Matka: Syna zadrželi v ČR, hrozí mu extradice do Dagestánu a smrt. Pomozte ho zachránit.

Tento dopis obsahuje pouze fakta. Matce Andreje Odina – Jekaterině Judině – už nezbývá nic jiného, než se obrátit k tisku, lidsko-právním aktivistům a soucitným lidem.

Jejímu synu Andrejovi, jak říká, hrozí po extradici z ČR smrt ještě po cestě do Dagestánu. Kamarád syna ho požádal o velkou částku z firemních peněz, prý na neodkladnou operaci otce.

A aby nemusel nic vracet, machinacemi podrazil Andreje. Aby syn zaplatil dluh, prodal svůj byt. Po několika mstivých skutcích se tomu kamarádovi podařilo zahájit trestní stíhání Andreje s pomocí zfabrikovaného dagestánského případu. Kam už se v chronickém stadiu přenesla čečenská válka. Takový způsob odplaty může být ještě další variantou vraždy na objednávku. Všechny pokusy najít ochranu ve vlasti končí stejně – předáním věci do Dagestánu. Soud v ČR bude 18. prosince. Rozhodnutí vynáší soudce podle svého vlastního názoru. Snaha jednoho českého advokáta nestačí. Peníze na další v rodině už nejsou. Rozhodující význam bude mít veřejná podpora. Do soudu zůstalo pár dní…

26. května 2010 zahájila Vyšetřovací část ředitelství Ministerstva vnitra RF pro Jižní federální okruh trestní stíhání mého syna Andreje Igoreviče Odina, nar. 30. dubna 1977, ve věci č.j. 069117 dle části 4 § 159 trest. zák. RF. Vyšetřování vede vyšetřovatel obzvláště závažných trestných činů Vyšetřovací části ředitelství Ministerstva vnitra republiky Dagestán M.A. Amirčupanov.

22. září 2010 bylo ve věci rozhodnuto obvinit A.I.Odina z trestného činu dle části 4 § 159 trest.zák. RF.

V ten samý den po něm bylo vyhlášeno pátrání a se souhlasem soudu byl na něj vydán zatykač.

V současné době je můj syn držen v ČR ve věznici, očekávajíc extradici do republiky Dagestán.

Mám za to, že trestní stíhání mého syna bylo zahájeno nezákonně, dle mého názoru na objednávku těch osob, které během r.2009 mého syna pronásledovali a žádali, aby jim dal 1 300 000 (jeden milion třista) USD, které měl údajně ukrást během práce s převodem hotovosti s nadací „Ruský svaz veteránů Afgánistánu“. Žádnou škodu syn nikdy nikomu nezpůsobil a nikomu nic nedluží, a už vůbec ne takové velké sumy.

O tom, že syna od r.2009 pronásledovali, vymáhali od něj peníze, dopustili se ve vztahu k němu i členům jeho rodiny nezákonných skutků, svědčí následující fakta:

17. května neznámí poškodili synův automobil, poškrábali karoserii ze všech stran a prořezali všechny čtyři kola.

8. června 2009 neznámí vykradli byt č.5 v Moskvě, ul. Čajanova 15, který si pronajímal. V této věci bylo 5. června 2009 zahájeno trestní stíhání.

22. června 2009 na chráněném parkovišti v Moskvě shořelo synovo auto. Také bylo zahájeno trestní stíhání, avšak viníky nenašli, nehledě na to, že syn poukazoval na možné organizátory tohoto zločinu.

Poté byl pokus ukrást automobil s nezletilou dcerou, která se v něm nacházela. V této věci také bylo zahájeno trestní stíhání na Tverském obvodním oddělení policie. O výsledcích vyšetřování mi není nic známo.

Během r.2009 synovi neustále volali jemu neznámé osoby a vyhrožovali fyzickou odplatou jemu i členům jeho rodiny, prohlašovali, že to, co se mu stalo – to je pouze nácvik, a to co bude dále, bude ještě horší. Potom někdo vytvořil webové stránky http//yudin-andrey.livejournal.com s pomluvou, a následovalo vydírání, že odkazy z tohoto webu budou rozeslány na všechna telefonní čísla, na která syn volal během posledních dvou let.

Potom začali volat z nadace „Ruský svaz veteránů Afgánistánu“, prý od místopředsedy Alexandra Nikolajeviče Razumova (tel. +7 925 049 54 31).

Ten člověk oznámil synovi, že musí zaplatit 1 300 000 USD, jinak to s ním bude špatné, a že synovi nic nepomůže, a že oni mají ve všech bezpečnostních složkách své lidi.

Také ten člověk vyhrožoval, že bude proti synovi zahájeno trestní stíhání. A opravdu, brzy poté jsme se dozvěděli, že proti synovi bylo zahájeno nějaké trestní stíhání a z nějakého důvodu v Machačkale, kde syn nikdy nebyl.

První předvolání na jméno syna, aby se dostavil k výslechu k vyšetřovateli M.A. Amirčupanovovi, mi předali mí sousedé v červenci 2010. Syna předvolali na výslech na nějaké policejní oddělení na adrese: Moskva, ul. Bolšaja Poljanka 7/10, budova 2, kancelář 2.

Syn byl tehdy odcestovaný a dostavit se mohl na toto předvolání až 4. října 2010. Ale v uvedené kanceláři mu nic nebyli schopni vysvětlit, řekli, že o ničem nevědí.

Potom už synovi nikdo žádná předvolání nepředával, nikdo mu neoznámil, že je po něm vyhlášeno pátrání. Já jsem na své adrese také nedostala žádné vzkazy pro syna o tom, že by se měl dostavit na policii.

Před vyšetřováním se neukrýval, ale odjel z Ruska do ČR, kde od r.2002 podniká a má povolení k pobytu, kvůli reálným hrozbám, které jeho osobě hrozily.

Nešlo totiž jen slovní hrozby, ale byly podloženy konkrétními činy směřujícími osobně proti němu i členům jeho rodiny. Syn se začal doopravdy strachovat o zdraví a život.

Je třeba poznamenat, že synovi vyhrožovali nejen osobně, ale výhrůžky o odplatě cestou trestního oznámení mu vzkazovali i mým prostřednictvím. Podplukovník policie A.M. Zaurbekov, který 26. srpna prováděl prohlídku mého bytu, prohlásil, že oni, tedy pracovníci policie, stejně chytnou mého syna, odvezou ho do Dagestánu a odtud se už nevrátí. Později mi Zaurbekov volal a telefonicky opakoval výhrůžky v tom smyslu, že syn se už z Dagestánu nevrátí.

Jak jsem uvedla výše, nyní je syn zadržen ve věznici ČR. Volali mi neznámé osoby a řekli, že do Dagestánu živým nedojede.

Z rozhodnutí o obvinění z trestného činu jsem se dozvěděla, že v prosinci 2009 se měl údajně syn nacházet v Machačkale, a podvodně se zneužitím důvěry vedoucího s.r.o „Promstrojmaterialy“ si vymohl převod 2 000 000 rublů na účty třech společností zaregistrovaných v Moskvě, a potom tyto peníze byly převedeny na hotovost prostřednictvím účtů fiktivních firem a ukradeny.

Za prvé, pokud je mi známo od syna i jeho známých, syn v Machačkale nebyl. V uvedené době byl v Moskvě, co může potvrdit jeho žena i známí, kteří se, pravda, bojí zasahovat do této věci, protože výše jmenovaný Razumov vyhrožoval, že ti, kteří budou pomáhat synovi, budou „postaveni do jedné řady a budou taky platit peníze“, které údajně dluží syn. O tom, že se v uvedené době nacházel v Moskvě (první dekáda prosince 2009), svědčí výpisy z účtu jeho osobní kreditní karty VTB 24, kterou platil nákupy a služby v Moskvě. Důkazem může být i to, že nekupoval letenky ani jízdenky na vlak do Machačkaly nebo blízkých měst ani zpět, neubytoval se v žádném hotelu Machačkaly. Vyšetřování je povinno prověřit tato fakta, a také záznamy z kamer na letištích, nádražích a v hotelech.

Za druhé, neoficiálně jsem se obracela k bankám „VTB 24“ a „Master-Bank“, které jsou uvedeny v rozhodnutí o obvinění syna a přes které měly být údajně převedeny peníze vedoucím s.r.o  „Promstrojmaterialy“. Sdělili mi tam, že syn neměl elektronický internetový klientský přístup (bank-klient@)  s.r.o “Konzalt Kompanija”, s.r.o “Domos Grupp”, a s.r.o “Alkom Trans”, na jejichž účty údajně byly převedeny peníze z účtu s.r.o „Promstrojmaterialy“ a ze kterých byly potom převedeny fiktivním firmám.

Aby tato informace mohla být obdržena oficiálně, je třeba žádosti soudu v rámci vyšetřování trestného činu. Avšak vyšetřovatel to z nějakého důvodu dělat nechce.

Za třetí, jakým způsobem – pokud si i představit, že syn byl v Machačkale – je možné přinutit vedoucího převést peníze na účty nějakých neznámých společností, jejichž představitelem, jak vyplývá z obvinění, syn nebyl a plnou moc od nich neměl.

Jak to chápu já, může se to stát, pokud sám vedoucí má zájem na tom, aby peníze odtekly z podniku s cílem jejich ukradení.

Za čtvrté, v obvinění se uvádí, že syn byl v Machačkale v první dekádě prosince 2009, ale smlouvy a doplňující dohody, jejichž podepsání si údajně vymohl můj syn podvodem a zneužitím, jsou – nevím proč –  datovány 29. prosince 2009, 29. ledna 2009 (?) a 1. února 2010.

Za páté, pokud vedoucí s.r.o „Promstrojmaterialy“ doopravdy převedl uvedenou částku na účty nějakých společností za účelem dodání stavebních materiálů, tak proč nevymáhá ty peníze arbitrážní cestou. Proč a s čí účastí byla tak operativně řešena otázka zahájení trestního stíhání – peníze byly převedeny z účtu v únoru 2010, a už v květnu 2010 se zahajuje trestní stíhání. Snad je to věc těch lidí, kteří zrovna v té době vyhrožovali synovi odplatou, včetně hrozby trestního stíhání?

Prosím, všichni, kdo alespoň nějak můžete pomoci, nebo prostě vyjádřit podporu, pište:

aurikarai@gmail.com 

                                                                                                Jekatěrina Judina

•••

СЫН ЗАДЕРЖАН В ЧЕХИИ, ЕМУ ГРОЗИТ ЭКСТРАДИЦИЯ В ДАГЕСТАН И СМЕРТЬ. ПОМОГИТЕ ЕГО СПАСТИ.

 

В этом письме собраны только факты. Матери Андрея Одина – Екатерине Юдиной уже ничего не остается, как обращаться к прессе, правозащитникам и просто сочувствующим людям. Её сыну Андрею, как она утверждает, после экстрадиции из Чехии грозит смерть еще по дороге в Дагестан.  Под предлогом мнимой операции отцу друг выпросил у сына  крупную сумму денег фирмы. И, чтобы не возвращать, перевел стрелки своих махинаций на Андрея. Чтобы расплатиться, сын продал свою квартиру. После нескольких актов мести  этот друг добился  уголовного преследования Андрея с помощью фальшивого Дагестанского дела. Куда в своей хронической стадии перекочевала Чеченская война. Такой способ расправы может стать еще одним вариантом заказного убийства. Все попытки найти защиту на родине закончиваются одинаково – переводом дела в Дагестан. Суд в Чехии назначен на 18 декабря. Решение принимает судья по своему личному усмотрению.Усилий одного чешского адвоката недостаточно. Денег на дополнительных в семье уже нет. Решающее значение будет иметь общественная поддержка. До суда остались считанные дни…


26 мая 2010 года СЧ  ГУ МВД России по Южному  Федеральному округу в отношении моего сына Андрея Игоревича Одина, 30 апреля 1977 года рождения, возбуждено уголовное дело № 069117 по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие по делу ведет следователь по особо важным делам СЧ СУ при МВД Республики Дагестан М.А. Амирчупанов.

22 сентября 2010 года по делу вынесено постановление о привлечении А.И. Одина к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В этот же день он объявлен в розыск и в отношении его с  согласия суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время мой сын задержан в Чешской Республикe и находится там в тюрьме, ожидая экстрадиции в Республику Дагестан.

Считаю, что уголовное дело в отношении моего сына возбуждено незаконно, как мне представляется,  по заказу тех лиц, которые в течение 2009 года преследовали моего сына и требовали от него отдать им 1 300 000 (один миллион триста) долларов США, которые он якобы похитил во время работы по обналичиванию денег с фондом «Российский союз ветеранов Афганистана». Никакого ущерба никому сын никогда не причинял и он никому ничего не должен, а уж тем более таких крупных сумм.

О том, что сына с 2009 года преследовали, вымогая с него деньги,  совершили в отношении его и  членов его семьи  противоправные действия свидетельствуют следующие факты:

17 мая 2009 года неустановленные лица повредили принадлежащий сыну автомобиль, поцарапав кузов со всех сторон и порезав все четыре колеса.

8 июня 2009 года неустановленными лицами  была ограблена квартира в г. Москве по улице Чаянова, д.15, кв. 5, которую он снимал. По данному факту 5 июля 2009 года  возбуждено уголовное дело.

22 июня 2009 года на охраняемой стоянке в г. Москве был сожжен автомобиль сына. Также было возбуждено уголовное дело, однако виновных лиц так и не установили, несмотря на то, что сын  указывал на возможных организаторов этого преступления.

После этого была попытка угона автомобиля вместе с находившейся  в салоне малолетней дочерью. По данному факту также возбуждено уголовное дело в Тверском ОВД. Результаты расследования мне не известны.

В течение 2009 года сыну постоянно звонили неизвестные ему лица и высказывали угрозы физической расправы над ним и членами его семьи, заявляли, что то, что с ним произошло – это только репетиция, что дальше будет ещё хуже. Затем кем-то был создан сайт: http//yudin-andrey.livejournal.com – с клеветой, и последовал шантаж, что  ссылки  с этого сайта будут рассылаться на все телефоны, на которые сын звонил в течение последних двух лет.

После этого стали поступать звонки из фонда «Российский союз ветеранов Афганистана», якобы, от  первого заместителя Председателя Александра Николаевича Разумова (т.+7 925 049 54 31). Этот человек объявил сыну, что тот должен выплатить 1 300 000 долларов США иначе ему будет плохо, и что сыну никто не поможет, и что у них во всех правоохранительных органах  есть свои люди. Также от этого человека поступила угроза о возбуждении в отношении сына уголовного дела. И действительно,  вскоре после этого,  стало известно, что в отношении сына возбуждено какое-то уголовное дело и почему-то оно возбуждено в Махачкале, где сын никогда не был.

Первая повестка на имя сына о вызове на допросе к следователю М.А. Амирчупанову мне была передана моими соседями в июле 2010 года. Сын вызывался на допрос в какой-то отдел  милиции по адресу: г. Москва, улица Большая Полянка, д. 7/10, стр. 2, кабинет 2. Сын тогда был в отъезде и смог прийти по этой повестке только 4 октября 2010 года. Однако в указанном кабинете ему ничего пояснить не смогли, сказав, что ничего не знают. После этого сыну никто никаких повесток не вручал, никто его не извещал, что он объявлен в розыск. Я тоже на свой адрес не получала никаких сообщений для сына о необходимости явки его в полицию.

От следствия он не скрывался, а уехал из России в Чехию, где у него с 2002 года есть бизнес и вид на жительство, вследствие реальности угроз, поступающих в его адрес. Это ведь были не только словесные угрозы, а они были подкреплены  конкретными действиями, направленными на него лично и членов его семьи. Сын стал реально опасаться  за своё здоровье и жизнь.

Следует отметить, что сын получал угрозы не только лично, но угрозы расправой путем уголовного преследования передавались и через меня. Так,  подполковник милиции А.М. Заирбеков, производивший 26 августа 2010 года обыск у меня в квартире, заявлял, что они, то есть сотрудники милиции, всё равно поймают моего сына, увезут его в Дагестан и оттуда он уже не вернется. Позднее Заирбеков звонил мне по телефону и опять высказывал угрозы,  смысл которых заключался в том, что сын из Дагестана уже не вернется.

Как я указала выше, сейчас сын задержан и находится в тюрьме Чешской Республики. Мне позвонили неизвестные лица и сказали, что до Дагестана сын живым не доедет.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого мне стало известно, что в декабре 2009 года сын, якобы, находясь в г. Махачкала, добился путем обмана и злоупотребления доверием от руководителя ООО «Промстройматериалы» перечисления 2 000 000 рублей на счета трёх предприятий, которые зарегистрированы в г. Москва, а затем эти деньги были обналичены через расчётные счета фиктивных фирм и похищены.

Во-первых, как мне известно, от сына и его знакомых, сын не был в Махачкале. В указанный период он был в Москве, что могут подтвердить его гражданская жена и знакомые, которые, правда, опасаются вмешиваться в это дело, поскольку указанный выше А.Н. Разумов угрожал, что те кто будет помогать сыну, будут «поставлены в один ряд с сыном и будут также выплачивать деньги», которые, якобы, должен сын. То что он находился в г. Москве в этот период времени (первая декада декабря 2009г.) свидетельствует наличие выписок  по  счету его личной пластиковой карты ВТБ 24, по которой он оплачивал покупки и услуги в г. Москве. Доказательством может быть то, что он не покупал  aвио и ЖД билеты до г. Махачкала или ближайших городов и в обратном направлении, не проживал в гостиницах г. Махачкала. Следствие должно проверить эти факты, а также записи с камер наблюдения в аэропортах, ЖД вокзалах и гостиницах.

Во-вторых, я неофициально  обращалась в банки «ВТБ 24» и «Мастер-Банк», которые указаны в постановление о привлечении сына в качестве обвиняемого и через которые якобы были перечислены деньги руководителем  ООО «Промстройматериалы». Там мне сказали, что сын не имел электронного удалённого доступа к банк-клиент@  ООО «Консалт Компания», ООО «Домос Групп», и ООО «Алком Транс», на счета которых якобы были перечислены деньги со счёта ООО «Промстройматериалы» и с которых они потом были перечислены фиктивным фирмам. Для того, чтобы получить эту информацию официально, необходимо сделать судебный запрос в рамках расследования уголовного дела. Однако следователь почему-то этого делать не хочет.

В – третьих, каким образом, если даже представить, что сын был в Махачкале, можно принудить руководителя перечислить деньги на счета каких-то неизвестных предприятий, представителем которых, как следует из постановления, сын не являлся и доверенностей от них не имел. Как я понимаю, это может произойти, если сам руководитель заинтересован в том, чтобы деньги были уведены с предприятия с целью хищения.

В – четвертых,  в постановление указано, что сын был в Махачкале в первой декаде декабря 2009 года,  а договоры и дополнительные соглашения к ним, подписания которых якобы добился мой сын путём обмана и злоупотребления, почему – то датированы 29 декабря 2009 года, 29 января 2009 года (?) и 01 февраля 2010 года.

В – пятых, если  руководитель ООО «Промстройматериалы» действительно перечислил указанную сумму денег на счета каких-то предприятий с целью поставки стройматериалов, то почему он не взыскивает эти деньги путём арбитражного разбирательства. Почему и при чьем содействии так оперативно решен вопрос с возбуждением уголовного дела – деньги перечислены со счёта в феврале 2010 года, а уже в мае 2010 года возбуждается уголовное дело. Может быть,  это дело рук тех людей, которые как раз в тот период времени угрожали сыну расправой, в том числе и путём уголовного преследования?

Пожалуйста, все, кто хоть как-то может помочь, или просто выразить свою поддержку, пишите: aurikarai@gmail.com

Екатерина Юдина

.

Soud byl přeložen na leden 2012. MZV totiž na otázky soudu ohledně  situace v Dagestánu neodpovědělo.

Apel ČHV na ministra spravedlnosti
http://helpaman.org/new/?p=2987