Trestní oznámení na ministra Blažka

“Pomáhat a chránit” z Obvodního ředitelství policie Praha II poslali tedy daleko nejen nás, ale i Ústavu ČR, Úmluvu OSN o uprchlících, Všeobecnou deklaraci lidských práv, stanovisko UNHCR, předsedy NSS Baxy a jeho kolegů, ex-ústavní soudkyně Wagnerové a dalších.

Ale jinak jsou hodní – dovolují obrátit se ke státnímu zastupitelství. Tomu, které spadá pod ministerstvo spravedlnosti. I když vlastně prý nezávislé.

Takže můžeme čekat, že nezákonné extradice budou pokračovat.

1:0 pro  náměstka Voláka, který mi řekl: “Co jste tím oznámením chtěli dokázat? Za měsíc to policie smete ze stolu a budeme pokračovat… Mezinárodní smlouvy? To nás k ničemu nezavazuje…”

Spletl se: smetli to až za 2 měsíce.

No tak počkáme, co na to všechno Ústavní soud – jestli jejich rozhodnutí bude tou “novou skutečností”, na základě které by policie ČR byla ochotna se eventuelně případem dále zabývat. Nebo jestli klesneme ještě níže, i když se těžko věří, že je ještě kam.

 

Ústavní stížnost Alexeye Torubarova: http://helpaman.org/new/?p=5164


Policie ČR

                                                                                   Vyšehradská 1711/20
120 00  Praha 2

Věc: trestní oznámení na ministra spravedlnosti ČR JUDr. Pavla Blažka

Oznamuji spáchání trestného činu ministrem spravedlnosti  ČR JUDR. Pavlem Blažkem, kterého se dopustil nezákonným povolením vydání mého otce Alexeye Torubarova (a dalších osob – viz. níže) k trestnímu vydání do Ruské federace, aniž by bylo rozhodnuto o azylové žádosti mého otce v ČR – viz. přílohy. Vydání bylo realizováno 2.5.2013 letem Aeroflotu (13.00 hod.) z Prahy-Ruzyně.

Ministerstvo vnitra ČR upozornilo již v r. 2012 Ministerstvo spravedlnosti ČR na skutečnost, že můj otec je žadatelem o mezinárodní ochranu, a že „tato skutečnost v souladu s čl. 1 a čl. 33 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, § 3f zákona o azylu a § 350b odst.4 trestního řádu  znemožňuje do pravomocného ukončení správního řízení realizovat u výše jmenovaného trest vyhoštění či vydání do cizího státu“ (viz. příloha).

Nehledě na to, i na další upozornění Ministerstvu spravedlnosti ČR o nezákonnosti realizace extradice žadatele o azyl – dopis UNHCR v Praze i předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Baxy – viz. http://helpaman.org/new/?p=57, byl můj otec vydán do RF.

Z výše uvedených webových stránek o.s.Pomoz jednomu člověku je jasné, že tato organizace již mnohokrát upozorňovala justiční orgány ČR včetně MSp na nezákonná vydávání povolení k extradici, avšak všichni, včetně státních zastupitelství, upozornění ignorovala.

Jak jednoznačně vyplývá z přiloženého vyjádření OAMP MV ČR, i v případě rozhodnutí soudů ČR v extradičním řízení (včetně soudu ústavního) o povolení vydání, nesmí být extradice žadatele o azyl  realizována bez rozhodnutí o jeho žádosti o azyl ze strany Ministerstva vnitra ČR, včetně případných soudních přezkumů (v případě odmítnutí by měl můj otec možnost odvolání ke Krajskému soudu v Brně a dále k Nejvyššímu správnímu soudu ČR). O žádosti mého otce však od 27.3.2012 nebylo vůbec rozhodnuto, neustále bylo rozhodnutí odkládáno – naposledy do 7.5.2013 (tedy lhůta končila 5 dní po jeho vydání do RF).

Zde http://helpaman.org/new/?p=3235  jsou uvedeny podrobné údaje o případu mého otce a politických příčinách jeho pronásledování ruskými justičními orgány.

I kdyby to však byl jen subjektivní pohled na věc, faktem zůstává nedodržení zákonů a mezinárodních dohod ze strany ministra Blažka, který svým podpisem k povolení vydání zničil nejen osud mého otce, ale celé naší rodiny. Maminku jsem nucen hospitalizovat na oddělení psychiatrie, již dlouho je nemocná. 14-letý bratr kvůli jejímu zdravotnímu stavu navštěvuje základní školu v ČR pouze externě, a sám velmi těžce prožívá celou situaci. Oba mají již několik let trvalý pobyt v ČR.

Rakouský soud extradici mého otce do RF v r. 2011 odmítl – cituji:

„Na základě závažných pochybností, zda bude trestní řízení v dožadujícím státě probíhat v souladu s principy č. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a s tím spojených závažných obavách ohledně výtek ke spáchání trestného činu bylo vydání Alexeye Torubarova vyhlášeno na základě § 19 Zákona o vydávání a vzájemné pomoci jakož i § 33 odst. 2 Zákona o vydávání a vzájemné pomoci jako nepovolené, a žádost o pokračování vydávací vazby byla zamítnuta.“

Můj otec strávil více než rok ve vazbě v brněnské věznici, ve velmi špatných podmínkách, ve špatném zdravotním stavu bez poskytnutí řádného léčení. Důvodem vazby byl údajný útěk z Rakouska, který nepravdivě prezentovala státní zástupkyně Veverková soudci Krajského soudu v Brně Vrtekovi. Přestože otec soudu předložil důkazy o tom, že z Rakouska neuprchl, ale byl nucen rozhodnutím rakouských orgánů opustit Rakousko a dle Dublinské smlouvy požádat o azyl v ČR, jelikož do Evropské unie přijel s českým vízem.

Český helsinský výbor a další se opakovaně obraceli na ministra Blažka s upozorněním, že v případě vydání mého otce do RF bude jeho život v přímém ohrožení.

Nacházíme se v zoufalé situaci, ve které se mohou ocitnout další rodiny uprchlíků, hledajících pomoc a spravedlnost v ČR. Stejně jako v případě mého otce bylo stejně nezákonně rozhodnuto o extradici jiného žadatele o azyl Zouraba Nadiradzeho do Gruzie, který měl být vydán 30.4.2013. V ten samý den ráno Ústavní soud vykonatelnost rozhodnutí pozastavil. Rovněž ministr Blažek podepsal další povolení k vydání do Gruzie žadatele o azyl Georgi Khmelidzeho – ten krátce poté (po strávených 3 letech a 2 měsících ve vazbě v Praze-Pankrác) dostal infarkt.

Advokátu mého otce bylo sdělení o extradici ale sděleno faxem úředníkem MSp Pastuszkem jen několik hodin před odletem letadla do Moskvy. Prakticky v momentě, kdy otec byl už násilně předán do rukou ruských orgánů na pražském letišti. Samotné rozhodnutí ministra ani můj otec ani advokát JUDr. Milan Hulík neobdrželi.

Žádám o vyrozumění o přijatých opatřeních v zákonné lhůtě.

                                                                                                          Stanislav Torubarov 

Příloha:

-fax OAMP MV ČR z března 2012 ohledně nemožnosti extradice

-dopis OAMP MV ČR o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o mezinárodní ochraně do 7.5.2013

-fax J. Pastuszka o povolení vydání advokátovi Hulíkovi

V Praze dne 10.5.2013

 

http://helpaman.org/new/?p=3967

.

Policie Praha 2

Vyšehradská ul.

.

Věc:  trestní oznámení na ministra spravedlnosti Blažka

Vážení,

připojujeme se v plném rozsahu k trestnímu oznámení ve věci nezákonných povolení k extradicím  ze  dne  10.5.2013, podaného  p. Stanislavem Torubarovem Vašemu oddělení.

Žádáme Vás o sdělení výsledku vyšetřování ve lhůtě 30 dnů.

S pozdravem,

.

Hana Demeterová

předsedkyně o.s. Pomoz jednomu člověku

.

V Praze dne 13.5.2013