Jak se (ne)vyšetřuje trestní oznámení na ministra vnitra Kubiceho

11.3.2012 18:13

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Hana-Demeterova-Pane-ministre-Kubice-porad-nevite-nebo-nechcete-vedet-225569

 

Pane ministře Kubice, pořád nevíte nebo nechcete vědět?

Ombudsman Varvařovský se opakovaně zastal LIDÍ – nešťastných žadatelů o azyl, které organizované spolčení některých složek ministerstev vnitra a justice považuje za něco typu radioaktivního odpadu, který když už se jednou dostal nelegálně do ČR a nejde se ho jen tak lehce zbavit (sakra, vadí tu ty blbé mezinárodní smlouvy o nějakých lidských právech), tak je třeba ho aspoň někde zalít betonem, zakopat co nejhlouběji…

V loňském roce v deportačním zařízení MV navštívil žadatele o azyl (bez jeho svolení) ruský konzul. Co na tom, že žadatel prosil azyl z politických důvodů, jeho dva bratři už politický azyl dávno dostali v Rakousku, a že český zákon o azylu nedovoluje našim orgánům až do řádného ukončení azylového řízení (tedy udělení azylu nebo jeho odmítnutí potvrzeného soudem) vyzradit informace o žadateli někomu jinému – už vůbec ne velvyslanectví země, před kterou člověk utíká.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Hana-Demeterova-Jak-se-ne-vysetruje-trestni-oznameni-na-ministra-Kubiceho-208993

Lajdáckým (či úmyslným?) postupem našich orgánů byl ohrožen život člověka a jeho příbuzných. Dokazovat našim úředníkům na případech jednotlivců zvrhlost ruského, gruzínského a jim podobných režimů vůči lidem, kteří se jim postaví, chce často nadlidskou sílu – tím spíše, že někteří z nich o tom vědí více než internet, ale mají své úmysly – či kontakty… Požádala jsem o prošetření odbor azylové a migrační politiky. Ředitel Haišman, vládnoucí žadatelům o azyl v této zemi již 20 let, mě odpinknul v tom smyslu, že se jako vše samozřejmě prošetří a případný viník bude tvrdě potrestán. Postupně mě i další složky MV posílaly daleko, včetně ministra vnitra, který na interpelaci poslance Humla ve věci odpověděl překroucenými a lživými informacemi, které mu podsunuli jeho spolupracovníci. Z těch samozřejmě vyplývalo to, že se vlastně nic hrozného nestalo.

12.7.2011 jsem v zoufalství klesla tak hluboko, že jsem podala na ministra Kubiceho trestní oznámení na MO Praha-Letná. Po půl roce jsem se šla zeptat, co se s ním děje. Policista mi po chvíli rozpaků důvěrně sdělil (za přítomnosti dvou svědků, kteří přišli se mnou), že přece nemůže zahájit vyšetřování svého nadřízeného, navíc ministra. S takovou upřímností jsem se ani nemohla hádat.

Mezitím zrušil Krajský soud ve věci uvedeného žadatele odmítnutí azylu odborem azylové a migrační politiky MV pro VADY ŘÍZENÍ. Přestože taková rozhodnutí se hromadí (vždyť jde jen o nějaké statitisíce za soudní řízení atd., za které ze strany odboru azylové a migrační politiky stejně nikdo nezodpovídá, tak proč nevydávat vadná rozhodnutí dále), ani to nikoho z vlastní židle nenazvedlo – co kdyby o ni nějakou silnou náhodou přišel.

Opakovaně jsem bombardovala policejní prezidium, kde se mi nakonec podařilo uspět: náměstek Husák mi napsal, že v postupu policie ČR neshledal nic, co by se mu nezdálo, a svůj závěr doplnil opět několika prokazatelnými nepravdami.

Na rozdíl od pana ombudsmana, který v dopise ze dne 5.3.2012 píše:

„Moje šetření bylo ukončeno dne 6.1.2012 vydáním zprávy o průběhu šetření s tím, že jsem v postupu orgánů Policie ČR shledal pochybení… Zprávu jsem dne 11.1.2012 odeslal Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje a Ředitelství služby cizinecké policie s žádostí, aby se k mým závěrům do 30 dnů vyjádřily. S ohledem na skutečnost, že na vydanou zprávu o průběhu šetření orgány Policie ČR dosud nijak nereagovaly, je jejich odpověď v současné době urgována.“

Ombudsman vyvrátil všechna nepravdivá tvrzení ministra vnitra v dopise poslanci Humlovi. Rozeslala jsem zprávu na všechny strany. Přišla mi jen jedna odpověd: z odboru azylové a migrační politiky MV se dotázali, proč jsem jim tu zprávu poslala, a navíc bez komentáře. Nesnažila jsem se vysvětlovat, že komentovat – a hlavně konat – by měli oni. Vědí to sami. Ale nemusí, nikdo na ně přece tlačit nebude.

Ministrovi zase něco nakukají, kdyby něco, a ostatní se už nějak v klidu utřese. I to, k čemu ombudsman ve své zprávě došel dále:

„Podle mého názoru výše uvedený případ dokládá, že dosavadní výklad Ředitelství služby cizinecké policie k aplikaci § 125 odst. 4 o pobytu cizinců neposkytuje a § 19 zákona o azylu negarantuje dostatečnou bezpečnost a ochranu osobních údajů žadatelů o mezinárodní ochranu.“

Hana Demeterová

 


 

Vyjádření ombudsmana ZDE: http://www.helpaman.org/cz/2012/03/07/ombudsman-policie-cr-pochybila-2012/

Dopis ministra Kubiceho ZDE: http://www.helpaman.org/cz/2011/04/25/ministr-kubice/

http://www.helpaman.org/cz/2011/12/23/zruseni-rozhodnuti-oamp-mv/

 


Policie ČR

                                                                                       Fr. Křížka 24

                                                                                       Praha 7

Věc: č.j.ORI-15593-1/ČJ-2011-001121

Vážení,

 

marně očekáváme vyjádření k podání trestního oznámení na ministra Kubiceho ze dne 12.7.2011 ve věci žadatele o azyl Adama Akaeva.

 

Ohrožení bezpečnosti tohoto žadatele potvrzuje nález ombudsmana ze dne 5.3.2012, který přikládám na CD.

Ten konstatuje rovněž ohrožení dalších žadatelů v důsledku námi oznámeného nebezpečného precedentu, který svou nečinností podporujete, stejně jako ministr vnitra, který se podepsal pod lživá fakta v dopise poslanci Humlovi a nereaguje na žádná další upozornění. 

Žádáme urgentně vyjádření ve výše uvedené záležitosti.

Hana Demeterová

                    předsedkyně o.s. Pomoz jednomu člověku

V Praze dne 19.6.2012
Od: hana.demeterova@gmail.com

Komu: Podatelna OVK PPČR <ovk@mvcr.cz>,  Sekretariát PP <sekretpp@mvcr.cz>,

28.6. 2012., 18:18,  PPVK-710-10/ČJ-2012-990200

 

Dobrý den,

prosím Vás, rok si z nás dělá policie srandu. Již poněkolikáté nám odpovídáte, že věc někam předáváte.

V příloze posílám dopis z MO Praha-Letná datovaný také tento týden jako ten Váš, který považuji za výsměch, protože jak jsme uvedené MO informovali před mnoha měsíci a jak uvádíme i na našich stránkách http://helpaman.org/new/?p=157  , inspekce MV se už před podáním trestního oznámení na MO Letná vyjádřila, že případ není v její kompetenci a přehodila ho OAMP MV, které neudělalo dodnes vůbec nic, kromě toho, že uvedenému žadateli o azyl neustále prodlužuje lhůtu k vydání rozhodnutí o jeho žádosti. Níže opět uvádím článek z Parlamentních listů, který to popisuje.

Nechápu, co má OAMP MV společného naším podáním ohledně toho, že ministr vnitra podepsal dopis, uvádějící vážná nepravdivá fakta o žadateli o azyl (snad kromě toho, že možná vědí o tom, kdo lživé informace ministrovi podstrčil).  Dokonce ombudsman konstatoval, že v tomto případě došlo k ohrožení bezpečnosti (TEDY ŽIVOTA) žadatele o azyl, a že zákon o azylu je v tomto směru nedokonalý  i vůči ostatním žadatelům o azyl!

Ministr Kubice se dopustil buď z nedbalosti, nebo z jiného důvodu poškození práv p. Akaeva, a svým jednáním k ohrožení jeho bezpečnosti podstatně přispěl!

Důrazně Vás žádáme, abyste přestali tuto věc krýt a důsledně ji prošetřili, aby k podobnému dále nemohlo docházet. Jsou snad mezi Vámi lidé, kteří ještě mají soucit s jinými. Tak ho, prosím, projevte.

S díky za pochopení a pozdravem
Hana Demeterová

·


·

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/208993.aspx

·

Hana Demeterová: Jak se (ne)vyšetřuje trestní oznámení na ministra Kubiceho

 

22.9.2011 16:03

– Před pár dny v sedm hodin ráno vtrhlo policejní komando do pokoje žadatele o azyl p. Adama Akaeva v uprchlickém táboře v Kostelci n.Orlicí. Policisté ho se spolubydlícím vyhnali na chodbu a ZAVŘELI ZA SEBOU DVEŘE pokoje, prý za účelem prohlídky. Možná by i něco „našli“, nebýt rozhořčení lidí ze sousedních pokojů.

Je na místě zamyšlení se nad následující souvislostí: o nějaký měsíc dříve jsem coby zástupkyně p. Akaeva z důvodu závažného porušení azylového zákona ze strany cizinecké policie (ohrožení bezpečnosti žadatele o azyl a jeho příbuzných) podala na policii trestní oznámení na ministra Kubiceho. Ten uvedl nepravdivá fakta v odpovědi na interpelaci poslance Humla ve věci p. Akaeva, a přestože mu jednoznačně lživou odpověď poškozující práva p. Akaeva podstrčili jeho spolupracovníci, podpis pod odpovědí byl jeho, takže nic jiného nezbývalo

Dále čtěte: Neúnavná žena pálí po Pospíšilovi do Kubiceho. Jde o Čečence

26.7.2011 jsem z Inspekce policie ČR obdržela oznámení: „Podání, které jste osobně učinila na místním oddělení Policie ČR Praha-Letná dne 12.7.2011, bylo postoupeno podle příslušnosti k dalšímu opatření řediteli Odboru azylové a migrační politiky MV“.

Ihned jsem požádala Inspekci policie ČR o vysvětlení skutečnosti, proč bylo podání postoupeno uvedenému odboru, když jsem již k trestnímu oznámení na policii přiložila dva dopisy ředitele Odboru azylové a migrační politiky MV dr. Haišmana, ve kterých mimo jiné sděloval: „Kabinetem ministra vnitra mi bylo k vyřízení postoupeno Vaše vyjádření k odpovědi pana ministra na interpelaci pana poslance Stanislava Humla ze dne 27.5.2011, týkající se případu žadatele o udělení mezinárodní ochrany Adama Akaeva…

V reakci na Vaše vyjádření se k dopisu pana ministra bych předně uvedl, že pan ministr vycházel při psaní odpovědi samozřejmě z informací, které mu byly poskytnuty zejména Ředitelstvím cizinecké policie…doporučuji Vám obrátit se jednak přímo na tuto složku Policie ČR …, ale zejména pak na Inspekci policie ČR … Již dopisem ze dne 5.5. 2011 jsem ostatně Vaši původní stížnost na jednání policistů postoupil k řešení Inspekci policie ČR…“

V dopise datovaném 9.9.2011 mi zástupce ředitele Inspekce policie ČR plk. Brunclík kromě toho, že mé podání bylo Inspekcí Policie správně předáno Odboru azylové a migrační politiky, sděluje: „Dovoluji si Vás závěrem poučit, že Inspekce policie ČR nemůže v této věci konat, neboť jí v tomto případě nepřísluší hodnotit postupy ani rozhodnutí orgánů, v jejichž kompetenci je zabývat se žádostí Adama Akaeva o mezinárodní ochranu, Inspekce policie ČR se zabývá výhradně objasňováním trestných činů spáchaných policisty Policie ČR.“

Na doporučený dopis adresovaný 22.4.2011 Ředitelství cizinecké policie v Praze jsem odpověď nedostala. Odbor azylové a migrační politiky partyzánsky mlčí. Pan ministr taky.

A tak než slepička sežene vodičku, další kohoutek může zdechnout.

Hana Demeterová

·


·

 

Od: hana.demeterova@gmail.com

Komu: ÚVK PPČR vkpp@mvcr.cz,  Podatelna OVK PPČR <ovk@mvcr.cz>,  Sekretariát PP <sekretpp@mvcr.cz>

 
13.7. 2012

Re: PPVK-710-12/ČJ-2012-990200

Vážení,

policie postupovala a postupovala, a skončilo vše předáním OAMP, který několik měsíců před podáním trestního oznámení sdělil, že věc postoupil inspekci Policie ČR.

Takže jste vše zametli pod stůl a tím to pro Vás skončilo? To snad nemůžete myslet vážně. Očekávám před další medializací Vaši odpověď, jakým způsobem se mé trestní oznámení na poškozování cizích práv a ohrožení bezpečnosti nejen ze strany Policie ČR, ale především ze strany ministra Kubiceho ŘEŠÍ, ne komu ho kdo předal!

S díky za pochopení (i když o něm pochybuji)

Hana Demeterová

·


·

Státní zastupitelství pro Prahu 7

 

Věc: trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a poškozování cizích práv ministrem vnitra ČR Janem Kubicem a dalšími osobami

Vážení,

dnes, dne 17.7.2012 v 8.23 mi ze skrytého čísla volala paní, která se představila zaměstnankyní odboru vnitřní kontroly MV ČR. Doporučila mi, abych se ve věci mnou podaného trestního oznámení ze dne 12.7.2011 (viz. příloha) obrátila na státní zastupitelství, které by prý mělo rozhodnout, která policejní složka by se věcí měla zabývat.

MO Praha-Letná totiž mé oznámení předalo inspekci MV, ta ho předala OAMP MV, který již před podáním oznámení věc přeposlal inspekci policie… atd. Veškeré mé další urgence ohledně dořešení případu, ke kterému jasné stanovisko o hrubých narušeních zaujal i ombudsman Varvařovský, jsou již rok marné.

viz. http://helpaman.org/new/?p=157

Žádám Vás o sdělení dalšího postupu ve věci ve lhůtě 30 dnů.

Pevně věřím, že státní zatupitelství bude postupovat jinak, než dosud bezpečnostní složky.

Jde nejen o jeden konkrétní případ závažného ohrožení bezpečnosti žadatele o azyl, ale o životy mnoha dalších, ke kterým se naše společnost bohužel obrátila zcela zády, jako bychom se my už nikdy nemohli ocitnout v jejich situaci.

S pozdravem

                                  Hana Demeterová

                                  předsedkyně o.s. Pomoz jednomu člověku

Příloha: 81 stran (ručně číslovaných)

V Praze dne 17.7.2012

·


·

Od:  hana.demeterova@gmail.com

Komu: podatelna@nsz.brn.justice.cz,  TiskovyMluvci@nsz.brn.justice.cz

17.6. 2012, k rukám JUDr. Pavla Zemana

Vážený pane,
zasílám Vám na vědomí informaci k podání trestního oznámení na exministra Jiřího Pospíšila – viz.: http://helpaman.org/new/?p=57

a ministra vnitra Jana Kubiceho http://helpaman.org/new/?p=157    (viz. také příloha).

Zvůle ve vztahu k žadatelům o azyl dosáhla takové hranice, že se rozhodně o nějakých demokratických metodách našich úředníků nedá hovořit. Rozhodují nelidsky a nezákonně o osudech politicky stíhaných cizinců a jejich rodin, kterým oficiálně deklarujeme pomoc, a ignorují veškeré naše prosby a upozornění.

Ve výše uvedených případech se rozhodně nejedná o různé právní výklady, ale o zneužívání pravomoci veřejného činitele a poškozování cizích práv. Upozorňujeme několik let na desítky podobných případů, ale kromě ombudsmana Varvařovského to nezajímá nikoho. I když vyvozuje závěry s tím, že dochází k hrubému narušování práv a ohrožování bezpečnosti žadatelů o azyl, i v takových případech se lidem pomoci a ZÁKONNOSTI nedostává!

S pozdravem
Hana Demeterová
o.s. Pomoz jednomu člověku, Praha
www.helpaman.org

·


·

·


·

·


·

·


·

 

·


·

                                                                                             k rukám

                                                                                               vrchní státní zástupkyně v Praze

                                                                                               p. Lenky Bradáčové

 

Vážená paní,

 

dne 12.7.2011 jsem podala trestní oznámení na ministra Kubiceho ve věci hrubého porušení azylového zákona a ohrožení bezpečnosti žadatele o azyl (a jeho příbuzných žijících v Ruské federaci) p. Adama Akaeva, kterého bez jeho souhlasu v deportačním zařízení MV ČR navštívil ruský konzul.

Byla jsem tak nucena učinit po několikaměsíční snaze dovolat se v jeho věci spravedlnosti a alespoň částečné nápravy. Po roce od podání trestního oznámení, kdy si ho mezi sebou bezvýsledně předávaly snad všechny složky MV ČR, jsem podala podnět k dozoru na OSZ pro Prahu 7 (viz. příloha), odkud mi oznámili 25.7.2012 pod č.j. ZN 128/2012-6, že jej předávají na MSZ v Praze. Od té doby se ve věci opět nic neděje.

Ačkoli ministr Kubice závažná pochybení MV ČR v písemné odpovědi na interpelaci poslance Humla popřel (viz. příloha), ombudsman potvrdil hrubé porušení práv p. Akaeva se závěrem, že zákon o azylu negarantuje žadatelům o azyl dostatečnou bezpečnost (viz. příloha).

 

Nezbývá mi, než se obrátit s prosbou o zásah ve věci k Vám, jelikož mám za to, že ministr Kubice a především Odbor azylové a migrační politiky ČR kryjí nezákonnou činnost některých složek MV.

S úctou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hana Demeterová

                                               předsedkyně o.s. Pomoz jednomu člověku

                                               zástupkyně p. Akaeva v azylovém řízení

Příloha: dopis ministra Kubiceho poslanci Humlovi, vyjádření ombudsmana, oznámení k OSZ Praha 7 s odpovědí, zpráva NSZ Brno

V Praze dne 28.10.2012

·


·

·


·

                                                                                                   JUDr. Michal Zachystal

                                                                                                              MSZ Praha

Vážený pane,

jelikož není apríl, Vaší odpovědi jsem se ani nezasmála, i když to vypadá, že legraci si ze mě děláte.

Děkuji, že jste po 3 měsících obratem odpověděl ihned až poté, co jsem se obrátila k vrchní státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové.

Vyhodnotil jste mé trestní oznámení na ministra Kubiceho také jako stížnost na postup pracovníků MV. Nechápu proč. Stěžovala jsem si dostatečně dlouhou dobu všem možným složkám MV, a nevedlo to nikam. Proto jsem také podala TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA MINISTRA VNITRA Kubiceho. Žádnou stížnost, ale – opakuji – TRESTNÍ OZNÁMENÍ.

Jak správně podotýkáte, GIBS šetří podezření ze spáchání trestných činů  příslušníky policie. Proto je nepochopitelné, proč MO Praha-Letná postoupilo mé trestní oznámení na ministra vnitra (tedy ne příslušníka policie) GIBSu, a to dále na OAMP. Z tohoto důvodu jsem požádala o dozor státní zastupitelství!!!

 

Pokud už jste v podání viděl také stížnost na postup pracovníků MV a to, že GIBS věc správně postoupil na OAMP, poukázala jsem v podání na 19-stránkovou zprávu v uvedené věci ombudsmana JUDr. Varvařovského o chybném postupu POLICIE ČR, nikoliv pracovníků OAMP MV, kteří následně celou záležitost jen kryjí.

Tedy jde:

  1. o nezákonné jednání příslušníků cizinecké policie ČR přímo v uvedené věci, týkající se nevyžádané návštěvy ruského konzula v deportačním zařízení žadatele o azyl Adama Akaeva
  2. Nezákonné jednání policistů z MO Praha-Letná, kteří mé trestní oznámení na ministra postoupili GIBSu.

Žádám Vás o zjednání nápravy. Doufám, že poté, co OSZ Praha 7 postoupilo mou žádost o výkon dohledu k trestnímu oznámení na ministra jako věcně příslušné na MSZ Praha, a Vy jste ho zase postoupil po několika měsících zpět jako věcně příslušné na OSZ Praha 7, začne konečně někdo jednat.

V uvedeném případě se totiž od začátku jedná o ohrožení života konkrétního člověka a jeho rodiny, o nic méně! Případ se táhne téměř dva roky, a postiženi nezákonným jednáním bez vyřešení záležitosti mohou být další lidé, o kterých se ani nemusíme dozvědět v důsledku svévolného chování úředníků.

                                                                         Hana Demeterová

                                                                            předsedkyně o.s. Pomoz jednomu člověku

  Na vědomí: JUDr. Pavel Zeman – NZS, JUDr. Lenka Bradáčová – VSZ

 

 

V Praze dne 2.11. 2012

·


·

                                                                                                  JUDr. Lenka Bradáčová

                                                                                                             VSZ Praha

Vážená paní,

obrátila jsem se k Vám dopisem dne 28.10.2012 ve věci trestního oznámení na ministra Kubiceho a mlčenlivosti MSZ v Praze.

Obratem jsem dostala z MSZ odpověď, kterou bych považovala za žertovnou, nebýt vážného obsahu.

Dovoluji si Vám ji přeposlat i se svou odpovědí JUDr. Zachystalovi z MSZ.

S pozdravem,

                                                                    Hana Demeterová

                                                                    předsedkyně o.s. Pomoz jednomu člověku

  

V Praze dne 2.11. 2012

·


·

·


·