, aby pan Kalousek přebíral odpovědnost ani za letiště Praha, ani za Temelín, ani za chirurgii nemocnice Motol, ani žádná další pracoviště, protože si myslím, že v této zemi, pokud platí zákon, tak funkcionáři a představitelé vlády mohou dělat pouze to, co jim zákon dovoluje.

A není možné, aby právo brali do svých rukou takovým způsobem, jak opakovaně činí pan Kalousek. Proto mi připadá, že je docela důležité, abychom se tou kauzou zabývali, jednak celým tím zmatkem, který kolem této kauzy ve vládě vznikl, a měli bychom si možná ujasnit, jak je to s těmi azylovými procedurami a vydáváním těch, kteří u nás hledají azyl, protože dnes už víme, že v médiích na to konto padla celá řad nepřesností a nepravd, včetně toho zjednodušeného tvrzení, například že Rakousko pana Torubarova odmítlo vydat a podobně.

Takže jenom říkám, že tento chaos vlastně nebyl nikde sečten, podtržen ani z toho nebyly vyvozeny žádné důsledky a žádné závěry. A mně připadá, že to takto nelze nechat. Kdybych měl ten bod nějak nazvat – mě napadá spíš název Udělejte něco s panem Miroslavem Kalouskem – ale to by zřejmě neprošlo, tak říkám, že chci slyšet zprávu od premiéra na téma Kauza Torubarov.

 


http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/054schuz/s054004.htm

11.6.2013

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Mě v tuto chvíli nezajímá, jestli pan ministr Kalousek má řidičský průkaz na cisternu. S panem poslancem Zaorálkem jsem daný případ rovněž nekonzultovala. Ale za situace, kdy už několik týdnů na stránkách médií pokračují spekulace o úloze jednotlivých ministrů v kauze Torubarov, kdy se o případ kromě našich nevládních organizací zajímá Helsinský výbor a kdy tedy slyšíme různé spekulace, pro co je pan Torubarov v Rusku stíhán, zda byl vydán pro to, za co je stíhán, zda bylo před rozhodnutím o vydání rozhodnuto o jeho žádosti o azylu, a následně poslední informace o nabídce přesvědčit se o podmínkách trestního stíhání pana Torubarova na místě, se domnívám, že jde o případ, který je natolik závažný, že by se jím měla Poslanecká sněmovna zabývat.

Na rozdíl od pana místopředsedy se domnívám, že by nám v první fázi postačila informace ministra Blažka, kterou tedy navrhuji jako samotný bod programu Informace ministra Blažka k okolnostem vydání a dalších podmínek trestního stíhání Alexeje Torubarova. Tento bod bych navrhovala zařadit na tento čtvrtek, tedy třináctého, po odpovědích na písemné interpelace. Děkuji.

(15.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec, místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek žádá zařazení dvou nových bodů. První bod je informace předsedy vlády o cestě do Ruska. Druhý bod je zpráva předsedy vlády – “kauza Torubarov”. Oba dva body navrhuje zařadit na úterý 18. 6. jako první a druhý bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Kdo souhlasí s těmito dvěma návrhy na nové body pořadu schůze? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 5 přítomno 187, pro 85, proti 87. Návrh nebyl přijat.

Paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová žádá zařazení nového bodu do pořadu schůze, a to s názvem informace ministra spravedlnosti Pavla Blažka – je to opět případ Torubarov. Žádá, aby tento bod byl zařazen na čtvrtek 13. 6. jako první bod po písemných interpelacích…

Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 9. Kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Bebarové-Rujbrové. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 9 přítomno 187, pro 86, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 


 

From: Hana <hana.demeterova@gmail.com>
Date: 2013/6/17
Subject: Torubarov - na vědomí
To: zaoralek@psp.cz

Vážený pane,

ráda bych Vás upozornila na fakt, že Rakousko p.Torubarova ODMÍTLO VYDAT, a nikde v tisku to nebylo rešeno zjednodušeně a zavádějícím způsobem, jen to bylo řečeno JEDNODUŠE.
Vyjádřil jste se v tomto duchu o nepřesných informacích minulý týden ve sněmovně, patrně vycházejíc ze zavádějících informací, šířených soudcem Vrtkem a st.zást. Veverkovou.
Existuje více dokumentů, které tento fakt potvrzují – v příloze zasílám jeden z nich. P.Torubarov byl donucen rakouskými orgány odjet z Rakouska (v rámci dublinské smlouvy), a v momentu, kdy požádal o azyl v ČR, nebylo v extradičním řízení v Rakousku pokračováno.

S pozdravem
Hana Demeterová

 
Ecker – Embacher
Neugschwendtner
Rechtsanwälte/-in
Dr. Julia Ecker
Mag. Wilfried Embacher
Dr. Thomas Neugschwendtner

 Alexey TORUBAROV

Ul. Anny Rybníčkové 2619/7
155 00  Praha
Česká republika
Vídeň, dne 17. 4. 2011
mg/we

 

Azylové řízení

Vážený pane Torubarove,

dle žádosti potvrzuji ještě jednou písemně po ukončení azylového řízení již několikrát sdělenou právní informaci:

Vaše žádost o azyl ze dne 10. 8. 2011 byla rozhodnutím Spolkového azylového úřadu ze dne

23. 9. 2011 zamítnuta jako nepřípustná, jelikož její prověření přísluší České republice. Současně jste byl z rakouského spolkového území vykázán do Čech a bylo konstatováno, že Vaše odsunutí do České republiky je přípustné.

Vaší proti tomu podané stížnosti přiznal Azylový soudní dvůr rozhodnutím ze dne 11. 10. 2011 odkladný účinek. Rozhodnutím ze dne 14. 12. 2011 byla stížnost zamítnuta jako bezdůvodná a výše zmíněné rozhodnutí bylo Spolkovým azylovým úřadem v plném rozsahu potvrzeno. Toto rozhodnutí mi bylo doručeno 20. 12. 2011, od tohoto dne je Vaše azylové řízení v Rakousku pravomocně uzavřeno.

V rozhodnutí se poukazuje na to, že je proti Vám nařízené vyhoštění proveditelné, a proto jste dle § 10 odst. 7 azylového zákona 2005 povinen neprodleně vycestovat z Rakouska. Tato povinnost vycestovat existovala, i když jste v této chvíli měl ještě vystavený pobytový titul České republiky. Ani probíhající řízení o vyhoštění u Zemského soudu Wiener Neustadt nebylo překážkou této povinnosti vycestovat.

Proto jsem Vás opakovaně upozorňovala na to, že v případě nedbání povinnosti vycestovat hrozí nebezpečí odsunovací vazby a následného odsunu do České republiky. Vaše další setrvávání v Rakousku by bylo protiprávní.

Toto Vám dávám na vědomí a zůstávám

s pozdravem

Mag. Wilfried Embacher

 

                                                                        Schleifmühlgasse 5/8
                                                                                                                                                    1040 Vídeň, AT
                                                                                                                                                    T +43 1 581 05 97
                                                                                                                                                    F +43 1 581 05 97-11
E office@fremdenrecht.at
                                                                                                                                                              www.fremdenrecht.at