Ústavní soud odložil vykonatelnost rozhodnutí ministra spravedlnosti

http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews[tt_news]=1834&cHash=17c99e195475133f5b21dc59c8b93613

.

Ústavní soud, Brno, 30. dubna 2013, TZ 24/13

Ústavní soud dnes vyhověl žádosti gruzínského občana, který v rámci své ústavní stížnosti požádal o odložení vykonatelnosti a následné zrušení rozhodnutí ministra spravedlnosti, jímž se povoluje vydání stěžovatele zpět do Gruzie.

Stěžovatel je státním příslušníkem Gruzínské republiky, kterou opustil v roce 1994. V Gruzii do té doby zastával vysokou funkci na ministerstvu obrany. Tehdejší politickou a společenskou situaci v zemi nepovažoval dle svého vyjádření za bezpečnou, a proto přicestoval v roce 1996 do České republiky, kde podal svoji první žádost o udělení mezinárodní ochrany. V roce 1994 byl stěžovatel po svém odjezdu ze země gruzínskými státními orgány obviněn z vraždy (kterou dle svého tvrzení nespáchal) a v roce 2008 byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 15 let. Na návrh gruzínské strany bylo v České republice zahájeno extradiční řízení.

Druhé řízení k žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní právní ochrany dosud nebylo skončeno. Dne 24. dubna 2013 však bylo vydáno ústavní stížností napadené rozhodnutí ministra spravedlnosti, kterým se povoluje extradice stěžovatele do Gruzie. Proti tomuto rozhodnutí již neexistuje opravný prostředek a rozhodnutí je tak kdykoliv vykonatelné. Jelikož vydání představuje riziko nevratného porušení základních práv stěžovatele, požádal tento dne 27. dubna 2013 o odklad vykonatelnosti výše uvedeného rozhodnutí ministra spravedlnosti. Ústavní soud jeho návrhu vyhověl a vykonatelnost napadeného rozhodnutí odložil do pravomocného rozhodnutí o ústavní stížnosti. Toto usnesení bylo dnes obratem doručeno Ministerstvu spravedlnosti a příslušné vazební věznici.

Podle názoru Ústavního soudu je výkon napadeného rozhodnutí (vydání stěžovatele do Gruzie k výkonu trestu odnětí svobody) potencionálně způsobilý závažného zásahu do ústavně zaručených základních práv a svobod stěžovatele, přičemž s ohledem na prozatím nahlížený ústavněprávní kontext věci a z toho vyplývající procesní postupy (nutnost vyžádat si vyjádření rozhodujícího orgánu a repliku stěžovatele) není možno o ústavní stížnosti rozhodnout neodkladně. Ústavní soud proto návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím – na druhé straně – jakkoli předjímal výsledek vlastního řízení o ústavní stížnosti, vedeného nadále pod spisovou značkou III. ÚS 1352/13.

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu Ústavního soudu