Který stát vlastně zastupuje státní zástupkyně Veverková?

                                                                            VSZ v Olomouci

                                                                             k rukám vrchního státního zástupce

                                                                            JUDr. Iva Ištvána

Vážený pane,

 

zabýváme se případem do Ruské federace v minulých dnech vydaného žadatele o azyl p.Alexeye Torubarova.

Nemalou roli v jeho nezákonné extradici hrálo KSZ v Brně, přesněji státní zástupkyně Veverková, která osobně odpověděla rovněž na stížnost NA JEJÍ OSOBU advokáta p.Torubarova JUDr. Hulíka, adresovanou krajskému státnímu zástupci v Brně. Viz. zde:  http://helpaman.org/new/?p=3931            

 

Vážený pane,

setkáváme se opakovaně s arogancí, nezákonným jednáním a absolutní neúctou k lidskému životu ze strany státní zástupkyně Veverkové (viz. případ Zouraba Nadiradzeho a další).  Žádáme Vás tímto o prověření jejího jednání.

V příloze zasíláme dopis JUDr. Milana Hulíka, Ph.D., adresovaný Vám.

S pozdravem,

                                      Hana Demeterová

                                      předsedkyně o.s. Pomoz jednomu člověku

V Praze dne 6.6.2013

 


 

 

A  JE  TO …