Po 3 letech a 2 měsících VAZBY byl Georgi Khmelidze propuštěn na svobodu

Na Čechy pískli “posadit”, Češi posadili. Na Čechy pískli “pustit”, Češi pustili. Aniž by se zeptali: PROČ jsme vlastne drželi 53-letého člověka, otce 5 dětí, v zostřené vazbě 3 ROKY a 2 měsíce? PROČ jsme se nezabývali  v Gruzii zfalšovanými důkazy proti němu, které měla česká justice k dispozici? Dva týdny před propuštěním dostal p. Khmelidze infarkt – propustili jsme ho invalidou. Ještě předtím stihl ministr Blažek nezákonně podepsat extradiční příkaz.

P. Khmelidze byl rovněž žadatelem o azyl! Stejně jako např. p.Nadiradze (rovněž v neukončeném azylovém řízení), kterého Blažek také hodlal vydat – 30.4.2013 ale Ústavní soud rozhodl o odkladu vykonatelnosti. Dle našich informací žadatelů o azyl, u kterých ve stejné době Blažek povolil vydání, bylo více (osm).

viz: http://helpaman.org/new/?p=295