ZATLOUKAT, zatloukat, zatloukat!

Tato demagogie MSp snad znamená, že dokumenty z OAMP MV ČR o tom, že ČR nesmí vydat žadatele o azyl do ukončení azylového řízení, včetně dokladu UNHCR a názoru předsedy NSS, jsou na jedno použití?!

JAK mohl dostat azyl, když o jeho žádosti nebylo dosud rozhodnuto?

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=329179

 .

Reakce na trestní oznámení na ministra spravedlnosti

.

Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek nedodržel zákony a mezinárodní dohody v jakémkoli extradičním řízení.  Tvrzení, že souhlasem s vydáním A.Torubarova do Ruské Federace spáchal ministr spravedlnosti trestný čin, považujeme za nesmyslné a nezakládající se na pravdě.

Přípustnost vydání A. Torubarova před rozhodnutím ministra posuzovaly a potvrdily celkem tři soudy – krajský, vrchní a následně i Ústavní soud ČR. Tedy o přípustnosti vydání do Ruské federace (tj. o souladu vydání se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodního práva) rozhodly nejen Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci, ale překážku vydání neshledal ani Ústavní soud České republiky (ve svém usnesením sp. zn. ÚS 48/13 ze dne 29. 1. 2013), když ústavní stížnost pana Torubarova napadající rozhodování českých soudů pro údajné porušení jeho ústavně zaručených základních práv (zakotvených v čl. 7 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 3, čl.6 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 3 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání) odmítl jako neopodstatněnou.

Vzhledem k tomu, že veškeré informace a okolnosti tohoto případu, včetně názorů a podkladů od organizací jako Help a Man a dalších, měly k dispozici již výše uvedené soudy a od jejich rozhodnutí do rozhodnutí ministra se neobjevila žádná nová relevantní informace, která by vedla k opačnému závěru, rozhodl rovněž ministr spravedlnosti o povolení vydání jmenovaného.

Extradice A. Torubarova byla realizována 2. května 2013. Vzhledem k tomu, že bylo ministerstvu dne 2. 5. 2013 ráno sděleno, že ve věci byl na poslední chvíli podán návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí ministra o povolení vydání a že je zde možnost, že Ústavní soud vydá usnesení o odkladu vykonatelnosti, ministerstvo do poslední chvíle u Ústavního soudu zjišťovalo, zda vykonatelnost odložena byla, či nikoliv. K usnesení o odkladu vykonatelnosti však nedošlo, proto bylo vydání dokončeno. Dne 7. 5. rozhodl Ústavní soud o návrhu podaném právním zástupcem vydávané osoby tak, že jej odmítl.

Je také potřeba připomenout, že řízení o vydání v Rakousku nebylo dokončeno, neboť rozhodnutí soudu prvního stupně bylo Vrchním zemským soudem ve Vídni zrušeno a nové rozhodnutí již nebylo vydáno, neboť jmenovaný odcestoval z rakouského území.

Vzhledem k tomu, že v trestním oznámení pan Stanislav Torubarov tvrdí, že ministr spravedlnosti spáchal trestný čin: „nezákonným povolením vydání mého otce Alexeye Torubarova k trestnímu vydání do Ruské federace, aniž by bylo rozhodnuto o azylové žádosti mého otce v ČR,“ považujeme za nutné vysvětlit a zdůraznit, že ministr spravedlnosti rozhoduje o povolení vydání na základě trestního řádu, přičemž dle § 393 b) vydání osoby do cizího státu je nepřípustné, jestliže jde o osobu, které byla v ČR udělena mezinárodní ochrana, v rozsahu ochrany poskytnuté této osobě zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou. Jmenované osobě ke dni vydání  (tj. 2. 5. 2013) nebyla mezinárodní ochrana udělena.

15. 5. 2013

Štěpánka Čechová, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti

.

http://helpaman.org/new/?p=4058

.


Jedna z reakcí od bývalého politického vězně:

Zdravím pěkně,

i když pro to, co se děje a co bylo MSp ČR napsáno,  platí jiná označení: svinstvo, demagogická nestydatost rovná demagogiím z dob komunismu a nacismu. Přitom je vše tak podáno, že běžný čtenář může být dokonce rozhořčen, proč takový humbuk. Plně s Vámi souhlasím a cítím stejnou bezmoc jako Vy. Zákon ohnut tak, že tento precedens umožňuje v podstatě další justiční zločiny v podobných případech.

I fakt, že nebyl p. Torubarov vydán v Rakousku a bylo mu umožněno odcestovat do ČR, se tu vydává jako zdůvodnění pro skutečnost, že nemohlo být vydáno další rozhodnutí o jeho vydání. MS ČR nejenže předjímá něco, co nebylo rozhodnuto, ale co z pohledu MS ČR mluví v neprospěch p. Torubarova.

A s mezinárodní ochranou se to má podobně. Za vznešeným označením se tu zakrývá skutečnost, že MV ČR nerozhodlo.  MS ČR však znovu předjalo rozhodnutí, které nebylo sice učiněno, z něhož opět plyne pro MS ČR opět jen negativní skutečnost, že tedy mezinárodní  ochrana nebyla poskytnuta.

Také toto zdůvodnění je hodné zdůvodnění, která činila komunistická justice, když posílala do vězení nevinné lidi.

Čili otázka zní: komu a čemu všemu slouží takové rozhodnutí?

.


.


http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Drsne-pozadi-zaloby-na-ministra-Mucite-nasi-rodinu-Manzel-neprezije-272062

.

Drsné pozadí žaloby na ministra: Mučíte naši rodinu. Manžel nepřežije

.

Ministerstvo spravedlnosti se důrazně ohrazuje proti tomu, že by jeho šéf Pavel Blažek nedodržel zákony a mezinárodní dohody, z čehož ho v trestním oznámení viní Stanislav Torubarov. Ministr se těchto skutků měl dopustit souhlasem s vydáním jeho otce do Ruska, aniž bylo ukončeno azylové řízení, a s vědomím, že ve vlasti nemá zaručen spravedlivý soud.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek čelí trestnímu oznámení za to, že dal souhlas k vydání Alexeje Torubarova k trestnímu stíhání do Ruské federace, aniž by bylo rozhodnuto o jeho azylové žádosti v naší zemi. Tím se měl podle Stanislava Torubarova, syna vydaného, dopustit porušení zákona. Navíc měl porušit i mezinárodní úmluvy, podle nichž nelze vydat člověka v případě, že pro něj neexistuje v dané zemi garance spravedlivého soudu.

„Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek nedodržel zákony a mezinárodní dohody v jakémkoli extradičním řízení. Tvrzení, že souhlasem s vydáním Alexeje Torubarova do Ruské federace spáchal ministr spravedlnosti trestný čin, považujeme za nesmyslné a nezakládající se na pravdě,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Štěpánka Čechová.

 .

V Rusku ho odvezli a pár dní o něm nikdo nevěděl

O příběhu Alexeje Torubarova ParlamentníListy.cz poprvé informovaly v polovině března tohoto roku. Ve Volgogradu, kde s rodinou žil, provozoval síť restaurací, jeho manželka vedla kosmetický salón. Podle svého tvrzení se však dostal do konfliktu s policií a ruskou tajnou službou, které ho vydíraly a chtěly po něm výpalné. Podnikatel kvůli tomu podal trestní oznámení, načež paradoxně obvinili z vydírání důstojníka ruské tajné služby a podvodu jeho.

 .

„Jednou ho odvezli, nikdo nevěděl kam. Až díky bratrovi policistovi jsem zjistila, že ho odvezli do věznice v Rostově na Donu. Ale za pár dní ho pustili,“ popsala pro ParlamentníListy.cz události kolem svého muže Světlana Torubarovová. „Naše rodina vždy zákon dodržovala. Manžel měl rozjednané, že se bude starat o síť restaurací v Česku, kterou vlastní známí z Moskvy, ale teď místo toho sedí ve vězení,“ dodala.

 . .

Když ho vydáte, nepřežije, tvrdila zdrcená manželka

Ze strachu o svůj život totiž z Ruska utekl a byl zadržen v Rakousku, kde na čtyři měsíce putoval do vazby. Rakousko ho ale odmítlo vydat zpět do jeho vlasti s odůvodněním, že neexistuje garance spravedlivého soudu a důkazy proti němu jsou pravděpodobně zmanipulované. Protože do Evropské unie přicestoval s českým vízem, musel tedy odjet do České republiky. A po zažádání o azyl ho v březnu 2012 zatkla policie a v brněnské věznici strávil více než rok ve vazbě.

Jeho případem se nejprve zabýval Krajský soud v Brně, který stejně jako následně Vrchní soud v Olomouci rozhodl o tom, že jeho vydání do Ruska je přípustné. A stejný verdikt vynesl i Ústavní soud. „Proč tady takhle mučíte naši rodinu. Copak nás chcete zničit? Když muže vydáte do Ruska, nepřežije!“ tvrdila v polovině března pro ParlamentníListy.cz Světlana Torubarová s očima plnýma slz.

Advokát se diví, že ministr nedbal na žádná upozornění

Torubarův osud tak měl v rukou ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jenž ale s vydáním souhlasil, a tak Česko vydalo Torubarova Rusku 2. května. „Blažek svým podpisem k povolení vydání zničil nejen osud mého otce, ale celé naší rodiny,“ postěžoval si Torubarov mladší pro lidovky.cz. „Dozvěděl jsem se o jeho vydání týž den, co k němu došlo. Žádali jsme o odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí Ústavní soud, ale po středečním svátku a před víkendem, to už se u nás většinou nepracuje, nemohla paní doktorka Janů senát sehnat a dát dohromady,“ líčí pro ParlamentníListy.cz Torubarovův advokát Milan Hulík, jak se pokusil rozhodnutí o vydání ještě zvrátit.

Od chvíle, kdy byl Alexej Torubarov na pražském letišti předán ruským orgánům, už o něm advokát nemá žádné zprávy, ale trestní oznámení jeho syna na ministra spravedlnosti Blažka zaregistroval, i když se na něm nepodílel. „To trestní oznámení podává kvůli tomu, že nebylo dokončeno azylové řízení, no a pak z hlediska mezinárodních dohod o lidských právech. O tom byla celá dokumentace i od našeho ministerstva zahraničí, jak to v Rusku vypadá s nedodržováním lidských práv v justici a v policii, ale ministr Blažek navzdory všem upozorněním rozhodl o vydání,“ diví se Milan Hulík.

Ministerstvo do poslední chvíle zjišťovalo, zda ÚS neodložil vykonatelnost

„Přípustnost vydání Alexeje Torubarova před rozhodnutím ministra posuzovaly a potvrdily celkem tři soudy – krajský, vrchní a následně i Ústavní soud ČR. Vzhledem k tomu, že veškeré informace a okolnosti tohoto případu, včetně názorů a podkladů od organizací jako Help a Man a dalších, měly k dispozici již výše uvedené soudy a od jejich rozhodnutí do rozhodnutí ministra se neobjevila žádná nová relevantní informace, která by vedla k opačnému závěru, rozhodl rovněž ministr spravedlnosti o povolení vydání jmenovaného,“ vysvětluje Štěpánka Čechová.

Tisková mluvčí ještě připomíná, že ministerstvo spravedlnosti se 2. května 2013, tedy v den vydání, dozvědělo, že ve věci byl na poslední chvíli podán návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí ministra o povolení vydání a že je zde možnost, že Ústavní soud vydá usnesení o odkladu vykonatelnosti. „Ministerstvo do poslední chvíle u Ústavního soudu zjišťovalo, zda vykonatelnost odložena byla, či nikoliv. K usnesení o odkladu vykonatelnosti však nedošlo, proto bylo vydání dokončeno,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Štěpánka Čechová.

Mít Torubarov mezinárodní ochranu, Blažek by ho nevydal

O podaném návrhu rozhodl Ústavní soud 7. května, a to tak tak, že jej odmítl. Ministerstvo spravedlnosti dále považuje za nutné vyjádřit se konkrétně k té části trestního oznámení Stanislava Torubarova, v níž tvrdí, že ministr spravedlnosti spáchal trestný čin „nezákonným povolením vydání mého otce Alekseje Torubarova k trestnímu vydání do Ruské federace, aniž by bylo rozhodnuto o azylové žádosti mého otce v ČR.“

„Považujeme za nutné vysvětlit a zdůraznit, že ministr spravedlnosti rozhoduje o povolení vydání na základě trestního řádu, přičemž dle § 393 b) vydání osoby do cizího státu je nepřípustné, jestliže jde o osobu, které byla v ČR udělena mezinárodní ochrana, v rozsahu ochrany poskytnuté této osobě zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou. Jmenované osobě ke dni vydání, to jest 2. 5. 2013, nebyla mezinárodní ochrana udělena,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz vyjádření ministerstva spravedlnosti jeho tisková mluvčí Štěpánka Čechová.

Autor: Jiří Hroník

.


http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/227439-syn-podnikatele-ktereho-blazek-vydal-do-ruska-se-brani/

.

Syn podnikatele, kterého Blažek vydal do Ruska, se brání

.

Praha – Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) čelí trestnímu oznámení, které podal Stanislav Torubarov kvůli povolení k vydání svého otce do Ruska. Blažek prý postupoval nezákonně, protože o vydání rozhodl, aniž úřady vyřídily žádost o azyl v ČR. Ministerstvo toto tvrzení následně označilo za nesmyslné a nezakládající se na pravdě. Na případ vydání ruského podnikatele Alexeje Torubarova do jeho vlasti upozornila Česká televize. Podle ní se podnikatel obává pomsty ze strany ruské mafie.

 

Alexej Torubarov

Torubarův právník Milan Hulík uvedl, že restauratér z Volgogradu se doma dostal do konfliktu s policií a tajnou službou, které po něm vymáhaly výpalné. Odjel do Rakouska, které ho Rusku odmítlo vydat. Poté, co požádal o azyl v Česku, byl loni v březnu zatčen a letos 2. května vydán do Ruska.

Server Lidovky.cz dnes uvedl, že Torubarův syn podal kvůli povolení k vydání trestní oznámení na ministra Blažka. Podle něj ministr nedodržel zákony a mezinárodní dohody o vydávacím řízení. Ministerstvo to ale odmítá: “O přípustnosti vydání do Ruské federace rozhodly nejen Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci, ale překážku vydání neshledal ani Ústavní soud,” napsala v tiskové zprávě mluvčí úřadu. Ministr podle ní rozhodl o vydání Torubarova proto, že se od rozhodnutí soudů neobjevila žádná relevantní informace, která by vedla k opačnému závěru. Mluvčí doplnila, že ke dni vydání nebyla Torubarovovi v Česku udělena žádná mezinárodní ochrana. Pokud by udělena byla, bylo by jeho vydání nepřípustné.

.

.

Sám Torubarov označuje své stíhání za zpolitizované. Tvrdí, že se stal obětí ruského organizovaného zločinu. Od roku 2007 ho prý vydírají agenti ruské kontrarozvědky FSB a zločinci, kteří ho už připravili o velkou částku peněz. Najali si údajně i profesionálního zabijáka, kvůli němuž musel uprchnout do ciziny. Zatykač na Torubarova byl v Rusku vydán na podzim roku 2010.

Zdroj: ČTK

.


.

http://www.lidovky.cz/utekl-pred-vydiranim-policie-blazek-rusa-poslal-zpet-p03-/zpravy-domov.aspx?c=A130514_181215_ln_domov_ogo

.

Do Česka utekl před mafií, Blažek podnikatele poslal zpět do Ruska

.
15. května 2013  6:00
.
PRAHA -Je to další sporný případ vydání občana, který v Česku žádal o azyl kvůli strachu o život. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) letos v květnu i přes varování lidskoprávních organizací svým podpisem poslal zpátky do Ruska podnikatele Alexeje Torubarova, který utekl před vydíráním mafií a tajnou policií. Byznysmanův syn teď na Blažka podal trestní oznámení, protože podle něj svým rozhodnutím porušil zákon, ministra navíc viní, že zničil osud jeho otce.

Torubarov byl podle svých tvrzení úspěšný podnikatel, který ve Volgogradu vybudoval síť restaurací, jenže se dostal do konfliktu s policií a ruskou tajnou službou, které ho vydíraly a chtěly po něm výpalné.

Podnikatel kvůli tomu podal trestní oznámení, načež paradoxně obvinili z vydírání důstojníka ruské tajné služby a podvodu jeho. “Náměstek státní prokuratury mu pak sdělil, že má problémy kvůli nepřátelům v Moskvě,” popsal serveru Lidovky.cz advokát Milan Hulík, který Torubarova v Česku zastupoval.

eho klient nakonec musel kvůli strachu o život z rodné vlasti utéct. Nakonec ho zadrželi v Rakousku a na čtyři měsíce putoval do vazby. Země ho ale zpět do Ruska odmítla vydat s tím, že neexistuje garance spravedlivého soudu a důkazy proti němu jsou pravděpodobně zmanipulované.

.

Česko: Vydáme…

Rus posléze musel odcestovat do Česka, protože do Evropské unie přijel s českým vízem, navíc u nás podniká jeho manželka. Po zažádání o azyl ho v březnu 2012 zatkla policie. “Strávil více než rok ve vazbě v brněnské věznici, ve velmi špatných podmínkách, ve špatném zdravotním stavu bez poskytnutí řádného léčení. Důvodem vazby byl údajný útěk z Rakouska, který nepravdivě prezentovala státní zástupkyně soudci Krajského soudu v Brně,” upozorňuje syn Torubarova Stanislav.

Alibistické soudy, zlobí se advokát Případem se zabýval i Vrchní soud v Olomouci, přičemž stejně jako krajský konstatoval, že vydání je přípustné. “Je celkem pochopitelné, že sami odsouzení, kteří mají být vydáni za spáchané trestné činy do své vlasti, budou ve snaze vyhnout se trestu záměrně líčit podmínky v ruských věznicích v co nejčernějších barvách v domnění, že české orgány nebudou schopny jim prokázat opak,” napsal například v odůvodnění soudce olomouckého vrchního soudu Jaroslav Zbožínek.

Torubarov pak neuspěl ani u Ústavního soudu. “Stížnost na možné porušení jeho lidských práv pak Ústavní soud označil za zjevně neopodstatněnou,” řekla České televizi mluvčí Štěpánka Čechová.

Advokát Hulík se zlobí, že rozhodnutí všech třech soudů jsou obojetná. “Na jednu stranu říkají, že jim je znám deficit lidských práv v ruské justici a policii, ale zároveň věří, že právě v tomto případě věří garanci ruských orgánů. To je alibismus a pokrytectví,” míní.

Posledním, kdo mohl Rusa před vydáním zachránit, zůstal ministr Blažek. Jenže tak neučinil a Česko nakonec Torubarova vydalo 2. května, i přes varování Českého helsinského výboru, že v Rusku jeho život bude v ohrožení.

“Advokátovi mého otce bylo sdělení o extradici sděleno faxem úředníkem ministerstva jen několik hodin před odletem letadla do Moskvy. Prakticky v momentě, kdy otec byl už násilně předán do rukou ruských orgánů na pražském letišti. Samotné rozhodnutí ministra ani můj otec ani advokát neobdrželi,” popisuje v trestním oznámení Stanislav Torubarov.

.

Pavel Blažek

 .

Blažek zničil naši rodinu

Kvůli rozhodnutí na Blažka podal trestní oznámení, ministr podle něj totiž porušil zákon a mezinárodní úmluvy. “Extradice žadatele o azyl nesmí být realizována bez rozhodnutí o jeho žádosti o azyl ze strany ministerstva vnitra, včetně případných soudních přezkumů. O žádosti mého otce však od 27.3. 2012 nebylo vůbec rozhodnuto, neustále bylo rozhodnutí odkládáno – naposledy do 7.5.2013,” upozorňuje Torubarov mladší.

A přidává se i advokát Hulík. “Nikoho nelze vydat, dokud není dokončeno azylové řízení,” podotýká.

Svému otci však již trestním oznámením Stanislav Torubarov zřejmě nepomůže. “Nedovedu si představit, že by se dostal zpět do Česka,” obává se Hulík. Po odletu z Prahy ztratil s klientem veškerý kontakt. Zoufalí jsou i Torubarovi příbuzní. “Blažek svým podpisem k povolení vydání zničil nejen osud mého otce, ale celé naší rodiny. Maminku jsem nucen hospitalizovat na oddělení psychiatrie, již dlouho je nemocná. Čtrnáctiletý bratr kvůli jejímu zdravotnímu stavu navštěvuje základní školu v ČR pouze externě a sám velmi těžce prožívá celou situaci,” popisuje Torubarov mladší.

Ondřej Golis

 


 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zaloba-na-ministra-Blazka-Znicils-zivot-meho-otce-a-cele-nasi-rodiny-272009

.

Žaloba na ministra Blažka: Zničils život mého otce a celé naší rodiny

.

Letos v květnu poslal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) svým podpisem zpátky do Ruska byznysmena Alexeje Torubarova, jenž utekl před vydíráním mafií a tajnou policií. To i přes varování lidskoprávní organizace Českého helsinského výboru. Torubarovův syn nyní ministra žaluje, protože údajně tímto rozhodnutím porušil zákon a mezinárodní úmluvy.

.

Autor: Hans Štembera
Popisek: Pavel Blažek na kongresu ODS
15.5.2013 7:12
.
Ruský podnikatel Alexej Torubarov o sobě tvrdil, že byl úspěšným podnikatelem, který si ve Volgogradu vybudoval síť restaurací. Poté se ale údajně dostal do konfliktu s policií a ruskou tajnou službou, které ho vydíraly a chtěly po něm výpalné. Byznysmen kvůli tomu podal trestní oznámení, jenže obvinili z vydírání důstojníka ruské tajné služby a podvodu jeho. Torubarov nakonec musel kvůli strachu o život z rodné vlasti utéct.

Rus odcestoval do Česka, protože do Evropské unie přijel s českým vízem. Tady ho v březnu loňského roku zatkla policie. „Strávil více než rok ve vazbě v brněnské věznici, ve velmi špatných podmínkách, ve špatném zdravotním stavu bez poskytnutí řádného léčení,“ cituje syna podnikatele Stanislava Torubarova server Lidovky.cz.

.
ParlamentníListy.cz o případu obsáhle informovaly
.

.

Život v ohrožení

Případem se zabýval jak Krajský soud v Brně, tak Vrchní soud v Olomouci. Rozhodnutí bylo totožné: Vydání je přípustné. Torubarov pak neuspěl ani u Ústavního soudu.

Posledním, kdo mohl Rusa před vydáním zachránit, zůstal ministr Pavel Blažek. Jenže tak neučinil a Česko nakonec Torubarova 2. května vydalo. To i přes varování Českého helsinského výboru, že v Rusku jeho život bude v ohrožení.

Kvůli rozhodnutí na Blažka podal Torubarov mladší trestní oznámení, protože ministr podle něj totiž porušil zákon a mezinárodní úmluvy. „Extradice žadatele o azyl nesmí být realizována bez rozhodnutí o jeho žádosti o azyl ze strany Ministerstva vnitra, včetně případných soudních přezkumů,“ snaží se upozornit Torubarův syn. „Blažek svým podpisem k povolení vydání zničil nejen osud mého otce, ale celé naší rodiny,“ dodává Torubarov mladší.

 


.

http://www.denik.cz/z_domova/ministr-blazek-celi-trestnimu-oznameni-od-syna-vydaneho-rusa-20130515.html

.

Ministr Blažek čelí trestnímu oznámení od syna vydaného Rusa

:

Praha 15. května (ČTK) – Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) čelí trestnímu oznámení, které podal Stanislav Torubarov kvůli povolení k vydání svého otce do Ruska. Podle Torubarova Blažek postupoval nezákonně, protože o vydání rozhodl, aniž úřady vyřídily otcovu žádost o azyl v ČR. Blažkova mluvčí Štěpánka Čechová dnes ČTK sdělila, že ministr vydání povolil v souladu s trestním řádem a poté, co extradici posvětil krajský, vrchní i Ústavní soud.

Na případ vydání ruského podnikatele Alexeje Torubarova do jeho vlasti upozornila Česká televize. Podle ní se Torubarovova rodina obává pomsty ze strany ruské mafie. Mužův právník Milan Hulík uvedl, že restauratér z Volgogradu se doma dostal do konfliktu s policií a tajnou službou, které po něm vymáhaly výpalné. Odjel do Rakouska, které ho Rusku odmítlo vydat.

Poté, co požádal o azyl v Česku, byl loni v březnu zatčen a letos 2. května vydán do Ruska.

Dnešní Lidové noviny uvedly, že Torubarův syn podal kvůli povolení k vydání trestní oznámení na ministra Blažka, protože věří, že politik nedodržel zákony a mezinárodní dohody o vydávacím řízení. Ministerstvo toto tvrzení následně označilo za nesmyslné a nezakládající se na pravdě.

“O přípustnosti vydání do Ruské federace rozhodly nejen Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci, ale překážku vydání neshledal ani Ústavní soud, když ústavní stížnost pana Torubarova napadající rozhodování českých soudů pro údajné porušení jeho ústavně zaručených základních práv odmítl jako neopodstatněnou,” napsala v tiskové zprávě mluvčí úřadu. Ministr podle ní rozhodl o vydání Torubarova proto, že se od rozhodnutí soudů neobjevila žádná relevantní informace, která by vedla k opačnému závěru.

Mluvčí doplnila, že ke dni vydání nebyla Torubarovovi v Česku udělena žádná mezinárodní ochrana. Pokud by udělena byla, bylo by jeho vydání nepřípustné. Třiapadesátiletý Torubarov byl v letech 2006-2008 ředitelem a spolumajitelem volgogradské společnosti Elvis Pljus, která ve městě provozuje bar a restauraci. Ruská prokuratura ho obviňuje, že se v té době dopustil finančních machinací a poškodil ostatní vlastníky. Podle ruského tisku získal bankovní úvěr 25 milionů rublů (16 milionů korun), za který se bez dohody se spolumajiteli zaručil majetkem své firmy. Získané peníze pak údajně použil pro svou osobní potřebu.

V listopadu 2008 navíc Torubarov podle ruských prokurátorů odkoupil podíly ostatních dvou spoluvlastníků podniku za 26 milionů rublů, ale přestože firmu na svou osobu převedl, dlužnou částku nezaplatil.

Sám Torubarov označuje své stíhání za zpolitizované. Tvrdí, že se stal obětí ruského organizovaného zločinu. Od roku 2007 ho prý vydírají agenti ruské kontrarozvědky FSB a zločinci, kteří ho už připravili o velkou částku peněz. Najali si údajně i profesionálního zabijáka, kvůli němuž musel uprchnout do ciziny. Zatykač na Torubarova byl v Rusku vydán na podzim roku 2010.

tep jas rot

 


 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=779715

 


 

http://praguemonitor.com/2013/05/16/minister-facing-accusation-over-extradition-russia

.

Minister facing accusation over extradition to Russia

.

ČTK |
16 MAY 2013

Prague, May 15 (CTK) – Czech Justice Minister Pavel Blazek (Civic Democratic Party, ODS) is facing a criminal complaint lodged by Russian Stanislav Torubarov over the extradition of his father to Russia, ministerial spokeswoman Stepanka Cechova told CTK Wednesday. Torubatov argues that Blazek’s had proceeded illegally as he decided without the authorities having settled his father’s application for asylum in the Czech Republic, Cechova said. She said Blazek had permitted the extradition in keeping with the Code of Criminal Procedure, after the extradition was given a go-ahead by the regional court, the high court and the Constitutional Court. The public broadcaster Czech Television (CT) pointed to Torubarov’s extradition. It said Torubarov’s family was afraid of a revenge by the Russian mafia. His lawyer Milan Hulik said the owner of a restaurant from Volgograd, Russia, had a conflict with the police and secret service that exacted protection fees from him. He left for Austria that refused to extradite him to Russia. After he asked for asylum in the Czech Republic, he was detained in March 2012 and extradited to Russia on May 2, 2013 .

The server Lidovky.cz said Wednesday Torubarov’s son had filed the complaint against Blazek because he failed to observe law and international treaties on extradition. The ministry then said the statement was absurd and not based on the truth. “Not only the Regional Court in Brno and the High Court in Olomouc, north Moravia, decided that the extradition to Russia is admissible, but the US, too, did not find any obstacle to it,” Cechova said in the press release.

“The US turned down Torubarov’s complaint as unsubstantiated,” she added. Cechova said Blazek had decided to extradite Torubarov because no relevant information appeared after the courts’ decision that would lead to an opposite conclusion. She said on the day of extradition, Torubarov had not had any international protection. If he had received it, his extradition would have been inadmissible. Torubarov, 53, was the executive and co-owner of the Volgograd Elvis Plyus company that has a bar and restaurant in the town. He is facing the charges of financial machinations and damage to other owners. The Russian press wrote that he had received a loan of 25 million roubles, for which he used his firm as a guarantee without telling his partners.

He allegedly used the gained money for his own needs. Torubarov says his prosecution is politicised and calls himself a victim of the Russian organised crime. He says he has been blackmailed by agents of the Russian FSB counter-intelligence and criminals who have deprived him of a large sum.

Torubarov says as they hired a contract killer, he had to flee abroad.

Russia issued a warrant of Torubarov’s arrest in autumn 2010.