Aroganci úředníků se meze nekladou


Má snad odbor vnitřní kontroly ústeckého krajského ředitelství na mysli tuto “odpověď “?


 

 

 

 

 

Od: Hana Demeterová <hana.demeterova@gmail.com>

Datum: 5. dubna 2013 9:38:31 GMT+02:00
Komu: Sekretariát UOOZ <reduooz@mvcr.cz>

Předmět: Re: UOOZ-865-2/ČJ-2013-2900KV

.
Vážený pane Šlachto,
problém je v tom, že rozpory ve výpovědích Martina Mikeš NEBYLY řešeny během soudního procesu, jelikož soudkyně Elsnicová sdělila, že k úředním záznamům ÚOOZ ze srpna, září a listopadu 2010 není oprávněna přihlížet!!! Takže brala v úvahu POUZE svědectví M.Mikeše z března a června 2011. Dokonce ani vyšetřovatel Fycýk coby svědek u soudu neupozornil na protichůdné odpovědi M.Mikeše.
Všechny rozporuplné výpovědi M.Mikeš jsoud zde http://helpaman.org/new/?p=3322
Žádám Vás, pane řediteli, abyste se nenechal obelhávat svými podřízenými a naším trestním oznámením se se vší důsledností zabýval.
.
S pozdravem,
Hana Demeterová
o.s.Pomoz jednomu člověku
 .
.

Z rozsudku Krajského soudu v Ústí n.L.:

Str.36

 

Krajský soud oproti obžalobě v souladu s procesně použitelnými důkazy upřesnil popis skutku, když úřední záznamy o podaném vysvětlení Martina Mikeše podle § 158 odst. 5 tr. ř. ze dne 10.11. a 18.11.2010, z nichž nesprávně vycházel vrchní komisař (v návrhu na podání obžaloby) a následně státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem (v obžalobě) těmito procesně použitelnými důkazy nejsou.

 

Č.j. 3682/2013-OSV 

Vážená paní Demeterová, 

pan předseda vlády obdržel Váš e-mail, v němž žádáte o prošetření policejního vyšetřování.   

Přestože chápeme pohnutky, které Vás vedly k napsání Vašeho e-mailu, k Vaší žádosti konstatujeme, že pan předseda vlády nemá žádnou zákonnou pravomoc zasahovat či jiným způsobem ovlivňovat trestní řízení ani přezkoumávat, rušit nebo měnit rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Základem právní společnosti je důsledné oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní a předseda vlády, jako představitel moci výkonné, tedy nemůže v tomto případě činit žádná opatření či rozhodnutí.  

S pozdravem 

Mgr. Jitka Vodrážková, v.r. 
vedoucí oddělení styku s veřejností

 

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
Služba kriminální policie a vyšetřování Územní odbor Teplice

1. oddělení obecné kriminality Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice

Č. j. KRPU-61862-5/TČ-2013-040971-HE

Pomoz jednomu člověku Vaníčkova 6
160 00 Praha 6

Vyrozumění o učiněných opatřeních

 

Teplice 26. dubna 2013 Počet stran: 1

K vašemu oznámení, které bylo na zdejš í součást Policie ČR doručeno dne 26.3.2013 Vám sděluji, že ve stejné věci je již prováděno šetření, kdy oznámení podal p. Vladyslav Hleba. V souvislosti s tímto byl o součinnost požádán Krajský soud v Ústí nad Labem, do současné doby však nebyla z KS v Ústí nad Labem zaslána odpověď. Žádost byla urgována.

O ukončení šetření, popř. o dalších učiněných opatřeních budete písemně vyrozuměni.

por. Ing. Josef Herlitze

komisař SKPV Teplice


 

 

Od: Hana Demeterová <hana.demeterova@gmail.com>
Datum: 7. dubna 2013 15:14:00 GMT+02:00
Komu: “dernerovaa@senat.cz” <dernerovaa@senat.cz>
Předmět: Fwd: zmanipulovaný proces ROP Severozápad

Vážená paní,
téměř před měsícem jsem Vás upozorňovala na důležitá fakta ohledně zmanipulovaného procesu ve věci ROP Severozápad (viz. níže)
Aniž byste k těmto skutečnostem přihlédla, po své linii jste si jela i dnes v Otázkách Václava Moravce, který byl rovněž upozorněn na své přestupné jednání z nedávného pořadu na objednávku.
Pevně věřím, že v budoucnu se budete i Vy zodpovídat za své jednání, které slušně neumím pojmenovat.
Hana Demeterová

Od: Hana <hana.demeterova@gmail.com>
Datum: 13. března 2013 10:19:06 GMT+01:00
Komu: dernerovaa@senat.cz
Předmět: zmanipulovaný proces ROP Severozápad

Na vědomí: Zmanipulovaný proces ROP Severozápad:
http://helpaman.org/new/?p=3272

S pozdravem
Hana Demeterová
o.s.Pomoz jednomu člověku
www.helpaman.org

.

.

                                                                    GIBS

                                                                    Praha

 

                                                                    datová schránka: v7m7926

  

 

Věc:  žádost o prošetření postupu policejního vyšetřování ve věci ROPu Severozápad

Vážení,

dovolujeme si Vás požádat o prošetření policejního vyšetřování – dokumentace k námi zjištěným závažným rozporům v této věci se nachází zde:   

http://helpaman.org/new/?p=3272

 

Např. po kliknutí na odkaz “Dokumentace ze soudního spisu aj.na webové stránce http://helpaman.org/new/?p=3312 lze nalézt úřední záznamy ÚOOZ Teplice a další  k případu zneužívání dotací ROP Severozápad.

 

Mimo jiné nechápeme, proč vyšetřovatelé Valášek a Fycýk (svědek u soudu) z ÚOOZ Teplice neupozornili Krajský soud v Ústí nad Labem, že hlavní svědek Martin Mikeš učinil na ÚOOZ několik rozporuplných výpovědí vždy s jiným tvrzením (viz. úřední záznamy).

 

Celé policejní vyšetřování se nám jeví jako “na objednávku”.

Žádáme Vás o sdělení výsledku prošetření v zákonné lhůtě.

S pozdravem.

                                                       Hana Demeterová
o.s.Pomoz jednomu člověku

V Praze dne 1.4.2013

.

                                                                      Krajský soud v Ústí n.L.

                                                                      k rukám Mgr. Kamily Elsnicové

Dobrý den,

neobracela jsem se k Vám s žádnou žádostí o prošetření postupu orgánů činných v trestním řízení, takže Vaši “odpověď “ nechápu.

S pozdravem,

                                      Hana Demeterová

                                      předsedkyně o.s. Pomoz jednomu člověku

 V Praze dne 19.4.2013

Od: Hana <hana.demeterova@gmail.com>
Datum: 9. května 2013 9:52:04 GMT+02:00
Komu: DVolak@msp.justice.cz, ealbertova@msp.justice.cz

Předmět: P.Kušnierz

Vážený pane náměstku,

rádi bychom Vás požádali o reakci na níže uvedný e-mail zaslaný Vám 18.4.2013 ohledně eskorty ing.Kušnierze z Bělušic do Teplic.

Na svou stížnost ve věci dostal odpověď st.zást.Jana z KSZ v Ústí n.L., že eskorta proběhla v pořádku.

My tento názor s právníky nesdílíme, jsme přesvědčeni, že došlo ke zneužití vezeňské služby a překročení pravomocí vyšetřovatele Fycýka.

S díky za pochopení
Hana Demeterová
K rukám nám.min.spravedlnosti JUDr. Voláka

Vážený pane náměstku,

rádi bychom Vás požádali o krátkou schůzku, a pokud by to bylo možné i Vaše vyjádření k následující situaci s dnešní eskortou, jak níže uvádíme: zabýváme se případem bývalého ředitele ROP Severozápad ing.Kušnierze. Vypracovali jsme svou analýzu věci, kterou jsme Vám již zaslali pro informaci – zde: http://helpaman.org/new/?p=3272

Dnes ráno jsme byli svědky toho, jak zásahová jednotka vězeňské stráže přivezla ing.Kušnierze z věznice Bělušice na ÚOOZ Teplice k výslechu. Přestože ing. Kušnierz prostřednictvím svého advokáta již minulý týden sdělil vyšetřovateli pplk.Fycýkovi, že odmítá vypovídat na ÚOOZ a bude vypovídat případně až u soudu (v jakékoliv věci). Manželce ing.Kušnierze pak na její dotaz telefonicky v pondělí pplk.Fycýk sdělil, že i když její manžel odmítá vypovídat, on s ním chce hovořit i o tom, co “běží na internetu”.

Dnes jsme tedy do Teplic přivezli advokáta JUDr. Milana Hulíka, který se stal jeho novým obhájcem.

Ing. Kušnierz odmítl vypovídat, jak oznámil již dříve (na to, co “běží na internetu” se ho nikdo nezeptal…) Podstatné  je  to,  co  i  obhájce  disidentů  dr.Hulíka  šokovalo:  ing.Kušnierze  přivezla eskorta ze 4-5 po zuby ozbrojených mužů se samopaly v dodávce s doprovodem policejního auta,

na nohou i  rukou pouta,  spojená  s opaskem, neprůstřelná vesta a  tak ho vyložili ve dvoře ÚOOZ metr od vchodových dveří.

Ing. Kušnierz je odsouzen za přijetí úplatku 255 000 Kč. Do vězení nastoupil o 3 dny dříve, než mu bylo určeno. Ve vězení se stejně jako dříve ve vazbě chová vzorně. Advokát chystá v jeho věci dovolání, jelikož pochybností o správnosti soudního jednání je více než dost.

Nejen dr.Hulík byl šokován dnešním nestandardním eskortováním ing.Kušnierze. S přihlédnutím k tomu, jak mnoho špatného se údajně děje s financováním vězeňství, pak opravdu nechápeme, jak je možné plýtvat státními prostředky jednoznačně jen na to, abychom dopouštěli “lámání” člověka takovýmto odporným způsobem.

S kolegyní novinářkou Janou Ridvanovou a režisérem Václavem Dvořákem z o.s.Nezávislá média chystáme dokumentární film o případu ing.Kušnierze. Byli bychom rádi, kdybyste byl ochoten se k dnešní situaci vyjádřit na kameru.

Pokud by to bylo problémem, žádáme Vás alespoň o informativní schůzku, jelikož jakýkoliv Váš názor je pro nás důležitý. Případ ing.Kušnierze je – jak se jeví na základě posbíraných faktů – natolik závažným, že by mu měla být nyní věnována pozornost minimálně taková, jako mediální lynč před odsouzením.

S díky a pozdravem,

Hana Demeterová
o.s.Pomoz jednomu člověku
www.helpaman.org

.

http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/exsef-dotacniho-uradu-nema-na-pokutu-prestoze-vzal-uplatky-za-temer-2-miliony.html

Download Video: MP4

Exšéf dotačního úřadu nemá na pokutu, přestože vzal úplatky za téměř 2 miliony!

Bývalý ředitel úřadu pro evropské dotace v Ústí nad Labem Petr Kušnierz stále nezaplatil pokutu 750 tisíc. Tu mu vyměřil soud, který ho zároveň poslal na 5 let do vězení. Tam Kušnierz skončil kvůli tomu, že vzal úplatky za téměř dva miliony korun.

Petr Kušnierz bývalý šéf dotačního úřadu ROP Severozápad nemá na zaplacení pokuty, kterou mu udělil soud, když ho posílal na pět let do vězení. Kušnierz zatím nezaplatil pokutu 750 tisíc korun, i když si na úplatcích řekl téměř o dva miliony korun. Soud nyní požádal o splátkový kalendář.
Ačkoliv Kušnierz byl odsouzen už loni v létě, placení pokuty se zbrzdilo kvůli jeho odvolání proti rozsudku. Vrchní soud mu sice snížil trest ze 7,5 roku na 5 let, ale pokutu ponechal. K nabytí právní moci u trestu došlo až v lednu a teprve teď soud Kušnierze vyzval, aby pokutu zaplatil.
Exšéf dotačního úřadu by 750 tisícovou částku rád splácel, zda mu to soud povolí, zatím není jisté. Kušnierz by ale peníze měl mít, protože soud jeho majetkové poměry zkoumal a o výši pokuty rozhodl právě podle velikosti jeho majetku.
“Odsouzený si může požádat o splácení peněžtého trestu a to z důležitých důvodů, většinou těmi důležitými důvody jsou změny v jeho rodinném nebo osobním životě, které nastaly po právní moci toho rozhodnutí,” uvedla mluvčí krajského soudu v Ústí nad Labem Irena Jeřábková.

tn.cz / TV Nova / hmr s přispěním Martina Kočárka

·

http://helpaman.org/new/?p=8308