Hana Demeterová: ČR se chystá vydávat lidi k fyzické likvidaci na objednávku

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Hana-Demeterova-CR-se-chysta-vydavat-lidi-k-fyzicke-likvidaci-na-objednavku-269935

.

Otevřený dopis ministru Karlu Schwarzenbergovi.

.

24.4.2013

Vážený pane ministře,
ministr Blažek rozhodl  v posledních dnech o vydání Alexeye Torubarova do Ruska.
Již dříve rozhodlo Rakousko o nepřípustnosti vydání p. Torubarova s odůvodněním, že spravedlivý soud v jeho případě je v Rusku nepravděpodobný. P. Torubarova má ženu a 14letého syna, kteří mají v ČR trvalý pobyt. Jeho vydání je tedy již z tohoto hlediska nepřípustné ( viz. nález ÚS IV.ÚS 353/12 v obdobné věci). Případ p. Torubarova je popsán zde.
 
Stejně tak rozhodl nyní ministr Blažek o vydání Georgi Khmelidzeho do Gruzie, přestože Ústavní soud ČR v lednu t.r. zrušil rozhodnutí o vydání podepsané ministrem Pospíšilem z důvodu porušení článků Úmluv o lidských právech i o mučení. V tomto rozhodnutí o povolení vydání se ministrem Blažkem uvádí nepravdivá interpretace části rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.
.
Obracím se k Vám s urgentní prosbou o pomoc, jelikož pokud dojde k realizaci vydání těchto z politických důvodů stíhaných lidí (a může se to stát v jakékoliv chvíli), jejich životy budou v přímém ohrožení. K rozhodnutí o jejich vydání vedla cesta nezákonných postupů a zmanipulovaných informací několika úředníků, jejichž jména se opakují i v jiných extradičních případech. Mimo jiné jde o velvyslance v Gruzii Jestřába a vicekonzula ZÚ v Moskvě Mráčka. Činnost této organizované skupiny se jeví jako zločinné spiknutí. Mimo jiné zcela ignorovali závažná doporučení MZV ČR ohledně narušování lidských práv v Rusku a Gruzii.
.
Vážený pane ministře, situace dospěla k momentu, kdy se naše země chystá vydávat lidi k fyzické likvidaci na objednávku represivních bezpečnostních složek. Pokud se tomu nepodaří zabránit teď, situace se stane neúnosnou.
.
S pozdravem
Hana Demeterová
o.s. Pomoz jednomu člověku