5.11.2012 se organizovaná skupina pracovníků MV dopustila zavlečení ženy s rizikovým těhotenstvím do ciziny

Iluze jsem si nedělala ani dříve, ale včera jsem pochopila, nakolik se my Češi měníme ve vlky. A to se nechci dotknout zvířat.

Před měsícem požádala o azyl v přijímacím středisku Zastávka u Brna těhotná žena. Její muž je již 3 roky žadatelem o azyl v ČR, z toho důvodu mohli uzavřít jen církevní svatbu. Žadatelé o azyl totiž musejí žádat naše úřady o povolení k sňatku se svým pasem, který jim je našimi úřady odebrán při podání žádosti o azyl, a také musí žádat o povolení velvyslanectví své země, před kterou hledají u nás azyl. Přičemž azyl jim může být odebrán třeba i z toho důvodu, že by kontaktovali velvyslanectví své země. Na hlavu? Ne, pro naše „demokratické“ úřady normální.

Zkuste si představit, že jste 46-letý emigrant z politických důvodů – ta doba se možná blíží, je lepší začít trénovat. Ocitnete se v cizí zemi, v tomto případě v ČR, za vámi přijede vaše těhotná žena s vízem sice schengenským, ale vydaným Španělskem. Vaše žena čeká první dítě, a dle vyjádření lékařů se jedná o rizikové těhotenství. Měsíc ji Odbor azylové a migrační politiky držel v přijímacím středisku v Zastávce u Brna, a potom jí v pondělí časně ráno strčil do ruky rozhodnutí, že v 10.30 musí být v Praze na letišti, odkud ji budou deportovat ve 12.35 do Španělska. Protože přiletěla se španělským vízem, tak ať se tedy s její žádostí o azyl vypořádává Španělsko. Prý se může na letišti rozloučit s mužem. Ušlechtilé OAMP vám dokonce pošle sms, že v 10.30 máte být na terminálu 1 u oddělení cizinecké policie, že vás tam bude čekat vysoká blondýna. Tak jste přijel, společně se zástupkyní v azylovém řízení, které v pátek vaše žena podepsala plnou moc k zastupování. Vysoká blondýna vám oznamuje, že eskorta z Brna přijede pozdě, a tedy nebude vaše žena standardně předána na letištním oddělení cizinecké policie, která ji doprovodí do letadla, ale k tomuto „předání“ dojde v bezcelním prostoru, kam nemůžete. Netušíte, že Vám pracovnice OAMP v přítomnosti pracovníků cizinecké policie sprostě lže, a když vycházíte ze dveří, tak se vaše žena  na vás dívá o několik metrů dále z auta, na kterém jsou zvenku zacvaknutá pouta, aby nemohla otevřít. Přičemž vaší ženě zase sprostě lžou, že jste vůbec nepřijel, protože nevědí, že vás viděla. Vaší ženě nedovolují, aby vám zavolala. Ranní těhotenská nevolnost spojená s obrovským stresem nikoho nezajímá.

Běžíte do hlavní budovy ruzyňské cizinecké policie spolu se zástupkyní své ženy, která v 10.50 předává zaměstnanci Odboru azylové a migrační politiky prohlášení, že se vzdává jménem vaší ženy žádosti o azyl. V ten moment se DLE ZÁKONA vaše žena ocitá vně „jurisdikce“ odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, jelikož přestává být žadatelkou o azyl a stává se obyčejnou cizinkou, která v ČR ani jinde žádný zákon nenarušila. Přijela totiž s platným schengenským vízem, požádala legálně o azyl, a legálně svou žádost odvolala. Tedy DLE ZÁKONA v moment odvolání své žádosti o azyl jí má být cizineckou policií vystaven výjezdní příkaz, a může odjet, kam chce. Vrátit se domů, nebo požádat o azyl v jiné zemi. Voláte vedení cizinecké policie na letišti. Voláte na ředitelství cizinecké policie v Praze. Na ředitelství cizinecké policie pro celou ČR. Do sekretariátu ředitele letiště. Do Československých aerolinií, kterým násilně vede 9 příslušníků policie na palubu droboučkou ženu, plačící a prosící, aby jí zavolali lékaře. A od rána prosící, aby ji nikam neposílali, protože ona odvolává svou žádost o azyl, a nic už od ČR nechce. Jen aby ji v takovém stresu nenutili jít do letadla a letět do cizí země. Řekli jí, že lékař přijde, až bude v letadle. Nepřišel. Vytrhávali z ruky telefon, když volala vám – zoufalému muži. Mezitím se její zástupkyně asi 50x pokouší vysvětlit veškerým možným pracovníkům MV, že ženu prostě násilím unášejí. Zástupce ředitele cizinecké policie v Ruzyni mjr. Král sděluje, že nemůže nic dělat. Další příslušník cizinecké policie říká, že OAMP se s nimi moc nebaví, ať jdete do vedlejších dveří, kde sídlí místní oddělení policie. Jdete tam, koukají na vás, a říkají, že nemají kompetence něco řešit, prý to může jen cizinecká policie. A je jim to velice líto. Ale ať voláte na generální inspekci policejních sborů. Tam vám p. Bláha sdělí, že k nim samozřejmě můžete přijet podat trestní oznámení na pracovníky cizinecké policie (OAMP je civilní složka MV, jimi se zabývat nemůžou), ale deportaci zastavit nemůžou. Mezitím pracovník OAMP v Ruzyni komunikuje se svými nadřízenými, a přijde vám oznámit, že pro ně je případ uzavřen tím, že bude vaše žena předána do Španělska. Vaše námitky, že již není žadatelkou o azyl a proto je toto jednání nezákonné, pána nijak nerozhodí, a řekne, že se dál s vámi bavit nebude. Vysokopostavený dr. Smetana z ředitelství cizinecké policie se diví, proč ji vůbec deportují do Španělska, že to přece není v pořádku, ale nemůže se dovolat do „dublinského oddělení“ OAMP. Jistě, všichni mají oběd.

Po dvou vyčerpávajících hodinách startuje letadlo s vaší ženou do Madridu. Vám zůstává v ruce potvrzení z místního oddělení policie, že jste přišli oznámit nezákonnou deportaci.

Dál si nemusíte nic představovat. Vše se to přesně tak odehrálo 5.11.2012.

Po několika krutých hodinách zavolala paní ze Španělska, že čeká v místnosti plné lidí, co s ní bude. Ve večerních hodinách nám zavolala, abychom překládali do angličtiny, co jí říkají. S pracovnicí migrační služby na letišti mluvil p. John Bok ze Spolku Šalamoun téměř nepřetržitě asi 3 hodiny, volali totiž několikrát. V dokumentaci z ČR se nedočetli, že je těhotná, ani to, že v ČR požádala o azyl. Protože zvracela a cítila se velmi zle, odvezli ji do nemocnice. Těhotná paní nejedla rovných 27 hodin.

Když jí v Zastávce u Brna vrazili do ruky rozhodnutí o nucené deportaci, podepsala odvolání, na které je 15 dní. Rozhoduje o něm odbor azylové a migrační politiky.

Pokud vám po přečtení není špatně, je mi vás líto.

Tímto žádám pověřené orgány ČR o přijetí trestního oznámení na nezákonné jednání pracovníků ministerstva vnitra. Není to první organizovaná zločinná akce výše uvedených složek MV. Na našich stránkách je popsáno několik desítek prokazatelně trestných činů.

Jak řekl bývalý londýnský starosta Ken Livingstone: „Politiky můžete posuzovat podle toho, jak se chovají k uprchlíkům. Jednají s nimi právě tak, jak by jednali s vámi, kdyby k tomu dostali příležitost.“ A ti naši si příležitost najdou.

Hana Demeterová

o.s. Pomoz jednomu člověku

 

 

Několik komentářů k výše uvedenému na Facebooku dr. Kláry Samkové:

·
Eva de Theo: Nemam slov . . .

Michal Vilimovsky: Je mi z toho úplně špatně. Kam jsme to dopracovali…

Nina Avtchinniková: No, jdu zvrácet…

Marek Šplíchal: To už je opravdu horší než v Rusku, a tam je možné úplně všechno…

Radek Zapletal: Protoze se redukuji rozpocty, mame zde nekolik adeptu na okamzite propusteni ze sloze MVCR…

Miloslav Šimek: Milí zlatí,že jste se z toho poblili je jedna věc,ale co s tím dělat,aby se to neopakovalo?

Alena Penkavova: No Šimku, konečně rozumná slova!!!

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325

·

Aktuální znění    (aktualizováno 12.08.2012)

325

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 1999

o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

 

§ 25

Zastavení řízení

Řízení se zastaví, jestliže

a) žadatel o udělení mezinárodní ochrany vzal žádost o udělení mezinárodní ochrany zpět,

czepr@unhcr.org

10.11.2012

Dobrý den,

na tomto odkazu  http://helpaman.org/new/?p=2402  je popsána událost ze dne 5.11.2012, kdy byla neoprávněně deportována do Španělska …  Je to žena … , k jehož případu se kancelář UNHCR v Praze již písemně vyjadřovala. Bohužel, ani po tomto zásahu se ve věci … nic nepohnulo kupředu, OAMP MV jeho žádost o azyl dodnes nevyřešil, přes jednoznačný postoj Městského soudu v Praze, potvrzený Nejvyšším správním soudem, o nezákonnosti jednání OAMP.

Obracíme se k Vám s prosbou o pomoc v řešení případu těchto uprchlíků.

S díky a pozdravem
Hana Demeterová
o.s.Pomoz jednomu člověku
·


·

Čj: CPR-13562-5/ČJ-2012-009CKV                                                                                                                                                                                                                                                                 Praha 16. listopadu 2012

         Počet listů: 1

                                                                                                                   E-MAIL

Vážená paní

Hana Demeterová

helpaman@gmail.com

Vyrozumění o postoupení Vašeho podání

Vážená paní Demeterová,

dne 8.11.2012 bylo doručeno na Ředitelství služby cizinecké policie Vaše oznámení ze dne 6.11.2012, týkající se žádosti o přijetí trestního oznámení na nezákonné jednání pracovníků ministerstva vnitra ze dne 5.11.2012.

Vzhledem k tomu, že naše součást není věcně ani místně příslušná, sděluji Vám,  že Vaše oznámení bylo postoupeno místně a věcně příslušným orgánům k přijetí dalších opatření. Podezření ze spáchání z trestného činu policistů bylo předáno k řešení               na Generální inspekci bezpečnostních sborů a trestní oznámení týkající se nezákonného jednání pracovníků ministerstva vnitra bude řešit policejní orgán – Územní oddělení Inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha Ruzyně. Po prošetření budete písemně vyrozuměna výše uvedenými součástmi.

                                                                                                          plk. Mgr. Milan Majer v. r.

                                                                                                       ředitel Ř SCP

·


·

A zase to začalo…jestlipak tentokrát slepička sežene vodičku, než kohoutek zdechne?

 

                                                                                                                                                                                                                                Ministru vnitra ČR

                                                                                                                                                                                                                                p. Janu Kubicemu

 

 

Vážený pane ministře,

 

nepravdivé informace sice sděleny byly, jenže ne paní poslankyni, ale Vám.

Ze strany pracovníků OAMP to není poprvé, viz zde: http://helpaman.org/new/?p=190

nebo pro doplnění zde: http://www.helpaman.org/cz/2011/04/29/ombudsman-nezakonny-postup-odboru-azylove-a-migracni-politiky-ministerstva-vnitra/

Paní zavlečená do Španělska netajila jméno otce jejího dítěte, který má ty nejotřesnější zkušenosti s našimi úřady, viz zde: http://www.helpaman.org/cz/2011/03/26/blisty-cz-2/

a zde: http://www.helpaman.org/cz/2012/01/18/pane-ministre-proc-neni-dosud-ve-veci-azylu-p-atsaeva-rozhodnuto/

Zajisté by v rámci ochrany údajů žadatelky o azyl zkušení a laskaví pracovníci OAMP neposílali SMS ze služebního mobilu cizímu člověku (v tomto případě ji poslali muži žadatelky právě proto, že věděli, že je to její muž) s tím, že má v 10.30 čekat na terminálu 1 ohledně rozloučení se s ní před odletem. To, že k rozloučení nedošlo, byl zase jen další z řady podrazů, se kterými se žadatelé o azyl setkávají ze strany OAMP denně.

Události popsané Vám dříve přesně odpovídají, a pokud Vám tvrdili něco jiného (jak paní bylo na letišti před odletem fajn, jak jí dovolili laskavě volat ze služebního mobilu a mohla se svým mužem mluvit po telefonu jak dlouho chtěla a podobné nesmysly), obelhali Vás.

Ano, několik dní před obdržením rozhodnutí o azylové žádosti jí sdělili, že rozhodnutí dostane. Ovšem zákeřně se ani slovem nezmínili, že se může jednat o deportaci. Rozhodnutí jí dali podepsat bez účasti právníka (toho zavolali až po mém tel. dotazu, proč právník nebyl při předání přítomen, aby jí správně vysvětlil, co podepisuje). Po předání rozhodnutí jí dali celých 10 minut na přípravu k odjezdu na letiště.

Tvrzení o tom, že když bylo řízení v ČR zastaveno, tak již nemohla požádat o ukončení azylového procesu (jak to udělala ústně žadatelka sama a já jakožto její zástupkyně písemně na oddělení OAMP přímo na letišti), odporuje tomu, co sám ve svém dopise uvádíte:

„…Česká republika požádala Španělské království o převzetí žadatelky i jejího řízení o mezinárodní ochraně…“

 

Prohlášením žadatelky a její zástupkyně o tom, že žádá okamžitě ukončit své azylové řízení (tedy nejen jeho „část“ v ČR), se paní stala pouhou cizinkou (nikoli již žadatelkou o azyl), na kterou se žádné ustanovení ohledně mezinárodní ochrany již nevztahuje, včetně tzv. dublinské dohody, dle které měla být do Španělska deportována:

Zákon o azylu, § 25 – Zastavení řízení:  Řízení se zastaví, jestliže

a) žadatel o udělení mezinárodní ochrany vzal žádost o udělení mezinárodní ochrany zpět

 

Vaše vyjádření o faktu, že „…žádost České republiky o akceptaci žadatelky i dokončení jejího řízení o mezinárodní ochraně byla přijata…“, se tedy paní týkalo POUZE do projevení jejího úmyslu o ukončení celého azylového řízení (tedy nejen na území ČR), kdy svou žádost o azyl odvolala.

Jednoznačně došlo k úmyslnému trestnému činu zavlečení do ciziny.

Co se týče Vašeho krásného vyprávění o tom, jak se mohou žadatelé o azyl ženit a vdávat, k tomu by Vám mohli oni sami – pokud by měli tu možnost – vyprávět desítky příběhů          (např. R.O. z Ruska a A.M. z Ukrajiny, nebo S.T. ze Somálska a L.K. z Ruska). Jak od nich matriky požadují pasy a povolení velvyslanectví,  jinak „bohužel“. A od pracovníků OAMP na prosby o pomoc slyší zase jen „bohužel, to se nedá nic dělat – musíte počkat až na vyřízení azylové záležitosti“.  Stejnou odpověď dostávají ti, kteří se svým průkazem žadatele o azyl nemohou ani získat od magistrátu povolení k parkování automobilu v místě registrace (M.K. z Gruzie, A.A. z Ruska), nebo si nemohou otevřít bankovní účet (N.J. z Kyrgyzstánu, T.D. z Kazachstánu).

Když se žadatelům o azyl R.O. z Ruska a A.M. z Ukrajiny (kteří spolu v azylovém táboře žili tři roky, ale veškeré pokusy o uzavření sňatku byly marné) narodil chlapec, matrika v Praze 8 napsala do rodného listu „otec neznámý“, i když otec stál před nimi a prosil společně s matkou, aby byl zapsán jako otec a syn dostal jeho příjmení. Matrika nekompromisně zapsala chlapce s příjmením matky, a tedy i s její národností – bez zájmu, co si přejí rodiče.

Azyl pak odmítli oběma rodičům, a matka se měla dle rozhodnutí našich úředníků vrátit se synem na Ukrajinu, otec do Ruska. Naštěstí díky jiným našim úředníkům (především zásahu zmocněnce pro lidská práva p.Kocába), kteří sice nemuseli, ale slitovali se, to dopadlo jinak a rodina dnes žije společně a v klidu.

Informace, které jste sdělil paní poslankyni, bohužel nejsou veřejně přístupné a pro žadatele o azyl (a nejen pro ně) jsou opravdovým objevem.

Ačkoli jsme se u Vás spravedlnosti ve věci těhotné paní nedovolali (jak jsme i očekávali), už z toho důvodu jsme za Vaši odpověď paní poslankyni velice vděčni. I když chápeme, že pracovníkům OAMP vyvstal nový velký problém – rodiny žadatelů o azyl (nedej Bože ještě každý z manželů-žadatelů z jiné země) se rozbíjejí hůře, než jednotlivé lidské osudy…

S pozdravem,

                                                                                 Hana Demeterová

V Praze 7.12.2012

P.S. Paní, zavlečená do Madridu, má dvě vysokoškolská vzdělání, pracovala jako projektantka

·


·

Čj: CPR-13562-8/ČJ-2012-009CKV                                                                                                                                                                                                                                                                  Praha 10. prosince 2012

·

Počet listů: 1

E-MAIL

·

Vážená paní

Hana Demeterová

helpaman@gmail.com

·

Vyrozumění o postoupení Vašeho podání

Vážená paní Demeterová,

vzhledem ke skutečnosti, že Generální inspekce bezpečnostních sborů po vyhodnocení Vašeho postoupeného podání ze dne 6.11.2012, týkajícího se Vašeho trestního oznámení na nezákonné jednání pracovníků ministerstva vnitra, neshledala ve věci podezření          ze spáchání trestného činu příslušníky Policie České republiky, postoupila předmětné podání zpět na naši součást.

Pro řádné prošetření skutečnosti, zda ze strany policistů nedošlo při provádění eskorty k porušení obecně závazných právních norem, byla věc postoupena k přijetí dalších opatření na věcně a místně příslušné Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Po prošetření věci budete písemně vyrozuměna výše uvedenou součástí.

·

·

plk. Mgr. Milan Majer v.r.

ředitel Ř SCP