Garance ruské strany v případě p.Torubarova nebyly dodrženy. Kdo se bude zodpovídat?

ČTK dnes uvedla http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hlesinsky-vybor-blazek-nesmel-vydat-torubarova-do-ruska/945254 , že z ČR vydaný Alexey Torubarov byl obviněn z podvodu v organizované skupině a ze zneužití pravomoci.

Ministerstvo spravedlnosti ČR uvedlo ve své tiskové zprávě 29.5.2013 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=329460 , že ministr spravedlnosti Blažek „nepovolil vydání jmenovaného pro trestný čin zneužití pravomoci (v době rozhodnutí ministra o povolení vydání byl tento trestný čin již promlčen), a to v souladu s čl. 10 Evropské úmluvy o vydávání…“

Povoleno bylo vydání p. Torubarova pro trestný čin podvodu: „…podle zásady speciality upravené v § 14 odst. 1 Evropské úmluvy o vydávání (proti osobě, která byla vydána, nebude vedeno trestní stíhání, nebude odsouzena ani zbavena svobody z důvodu výkonu trestu … pro jakýkoli jiný trestný čin spáchaný před jejím předáním než pro ten, pro který byla vydána…) je  Ruská federace oprávněna vést trestní stíhání proti vydanému Torubarovovi pouze pro tento trestný čin…“

Na webu gemerální prokuratury se uvádí nepravdivá informace, že p.Torubarov uprchl z Rakouska a ukryl se v ČR, kde ho zatkli a předali ruským orgánům. O tom, že Rakousko ho vydat odmítlo, ani slovo. Ruské sdělovací prostředky tuto dezinformaci šíří dál.

 


http://zpravy.idnes.cz/obvineni-torubarova-0l6-/domaci.aspx?c=A130531_161317_domaci_hv

http://www.novinky.cz/domaci/303640-rusko-navzdory-umluve-obvinilo-torubarova-z-jineho-cinu-nez-kvuli-kteremu-byl-vydan.html