Reakce ředitele ÚOOZ R. Šlachty

Od: Hana Demeterová <hana.demeterova@gmail.com>
Datum: 5. dubna 2013 9:38:31 GMT+02:00
Komu: Sekretariát UOOZ <reduooz@mvcr.cz>

Předmět: Re: UOOZ-865-2/ČJ-2013-2900KV

.
Vážený pane Šlachto,
problém je v tom, že rozpory ve výpovědích Martina Mikeš NEBYLY řešeny během soudního procesu, jelikož soudkyně Elsnicová sdělila, že k úředním záznamům ÚOOZ ze srpna, září a listopadu 2010 není oprávněna přihlížet!!! Takže brala v úvahu POUZE svědectví M.Mikeše z března a června 2011. Dokonce ani vyšetřovatel Fycýk coby svědek u soudu neupozornil na protichůdné odpovědi M.Mikeše.
Všechny rozporuplné výpovědi M.Mikeš jsoud zde http://helpaman.org/new/?p=3322
Trestní oznámení na Martina Mikeše zde http://helpaman.org/new/?p=3482
Žádám Vás, pane řediteli, abyste se nenechal obelhávat svými podřízenými a naším trestním oznámením se se vší důsledností zabýval.
.
S pozdravem,
Hana Demeterová
o.s.Pomoz jednomu člověku
 .
.

Z rozsudku Krajského soudu v Ústí n.L.:

Str.36

 

Krajský soud oproti obžalobě v souladu s procesně použitelnými důkazy upřesnil popis skutku, když úřední záznamy o podaném vysvětlení Martina Mikeše podle § 158 odst. 5 tr. ř. ze dne 10.11. a 18.11.2010, z nichž nesprávně vycházel vrchní komisař (v návrhu na podání obžaloby) a následně státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem (v obžalobě) těmito procesně použitelnými důkazy nejsou.

 

viz. - http://helpaman.org/new/?p=3272

 

A  JE  TO …