Tož tak “vytěžoval” ÚOOZ korupci ing.Kušnierze (ROP Severozápad), když byla náměstkyní krajského státního zástupce v Ústí n.L. Lenka Bradáčová… Je jisté, že to tentokrát bude jinak?

.

Růžový panter zasahuje na teplicku

Práce policie je jistě mnohdy vyčerpávající jak fyzicky, tak intelektuálně. Na hrubky v úředních záznamech jsme si již zvykli, ale nad obsahem některých hlášení rozum prostě zůstává stát.

.

Úřední záznam, ÚOOZ Teplice, 1.9. 2010

„… Šetřením bylo zjištěno, že další osoba, která měla využít z fondů EU dotaci ve výši 30 až 50 milionů korun na rekonstrukci domu a to konkrétně vily v Chomutově se jmenuje paní Milena Pucholtová …
V restituci na rakovnicku získala cihelnu. Přesné místo, kde se nachází cihelna se do současné doby nepodařilo ustanovit.
K uvedené dotaci bylo zjištěno, že shora uvedená skupina (viz. záznam Kušnierz a spol.) za provizi cca. 700 000 Kč, shora uvedené podnikatelce Pucholtové zařídila získání uvedené dotace od Regionální rady uvedených krajů. Šetřením bylo zjištěno, že část finančních prostředků nebyla využita na rekonstrukci vily, ale jednalo se o tzv. fiktivní rekonstrukci. K tomu dále byly získány informace, že určité stavební práce se samozřejmě prováděli na objektu, ale určitě rekonstrukce nebyla ve výši 30 až 50 milionů Kč…
K ustanovení objektu paní Pucholtové se šetřením podařilo zjistit, že tento objekt by se měl nacházet v ulici Politických vězňů v Chomutově dosud na nezjištěné adrese…

Navrhovaná opatření:
- ustanovení objektu v ulici Pol. vězňů v Chomutově
- dle dostupných evidencí zjistit zda shora uvedená osoba nebo společnost SENDY s.r.o. žádala dotaci z fondů EU – analityk expozitury
- stanovit a zvážit další další postup“

kpt.Valášek Jindra
Vrchní komisař

.

Úřední záznam, ÚOOZ Teplice, 15.9.2010

„… Dále bylo zjištěno, že z těchto dotací Pucholtová chce provést rekonstrukci vily (uvedeno již v předchozím záznamu). K osobě Pucholtová se podařilo zjistit, že se jedná o osobu, která holduje alkoholu a údajně měla prohlásit, že již zaplatila za dotace dost a dál platit nebude a údajně by se nebránila o všem mluvit na Policii…“

kpt.Valášek Jindra
vrchní komisař

.

Závěry hlášení Růžového pantera:

Shrňme si tedy „poznatky“ vyšetřovatelů elitní ÚOOZ Teplice: V polovině září bylo zjištěno, že se podnikatelka Milena Pucholtová chystá provést rekonstrukci vily z dotací EU. Ale čtrnáct dní předtím už měla alkoholička dle záznamu ÚOOZ z 1.9.2010 hotovo. Od Regionální rady získala dotaci „30 až 50 milionů“ korun, kterou jí zajistil Kušnierz a spol. za provizi 700 000 Kč.

Pucholtová zrestituovala cihelnu na rakovnicku. Vyšetřovatelům se ale zatím nepodařilo ji lokalizovat.

Šetřením bylo zjištěno, že část finančních prostředků nebyla využita na rekonstrukci vily, ale jednalo se o tzv. fiktivní rekonstrukci. Dále byly získány informace, že určité stavební práce na objektu samozřejmě proběhly, ale jejich hodnota určitě nedosáhla 30 až 50 milionů Kč. Podařilo se zjistit, že objekt „by se měl nacházet“ v ulici Politických vězňů na Chomutovsku, ale nepodařilo se zjistit na jaké adrese.
Kapitán Jindra Valášek alias Růžový panter navrhnul opatření:
- Lokalizovat objekt, na kterém vyšetřovatelé ÚOOZ zjistili, že proběhla jak fiktivní, tak reálná rekonstrukce za peníze z EU dotací.
- „Analitykovi“ expozitury se rovněž navrhuje prověřit, zda shora uvedená osoba, která podle náročného šetření získala od Regionální rady dotaci něco mezi 30 až 50 miliony za úplatek 700 000 Kč Kušnierzovi, o dotaci z fondů EU vůbec žádala.

.

Detail z reality

Fakt, že paní Pucholtová si sice o dotaci z EU zažádala, ale žádné peníze a už vůbec ne miliony korun nikdy nedostala, je ve světle přehledu o situaci vyšetřovatelů z ÚOOZ zřejmě pouhým nepodstatným detailem. Tvorba složitého policejního případu je jak vidět opravdu náročná na shromažďování důkazů nedůkazů a především logiku uvažování.
Podstatný detail se ale vyšetřovatelům podařilo zjistit, když odhalili, že osoba Pucholtová holduje alkoholu. Při četbě jejich hlášení člověka napadne, že to asi musela být divoká párty.

.

Právník roku 2012 Vladimír Jan:

„…Kauzy tohoto typu, takzvaně korupční, jsou podle mého názoru na vyšetřování jedny z nejsložitějších. Podezřelí jsou vysoce inteligentní lidé…
Pro policisty i státního zástupce bylo velice komplikované pochopit do detailu chod úřadu a princip přidělování dotací, který je velmi složitý. Pak jsme museli odhalit, čeho se podezřelí, nyní již odsouzení, dopustili. Oproti jiným kauzám je zde velmi důležité vytvoření fungujícího týmu mezi státním zástupcem a policisty. Bez těsné spolupráce by nebylo možné případy tohoto typu úspěšně dovést do konce…

 

 

více zde:  http://helpaman.org/new/?p=3272